delegering

  1. Sparky

    Nya bestämmelser

    Specialsignaler får användas vid DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det” — Specialsignalerna får åter användas för DX-trafik ”när trafiksituationen kräver det”, d.v.s. i pile-ups och vid sämre konditioner då en kort signal har bättre genomslagskraft. De får däremot inte användas vid...
Back
Top