Search results

  1. W

    RF System DX500 och väderfax på 137.x MHz

    Kommer en RF System DX500 antenn kunna ta emot väderfax på 137.x MHz hjälpligt? Får en sådan antenn med en IC-R1500 levererad imorgon för Navtex och lite annat men väderfax är ju intressant för en seglare som mig. Jag förstår att det finns bättre antenner för det så som Quadrafilar Helix antenner.
  2. W

    HF + Navtext på båt

    Hej! Funderar på att ta certifikat för att använda amatörradio på min båt. Mitt intressa ligger främst inom Navtex, väderfax, pactor för mail samt lite allmänt snack i radion. Har letar febrilt efter hårdvara som fixar allt detta men antenner verkar saknas, det vore ju roligt om den gick...
Top