loopantenn

  1. S

    Balanserad, balun-matad loop

    Jag har fastnat lite för loop-antenner, dels för att jag finner dom intressanta i största allmänhet och dels för att det är svårt att få plats med långa antenner när man som jag bor i lägenhet. Eftersom jag håller mig till QRP-effekter ser jag inga större risker med kraftiga fält och alla...
  2. JOL

    Magisk kompensator för QRP loopantenn

    Av nyfikenhet letade jag reda på följande video som avslöjar Chameleons CHA POWER COMPENSATOR som skrämmer upp tåligheten i Chameleons alla loopantenner med effekttålighet som är 2,5 ggr högre tack vare denna. Priset på $99 plus mums och tull känns inte helt okej med tanke på att man kan köpa...
Back
Top