Recent content by SM7NYI

  1. S

    Danita TC-109

    Jo,, Man får inte allt för 150:- Alla Stationer av den här typen är leksaker till ungarna. Det är ju samma sak med Telcom Hoffer, m.f.l. Men det är en kul grej, (150:- = 2 Liter HB) Det är inte mycket man får för pengarna nu för tiden. Christer
  2. S

    Danita TC-109

    Hej, Vill du ha info om Danita TC-109 som b.l.a. Harald Nyborg sälger så kolla på: http://w1.429.comhem.se/~u42903569/tc109/index109.html Den går lätt att bygga om till LPD. 73 de Christer SM7NYI
Top