Recent content by sm5coi

  1. S

    Materialval vid antennbygge

    Är i färd med att renovera en beam där det ingår en del svarvade isolerande detaljer. Några är av glasfiber och sedan finns det tättningar av någon sorts plast som har spruckit sönder av tidens tand. Vad för plast är lämplig? den ska vara möjlig att svarva och borra i, den ska tåla ute-miljön...
  2. S

    Ts-850s/at

    Sökning på Google ger bl a http://www.mods.dk/view.php?ListManuals=kenwood 73 / Jonny
Top