Recent content by SM0NOR

 1. S

  Signal på fritids-QTH

  Ja, jag har sett kategorin "fritidssignal" i SSA callbook. Men några amatörer har uppgiviet en specialsignal som fritidssignal i callbook. Och det är efter vad jag läst mig till inte riktigt enligt regelverket.
 2. S

  Signal på fritids-QTH

  Så jag kan alltså switcha mellan en nolla och en femma som jag vill? Teoretiskt kan jag alltså sitta i hemma-schacket köra ett QSO som SM0:a och direkt efter via remoten köra samma sttaion men som SM5:a? Varför jag nu skulle vilja göra det... Men teoretiskt....
 3. S

  Signal på fritids-QTH

  Ja, det är väl det som gäller om man flyttar permanent. Men det blir ju förvirrat om man är aktiv båda ställena..
 4. S

  Signal på fritids-QTH

  Hej, Jag undrar hur ni andra tänker med signal på fritids-QTH som ligger i ett annat disktrikt? Jag är SM0:a och tänker bygga en remote-station i ett annat distrikt. Kör ni med specialsignal eller kör ni med ordinare signal med tillägget /<0-7>
 5. S

  Störningar från solceller?

  Vilken leverantör har du?
 6. S

  Den lille elektrikern

  Jag försökte grilla ett isterband med 220. En banankontakt i vardera änden och sen slå på strömmen. Jag minns att det slog blåa blixtar inne i korven en stund innan proppen gick. Men rykande varm blev den!
 7. S

  Den lille elektrikern

  Med risk för att döda den roliga nostalgidiskussionen... Men har inte elektroniklådorna bara ändrat form?
 8. S

  Loop, nära sjön eller uppe på berget?

  Hej Jan! Din plan med sommarstugan är nog idealisk. Men om du ändå vill köra hemma eller ha en station på båda ställena så kan jag berätta om mina erfarenheter. Jag bor i Enskede med en tomt på 330 m2 - alltså verkligen inte idealiskt. Men med envishet och god grannsämja så har jag ändå nått ett...
 9. S

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Jag skall själv strax koppla upp en äldre radio utan inbyggt ljudkort så jag har inte praktiskt genomfört det. Men ja, det skall räcka med t ex signalink - som är en praktisk lösning. Men signalink är inte enda lösningen. I princip räcker det med lämplig enhet för att omvandla analogt ljud till...
 10. S

  Störningar från solceller?

  Ah! Jag fattar precis. Googlade litet också :)
 11. S

  Störningar från solceller?

  Ja precis. 3 grupper åt vardera Söder, Öster och Väster
 12. S

  Störningar från solceller?

  Nu har den andra offertgivaren varit här. Han menar att optimerar kan man bara utesluta ifall panelerna sitter i grupper om minst 5. På mitt tak skulle det vara tre grupper om 4 och han menade då att man behöver optimerare för att "starta" (hans ord) panelerna.
 13. S

  Störningar från solceller?

  Är mikroinverters något man har istället fär optimerare eller är det ett annat namn på samma sak?
 14. S

  SAC Contest Committee har ställt in årets SAC-test

  Det tror jag inte vi får reda på eftersom man inte har skyldighet att publicera sina protokoll. Men av ledaren i QTC så förstår man att uppfattningarna var väldigt olika bland de olika organisationerna och att beslutet att ställa in kommer ur att man inte kunde enas.
 15. S

  Störningar från solceller?

  Nu har jag fått den först reaktionen från en tänkbar leverantör. Inget oväntat svar. "I Fronius och Sungrow ligger MTTP i växelriktaren och det stör därför inte på samma sätt. I med att vi inte installerar solceller i områden där radiostörningar berörs (militärområde) så kommer det inte att...
Top