S
Reaction score
95

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hej, Vill härmed meddela till ham.se att jag har bytt anropssignal från SM5GQV till SA5LOW. 73 de Lars
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top