Sökresultat

 1. S

  Är vi radioamatörer ett bråkigt släkte ?

  Ah, du tänker "management by kränkning" :D Tja, varför inte? Lite trist blir det förstås för de där stöddiga typerna som ser ner på och pratar illa om "SA-amatörer" och får frispel när någon råkar säga SA och deras suffix ("SM för fan!"). Samtidigt sitter de och visar upp sin okunskap för alla...
 2. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Det hela får mig för övrigt att tänka på mannen som föll från 50:e våningen. Folk på våningarna under hörde honom säga "hittills har allt gått bra, hittills har allt gått bra" när han passerade. Men det viktiga är ju som bekant inte fallet, utan landningen.
 3. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Ja, jag misstänker att vi som är intresserade av att se hur ärendet utvecklas även denna här gången kommer att tvingas inhämta den informationen från PTS diarium, om vi vill veta vad som verkligen hänt och händer. Från vår förenings styrelse kommer minimalt med information, och den information...
 4. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Det kanske var att ta i lite, men jag tycker inte att det av SSA:s uttalanden framgår huruvida man tagit till sig PTS mycket allvarliga kritik överhuvudtaget, och det finner jag högst olyckligt och anmärkningsvärt. Varför försöker ni släta över och förminska, för det är ju vad ni gör när ni...
 5. S

  433 MHz börjar bli fullt

  Min dåvarande svärmors bil drabbades av detta problem. Bilen gick att låsa överallt, men inte hemma. Verkstaden hittade inget fel, men bytte till slut ut hela larmet(!) utan att problemet försvann. När jag fick höra talas om problemet tog jag en handapparat och lyssnade på aktuell frekvens. Jag...
 6. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Och redan innan SSA:s förbättringsförslag trätt i kraft, så har det urvattnats ordentligt. Kravet på att DL skulle vara närvarande vid all provförrättning, något man angett som (enda) åtgärd till PTS (PTS 15-4100-6), har nu reducerats till att DL kan delegera detta till, ja, till i princip vem...
 7. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Jag tycker SSA:s ordförandes uttalande på SSA.se är intressant. Han skriver: "Vissa personer har, från PTS, hämtat ut vår korrespondens och lagt ut information på sociala media under hänvisning till fusk. Vare sig PTS eller SSA har i detta tillsynsärende använt begreppet fusk." Nej, det...
 8. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Ja, och nu torde det vara dags för er att tillse att några skiljs från sina uppdrag. För föreningens trovärdighet är det helt nödvändigt att så sker. Det tycker jag är ett mycket märkligt resonemang. Om någon eller några allvarligt skadar föreningens anseende, så är det enligt SSA:s stadgar...
 9. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Lugn och fin nu, Jonas. Även vad det gäller detta, så måste vi hålla oss inom lagens ramar, och inte gå till excesser. Det vore högst olyckligt om vi nu också skulle få polismyndigheten på oss. Jag hittar heller inget i SSA:s stadgar som ger stöd för dina föreslagna åtgärder, varför dessa bör...
 10. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Menar du på fullt allvar att SSA har fullt förtroende även för de två provförrättare som texten nedan avser? Det är också ett anmärkningsvärt och osannolikt förhållande att de två provförrättare, vilka har förrättat flest prov, inte har underkänt någon enda provtagare. Dessa båda...
 11. S

  När kan man anse sig vara en radioamatör?

  För att kunna definieras som radioamatör behöver man, enligt min mening, ha ett tekniskt intresse, en nyfikenhet, lite experimentlusta och en vilja att lära sig mer och utvecklas. Nej, man behöver inte blåsa egna radiorör av egentillverkat glas, tälja egenkonstrerade IC-kretsar i trä eller...
 12. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Nu tycks dock problemen ha förekommit sedan en längre tid tillbaka, och då skall man ha i minnet att det fram till augusti 2014 var SSA som ansvarade för provfrågebanken. Det är möjligt att bytet av provfrågebank eventuellt kan ha påverkat i någon mån, men som du säger är det definitivt ingen...
 13. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Mina herrar! Diskussioner om certifikatsklasser, CW:s vara eller icke vara, och vilka som är riktiga amatörer eller inte är förvisso intressanta ämnen som som vi med fördel kan bli osams om i andra trådar. I den här tråden tycker jag att håller vi oss till att diskutera provförrättning. Vad...
 14. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Som du själv säger, så talar statistiken emot att så skulle vara fallet. Citat ur 15-4100-4: Det är också ett anmärkningsvärt och osannolikt förhållande att de två provförrättare, vilka har förrättat flest prov, inte har underkänt någon enda provtagare. Dessa båda provförrättarares samtliga...
 15. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Ja, av del 4 framgår att man granskat prov från januari 2014 till mars 2015, och med tanke på att den nya provfrågebanken började gälla från augusti 2014 torde det således vara både gamla och nya prov som granskats. PTS har inte skrivit något om vilka prov det är som inte hanterats korrekt...
 16. S

  Icom IC-V80E Kina vs Sverige

  Det tydligaste exemplet på Sovjetisk piratkopiering torde vara Tupolev TU-144 "Konkordski", i princip en ren kopia av Concorde.
 17. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Därom är vi helt eniga. Vad gäller del 2 hade den som lade ut dokumenten med fördel kunnat maskera alla personuppgifterna på provtagarna, vilka ju är helt ointressanta i sammanhanget. Det intressanta i del 2 är sammanställningen av godkända respektive icke godkända prov per provförrättare, inte...
 18. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Vadan denna "djupa avsmak" inför frågor som ställts av medlemmar som gett dig förtroendet att representera oss? Är det inte bättre att lägga alla kort på bordet, så att vi öppet kan diskutera detta och komma fram till något bra? Just nu har PTS-dokumenten "satt scenen", och har SSA material som...
 19. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Visst, SSA har saknat verksamhetsstyrning och dito kontroll, och kan givetvis klandras för detta. Men, att vara provförrättare för SSA måste faktiskt sägas vara ett förtroendeuppdrag av rang, och det är dessutom myndighetsutövning. Ingen man kan ta lätt på, med andra ord. Dessa funktionärers...
 20. S

  PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

  Hoppet lär vara det sista som överger en. Tron är det sämre med.
Back
Top