Search results

  1. N

    Ssa Dl

    Nyligen skrev förre DL7 att han tänkte sig avveckla sitt uppdrag i samband med årsmötet 2007. Noterar med förvåning att utan (hittad) kommentar så är förre DL7 redan nu ersatt av förre vice DL7. Enl SSA sajt så kvarstår förre DL7 i styrelsen...
Top