10m testen 2005

sm6nzb

Well-Known Member
Vi är på gång med att BYTA TEST-TID till samma system som i VHF&up testerna
dvs köra lokaltid oberoende av sommar och vintertid.
Testen kommer alltså att starta med CW 19.00 lokal tid i Sverige året runt !
Just nu väntar vi på slutligt godkännande från de nordiska testledarna.

Detta innebär att även OZ kör hela timmar istället för 45 minuter och använder
rut-bonus systemet.


Till Nästa NRAU möte i mitten på 2005 diskuteras att ha EN 10m testledare
för alla nordiska länder samt att distriktsbonusen blir en renoldlad prefix-bonus.

OZ1, OH0 och SG1 osv ger i så fall "distrikts-bonus"

Man kan diskutera att ge bonus även för övriga DXCC länder....

Kommentarer önskas.....

/ 73 Tommy SM6NZB
 
Hej igen,

LOGGER stöder inte prefix.

Varför skilja 10m från 6m regler?

Att räkna prefix hjälper ju bara den som bor i ett prefixtät område
såsom dagens boende i distriktstäta områden, om condsen är dåliga.

6m med avstånd och ruträkning tycker jag är mer enkelt och rättvist.
Avstånder är ju bestämt och rutpoäng är också en typ av avståndspoäng.
Varför inte ta steget fullt ut och göra som på 6m?

Från en som inte kör 10m testen, så min synpunkt väger lätt det vet jag.
Att LOGGER kommer att stödja prefix till januari är inte troligt (tror jag).

de ULF/LCB
 
Back
Top