fake news

  1. SM5KYH

    De s.k. "Amatörradionyheterna" (DZV) publicerar "Fake News"

    Idag kan man på Amatörradionyheterna läsa kritik mot namngivna personer och spekulationer som är grundlösa och ej faktabaserade om hur PTS skulle låtit enskilda individer få del av internt utredningsmaterial. Läs artikeln på Hamnews.se ! Jämför sedan med Regelrådets hemsida där hela förslaget...
Back
Top