Search results

  1. SA0ZTT

    Bahnhof vill att "radioentusiaster" ska sända nyheter på Ryska

    https://bahnhof.se/press/press-releases/2022/03/10/oppet-brev-till-sveriges-alla-radioentusiaster Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att göra detta. Men man vill gärna ha klartecken från PTS först...
Top