31 mhz till bilen!

christian68

New Member
Är det någon som har en 31 mhz (jaktkanalerna) för fast montering i bilen? Allt är av intresse, gammalt eller nytt!
 
31 MHz mobil eller ej

christian68 said:
OK, tack för den upplysningen!

Vet någon var man kan få det bekräftat?


I PTFS 2005:8

5 paragrafen 11 stycket står detta

11. Radioanläggningar för landmobil trafik som uppfyller kraven i EN
300 135-2 v1.1.1 (2000-08) eller motsvarande, enligt bilagan till denna
författning.

Bilagan:

11. Undantag från tillståndsplikten enligt 5 § 11
Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får inte överstiga 4 W.
10 kHz kanaldelning (bärvågsfrekvenserna nedan är angivna i MHz)
30,930 31,070 31,250 31,330
31,040 31,140 31,260 31,340
31,050 31,150 31,270 31,570
31,060 31,160
Högsta utstrålad effekt (e.r.p.) får inte överstiga 1 W.
10 kHz kanaldelning (bärvågsfrekvenserna nedan är angivna i MHz)
31,080 31,110 31,190 31,210
31,090 31,120 31,200 31,220
31,100 31,180

Med andra ord står ingenting om vare sig mobil / bärbar eller fast trafik. Enda kravet är att apparaten skall vara typgodkänd enl EN 300 135-2 v1.1.1 (2000-08) eller motsvarande. vilket faktiskt är samma specification som för 27 MHz FM radio (Ej AM/SSB som har en annan spec EN 300 433-2 om jag minns rätt)

Mig veterligen så finns endast handapparater godkända (än så länge) men inget hindrar att man använder den mobilt eller fast så länge utstrålad effekt (alltså inkl ev antennvinst) ej överskrider 1W ERP resp 4W ERP beroende på kanal enl ovan

73 de SM0TSC
 
Back
Top