SA0ZTT's latest activity

  • SA0ZTT
    SA0ZTT reacted to SM6POP's post in the thread Får inte NVIS att fungera with Like Like.
    Ju förr destå bättre tydligen. Ja, vart är ungdomarna.....De sitter på nätet framför datorn och tycker att amatörradio hör till tiden då...
  • SA0ZTT
    SA0ZTT reacted to SM6POP's post in the thread Får inte NVIS att fungera with Like Like.
    Det som jag jag inte håller med om är att det är så dåligt som skrevs tidigare i det inlägg jag kommenterade: "Dock borde det finnas...
Top