balun

  1. S

    Balanserad, balun-matad loop

    Jag har fastnat lite för loop-antenner, dels för att jag finner dom intressanta i största allmänhet och dels för att det är svårt att få plats med långa antenner när man som jag bor i lägenhet. Eftersom jag håller mig till QRP-effekter ser jag inga större risker med kraftiga fält och alla...
  2. S

    Balun med toroidkärna

    Försöker reda ut om det finns någon skillnad på kärnan FT140-43 i jämförelse med Amidon T157-2? Jo, så klart storleken skiljer sig, men i övrigt? Tänker bygga lite olika baluner, UNUN, 1:4, 1:1 som exempel. Alltså frågan gäller alltså, om det finns olika egenskaper i själva kärna mellan...
Back
Top