1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

1 antenn och två radio

Discussion in 'Antenner och master' started by Johan Gustafsson, Apr 15, 2017.

 1. Johan Gustafsson

  Johan Gustafsson Well-Known Member

  Finns det något klurigt sätt att kunna använda samma antenn till två sändare.

  //Johan Gustafsson
   
 2. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Hejsan Johan.

  Det mycket korta svaret är: Ja.

  Sen kan det vara mer eller mindre krångligt att få till det. Om de båda sändarna arbetar på frekvenser som skiljer sig ordentligt åt, så är det enklare. Du hittar säkert en hel del info om du söker på "diplexer" eller "duplexer".

  En sak som försvårar det hela är, att den ensamma antennen skall ha bra/anständiga egenskaper vad gäller anpassning till matarkabeln/sändarna på båda arbetsfrekvenserna. Det kan innebära att du måste ha knepiga anpassningnät uppe vid antennen, och det vill du förmodligen slippa.

  Berätta lite kort vilka frekvenser/frekvensband du tänkt dig att använda så blir det lättare att försöka svara.

  Skall det gå att sända med båda sändarna samtidigt? Finns det även mottagare inblandade?

  Jag är ingen guru på detta, men ibland finns det simpla lösningar att dela med sig av.
   
 3. Johan Gustafsson

  Johan Gustafsson Well-Known Member

  Jag har två stycken apparater/komradio som är till marin bandet, jag behöver inte sända samtidigt, med måste kunna sända var för sig.
  Frekvenserna ligger ungefär 155-162mhz.

  //Johan Gustafsson
   
 4. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Din fråga innehåll inte så mycket information så det blir omöjligt att svara.. jag skriver lite generellt så kanske du kan förklara mer vad du önskar uppnå:

  Menar du däremot två frekvenser i samma band med VHF eller UHF sändare blir det lite krångligare, då sändare är lite stökiga av sig så behöver de först ett rejält smalt filter, kavitetsfilter av typen bandpass (och helst varsin isolator) samt en lämplig combiner som kopplar ihop sändarna till den ensamma antennen, av andra orsaker som att frekvenserna ligger nära varandra så kan man behöva ta till en kombination av bandpass och notchfilter eller stopp/pass-filter.
  Man får inte glömma att antennen måste tåla den sammanlagda effekten...minus det man tappar i filtren, isolatorn och combinern samt kabeln upp till antennen vilket kan vara skrämmande mycket :)

  Menar du en VHF och en UHF sändare till en kombinerad VHF/UHF-antenn så behöver du bara en duplexer, isolationen mellan de vitt skilda frekvenserna räcker till för att det inte skall bli några problem.

  Gäller det två kortvågsfrekvenser blir det än mer komplicerat att få till det bra, en combiner kan man bygga men utmaningen blir att bibehålla en god isolation.
   
 5. Johan Gustafsson

  Johan Gustafsson Well-Known Member

  Jag har som sagt två marina vhf radio som hällst skulle behöva kunna arbeta på samma antenn.
  Målet är att inte behöva sätta upp en st antenn till.
  Ena radion ska vara till kuststationer ochden andra till simplex kanalerna.
  Behöver inte kunda sända samtidigt.

  //Johan Gustafsson
   
 6. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Sitter de båda apparaterna invid varandra? Det skulle underlätta ...
   
 7. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Ja, skall du kunna ändra frekvens faller ju lösningen med kaviteter helt och hållet, då är det som SM5AKU är inne på med sin lösning ett koaxialrelä som mutar ena radion när den andra stationen sänder.
  Det enklaste alternativet finns ju kanske ändå kvar? - montera en antenn till separerad från den andra med minst 8-10 m.
   
 8. Johan Gustafsson

  Johan Gustafsson Well-Known Member

  Jag har apparaterna på varandra, går det att få tag på sånt koaxialrelä, det verkar vara en smidig lösning.

  //Johan Gustafsson
   
 9. SM1TDX

  SM1TDX Well-Known Member

  Eftersom du säkert avser att lyssna med båda apparater samtidigt i inom marinbandet finns ingen enkel lösning.
  För att inte effekt från den ena sändaren skall gå in i mottagaren i den andra (som då garanterat förstörs) behövs en idiotsäker sequencer som bryter/jordar den andra apparaten innan sändning. Kräver ingrepp i båda apparaterna.
  Går även att använda en scanner och sedan växla över till en sändare vid behov. Men för att det skall vara idiotsäkert behövs flera koaxreläer och en konstlast.
  Annars är det separata vertikalt stackade antenner och lågeffekt som gäller. I högeffektläge finns det betydande risk att den andra radions mottagare går sönder.
   
 10. sm4fxr

  sm4fxr Active Member

  Separata antenner är nog bäst. Antennerna monteras med vertikal separation. Jag vill minnas att 1,5 våglängders separation ger 40 dB dämpning, På 150 MHz skulle det ge 3 meter mellan antennernas mittpunkter. Vid horisontell separation fordras 30 m mellan antennerna för samma isolation.
  Om man plockar ihop något med splitters, combiners, cirkulatorer mm tillför man en hel del förluster både i sändning och mottagning.
   
 11. Johan Gustafsson

  Johan Gustafsson Well-Known Member

  Ok, tack för svaren.

  Jag kommer nog att fortsätta med två antenner med avstånd imellan.

  //Johan Gustafsson
   

Share This Page