Search results

  1. O

    Emulering av 5/8 antenn

    Jag håller på att konvertera en 27MHz 1/2våg till en 28,5MHz 5/8. Jag har en längd på 6,3m och 4 vinkelräta jordplan 2,5 m långa. Enligt simuleringar i MMANAGAL-basic programmet så bör jag ha en matningsimpedans på ca: R85 jX -303. Jag har gjort en spole enligt anvisningarna från programmet...
Top