Search results

  1. S

    Mycket hög SWR på en NL - 550

    Skaffade en ganska kort och stubbig glasfiberantenn NL-550 som jag hade tänkt att ha på balkongen och köra 2m med. Hur stort jordplanmåste man ha? hur stämmer man av en sådan? Kenta
  2. S

    Nybörjare igen

    Hej Jag läste i tidningen Nostalgia en blänkare från någon mässa där SSA var med, där det framgick att man kan sparka liv i sin gamla signal. Efter kontakt med SSA är jag QRV igen med mina gamla grejor för 2m, efter att ha varit QRT i ca 30 år. När jag fick mitt T-cert 1981 så måste man lära...
Top