136kHz

SM0NCL

Well-Known Member
Är det nån på forumet som har lite längre "operativ" erfarenhet från 136kHz allokeringen med ett antal QSOn, teknik osv ?

Jag kom aldrig till skott på 2200m bandet pga. TX antennens knepigheter.

/Christer:cool:
 
550 låter imponerade!

Har du nåt tekniskt översiktsrecept på "what it takes" för att kunna köra olika länder ? Antar att det hänger 90% på antennen och 10% på RXutrustningen (rätt/fel?).

Den nybörjartransverterstation jag påbörjade skulle ha knappt 100W ut och samma TX/RX antenn, dvs. en jättespole med variometer och ett tråd-L i träd.
Nu har jag sett att många kör med separat RX antenn, typ liten loop och sedan en STOR TX antenn och mer än 100W ut.

/Christer
 
Skrevs ursprungligen av SM0NCL
550 låter imponerade!

Den nybörjartransverterstation jag påbörjade skulle ha knappt 100W ut och samma TX/RX antenn, dvs. en jättespole med variometer och ett tråd-L i träd.
Nu har jag sett att många kör med separat RX antenn, typ liten loop och sedan en STOR TX antenn och mer än 100W ut.

/Christer

Citat från SSA "Bandplan för HF Svensk tillämpning:

135 kHz
135,7- 137,8 Ingen uppdelning av trafiksätt. Max 1 W erp

100W ut förefaller något över målet för bandplanen om du med ut menar ut ur antennen?

Jan
 
Helt rätt läst, det är 1W ERP som gäller, jag menade 100W ut ur sändaren.

Att få ut 1W ERP med 100W TX kräver mycket större antenner än vad de flesta kan åstadkomma, så om jag skulle få fart på min lilla trådantenn ligger jag väl inom den effektgräns som gäller. dvs. max 1W ERP.

>>>hittade ett exempel, en 100m lång longwireantenn på 137kHz ger enligt EZNEC simulering -35dBi, så med 100W till antennen blir det inte så mycket ERP.

/Christer
 
Last edited:
SM0NCL skrev:
Har du nåt tekniskt översiktsrecept på "what it takes" för att kunna köra olika länder ?

Sätt upp en vertikal med hyggligt fritt läge. Höjd 15 m eller mer. Anslut en eller flera topptrådar som är så långa som möjligt med bibehållen höjd. Antenntrådar inne bland trädkronorna är ingen bra sak. Ordna ett jordplan. Radialer på marken eller på annat sätt. I min första setup använde jag foderröret till den djupborrade brunnen och inget mer. Ordna ett mätinstrument så du ser antennströmmen. T ex ett termokorsinstrument. Jag uppskattar att du behöver ca 2A antennström för att göra dig hörd i England med en 15 m vertikal en lugn vinterdag.
Sträva efter att få ner jordförlusterna allteftersom.
100W sändareffekt kan räcka till att börja med. Kraftigare PA är enkelt att bygga när man märker att det behövs.
Bygg en enkel impedansmätbrygga så du har koll på matningsimpedansen. Det underlättar väldigt när man ska anpassa till sändaren. Utan bra anpassning där så förlorar man lätt viktiga dB.

Placera den stora spolen ute vid antennen och inte inne i schacket. Alternative en mindre spole i schacket för finjustering.
Ska man köra med koaxmatning så är min erfarenhet att det är bäst att ha hela induktansen ute vid antennen.

Gemensam antenn för RX och TX fungerar bra för mig. Kanske annat om man har mycket lokala störningar i E-fältet.

73
Christer
SM6PXJ
 
Back
Top