22 och 44 Mhz

sm6exb

Well-Known Member
Hörde något om att hams in usa kan använda 22 och ev 44 metersbanden för fyrar? Någon som vet mer? Ev även Canada.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det finns åtskilliga fyrar som sänder inom ISM-banden 6,78 och 13,56 MHz (44 resp. 22 m, )
Där är egentligen inte "radiokommunikation" avsedd, men i främst
engelsktalande länder så behandlar man alla emissioner som ligger "i samma härad" som
emissionerna från ISM-utrustning som tillåtna.

Man räknar med att störningsriskerna från sådana sändningar ändå är försvinnande små jämförda med emissionerna från t.ex. plastsvetsar.
 

sm6exb

Well-Known Member
Tack, sent men skyllsr på helgerna, intressant detta med hur man handlar olika i olika länder, trots eu.
 

SM6VJE

Well-Known Member
Är det någon egentlig effektbegränsning på dessa band? Kan tänka mig att en plastsvets kräver lite ...

Letar runt på ITU hemsida, men vore glad om kunskapen här kunde sammanfatta :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det finns inget "effektbegränsning" för ISM-banden i egentlig mening, eftersom RF-generatorerna inte är anslutna till antenner.

Dock så finns det numera nationella krav på frekvensstabilitet och tillåtna läckfält från installationerna.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
På 13,56MHz ligger dom beröringsfria dörrlåsen.
Dom är anslutna till en liten loop i väggen på sin monteringslåda så det måste väl ändå räknas som en antenn.
Dom hörs jättestarkt här hos mig 24/7 men vilka regler finns det då när det gäller val av antenn.
 

SA0BUX

Old Member
I Storlien får jag in en väldigt stark signal på 13,56 MHz som hörs över hela byn på en handapparat med gummipinne.
Även övertonen på 27,12 är stark.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Ur PTS undantagsföreskrift:
"38 § 13,553–567 MHz: Radiosändare för RFID.26 Högsta fältstyrka: 60 dBµA/m på 10 meters avstånd" Det är väl inte så blygsamt och mycket riktigt kan RFID höras på ett skapligt avstånd. Så gott som alla kodlås har väl RFID-läsare numera så jag förmodar att de flesta kan höra något om man lyssnar på 13,56 MHz i tätbebyggda områden. Kablagen till kodlåsen bidrar nog ganska rejält till att signalerna sprider sig.

För en plastsvets borde arbetsmiljöverkets föreskrifter utgöra en gräns eftersom det är verksamhet på en arbetsplats. Jag har vid ett tillfälle kommit i kontakt med en sådan utrustning och det var inte lite E-fält i lokalen. Det var en maskin som matades med två skapliga trioder som effektoscillator. Utrustningen fanns hos en småföretagare som gjorde båtkapell mm och det hela slutade i en anmälan hos arbetsmiljöverket. Det blev tydligen en hel del punkter att anmärka på. Höga fält var en, sedan var det klämrisker i maskinerna, risk för att exponeras för höga spänningar och diverse annat. Vad jag minns jobbade maskinerna på 27 MHz. Det hela uppdagades av att en hel del elektronik hos deras företagsgranne i ett industriområde ballade ur. Saker som förväntas klara kanske 3 V/m utsattes för några tiopotenser mer... (och det var hos grannen).

Det finns de som gjort bort sig rejält inom området ISM-frekvenser också. En ganska känd svensk aktör i matbranschen hade investerat i en "bautamikro" för att på löpande band tina upp kött. Problemet var att de hade köpt utrustning som jobbade på en ISM-frekvens som var OK i nordamerika på ett frekvensområde som hos oss är upplåtet för mobiltelefoni - och det tyckte en viss mobiloperatör inte om.
 

SA5AKL

Well-Known Member
13.56 MHz hör man överallt, samt övertoner...
För icke radiotillämpningar, t.ex. plastsvetsning mm klassas 13.56 MHz sakerna inte som radiosändare och för de flesta ISM-banden det finns där inga effektbegränsningar i standarderna. Bara skyddskrav för säkerhet, dvs håll avstånd till människor. 2.4GHz är ett annat band där det inte finns några begränsningar på uteffekt för icke radiosändare.
 
Top