Search results

 1. SM0AOM

  Spänning på CW-nyckeln

  Likt sin inspiration HW-100 är TS-520 gallerblockeringsnycklad. Blockeringsspänningen är kraftigt strömbegränsad, så den kan inte utgöra en personfara. Däremot ska man inte släppa in den i utgångskretsar på t.ex. el-buggar hur som helst, eftersom de kan vara gjorda så att de varken "gillar"...
 2. SM0AOM

  Hur långt är ett snöre?

  Man gör inte lonq-wire antenner mycket längre än c:a 10-12 våglängder, eftersom antennvinsten börjar plana av på allvar där. Dessutom blir det allt större inslag av sidolober ungefär där. Med de tråddiametrar och material som förekommer i praktiken kan man vanligen försumma de resistiva...
 3. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Man ska nog dels ha en uppfattning om vilken dynamik som finns i mottagarkedjan, och dels vilka relativa nivåer som varje spektralkomponent har över brusgolvet. Erfarenhetsmässigt så är linjäriteten i signalkedjorna hos mottagare bättre än i sändare. Det finns inga begränsarsteg eller klippsteg...
 4. SM0AOM

  Hur långt är ett snöre?

  Frågan har utretts av den store antennteoretikern Schelkunoff på 1940-talet. Även den nästan lika store Erik Hallén har berört frågan. När en ändmatad tråd blir mycket lång i förhållande till våglängden kommer den huvudlob som formas av strålningen från varje strömelement från matningspunkten...
 5. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Har inte sett några sådana specar för audiokedjans THD i en plastradio, men ett ljudkort ger en THD i häraden 0,1 % eller -60 dB om man inte överstyr det. Resten av audiokedjan är ganska svår att uttala sig om, men plåtradio brukar vara specad för en inombands-IM3 av bättre än -50 dB vid...
 6. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Där vidrör SM7SJR något viktigt. Om en sändare har sidbandsbrus som bara ligger 110 dBc/Hz eller så ner vid 100 kHz från mittfrekvensen, och dessutom använder digitala moder med hög kanalbeläggning är risken uppenbar att andra "svagsignaltalibaner" helt enkelt blir fullständigt utstörda. I...
 7. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Det enda som man kan göra är att försöka minska den harmoniska distorsionen i LF-kedjan fram till SSB-generatorn. Många LF-förstärkare i plastradioapparater är inte optimerade för distorsion, och kan även innehålla former av klippning eller kompression vilka kan tillföra harmonisk distorsion...
 8. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  ALC är helt orelaterat till inombandsdistortion, eftersom den arbetar på HF-signalkedjan. Det som sker i LF-kedjan före SSB-generatorn kan inte alls påverkas av ALC. Dessutom är det så att MFSK-modulering med konstant envelopp, som t.ex. FT-8, per definition inte kan orsaka "splatter" eller...
 9. SM0AOM

  Digitala moder med TS-480 och signalink

  Det här tycks vara ett problem med alltmer amatörradiomateriel, att den harmoniska inombandsdistorsionen bara är -20 eller -30 dB undertryckt. Frågan är om det finns någon form av audioklippning eller talprocessor som ger harmonisk distorsion även vid små insignaler. För länge sedan, när man...
 10. SM0AOM

  Konstig Morsesändare med dubbelton????

  Vi höll efter sändarna så att inga nyckelknäppar eller "kipp" förekom. I synnerhet den helt halvledarbestyckade Nautel NX-4000S som använde lågnivåmodulering samt linjärförstärkare efter lät bra. En mjuk nyckling och ren ton. Alla 10 som köptes 1975 är fortfarande i drift för NAVTEX, men det...
 11. SM0AOM

  Konstig Morsesändare med dubbelton????

  Problemet med sändaren hos RMB är att det finns fasmodulerade sidband på 50 Hz avstånd som bara är drygt 10 dB undertryckta. Troligen är det syntesen eller kraftaggregatet till excitern som spökar. Det behövs inte mycket för att få till sidband med den amplituden ifall det man inte har koll på...
 12. SM0AOM

  Vertikalt strålnings diagram 144 MHz Yagi grupp

  Sagt av P G Hofvenschiöld, legendarisk föreläsare i Elfältteori på Chalmers: "Så tar vi på oss fältglasögonen, och då kan vi faktiskt se potentialen som 'assistenten' måste övervinna när vi skickar honom med en testladdning i handen ut mot oändligheten, ja, ända bort till Mölndal..."
 13. SM0AOM

  Vertikalt strålnings diagram 144 MHz Yagi grupp

  Jag är böjd att tro att detta har med att stör- eller bruskällor väldigt sällan är punktformade, utan istället utbredda. En utbredd bruskälla erhålls när källorna är anslutna till t.ex. ledningar vilka är stora i förhållande till våglängden, eller om de är flera som är sinsemellan okorrelerade...
 14. SM0AOM

  Simpel uteffektmätare, semesterpyssel.

  Vad innehåller TU-5 lådan? Ser ut som en sändare...
 15. SM0AOM

  Simpel uteffektmätare, semesterpyssel.

  Som det är ritat nu kan det vara upplagt för problem. Det finns ingen definierad omslagsnivå hos ingången av den första LM358, så det är skrivet i stjärnorna ifall reläet är aktiverat eller inte när ingångsspänningen är = 0. Detta beror på att det finns skillnad i offset-spänning mellan...
 16. SM0AOM

  Siferförkortningar 73 etc

  Det finns anledning att misstänka att de som började använda 55 precis efter 1945 hade vissa politiska sympatier. Med DL5CL:s benämning: "tiefgebräunten Leuten" D4ARR blev sedermera DL1DX.
 17. SM0AOM

  Siferförkortningar 73 etc

  Både 73 och 88 är mycket äldre än amatörradion. De har sina ursprung i "92-koden" som skapades i USA hos telegrambolaget Western Union i mitten av 1800-talet.
 18. SM0AOM

  Siferförkortningar 73 etc

  73623 är mycket riktigt ett Bibelord, och är väl en adaption av amatörradio och "bibelsprängdhet". Sedan finns det en del andra, en av de bättre är den tyska "55" vilken har en ganska märklig historia, så damma av skoltyskan och fundera över detta: http://www.dl5cl.de/009/dies&das.html 73...
 19. SM0AOM

  1 kW PA-steg för 144 MHz

  Kanske. Det är vanskligt att uttala sig om sådant. I litteraturen finns de som sysselsatt sig med problemet, och i varje fall parallellkopplade förstärkare ger lägre fasbrus. Ifall detta även gäller när de är återkopplade över svängningsgränsen är en annan fråga som sannolikt beror åtskilligt...
 20. SM0AOM

  SWR brygga diy

  Det framgår inte vad målet för mätaren är, men om man använder en log-förstärkare blir skalan, om den ska visa effekt i W, ännu mer olinjär. Om man tänker efter lite, så "inses lätt" att när effekten är proportionell till den likriktade spänningen i kvadrat, blir det nödvändigt att dra...
Top