SM7HIA

Radio, programmering, klassisk musik
Location
Landskrona JO65kv
Radioutrustning
IC720a, FT221r samt diverse andra äldre småsaker
Top