40 60 70 Mhz mfl

SM0AOM

Well-Known Member
Om alla c:a 12000 radioamatörer i Sverige gjorde detta skulle
ett mycket intressant juridiskt spörsmål uppstå.

Plötsligt finns det ett stort antal intressenter vilka alla har ett
tillståndsdokument där de står att de får använda ett antal frekvensband
för amatörradio med en högsta effekt av 1000 W. Sedan står det inget mer.

Man skulle kunna säga att genom att ha betalat, existerar det ett avtalsförhållande mellan Staten via PTS och den enskilde, men det står ingenting om vad avtalet innehåller, eller vilket lagrum som det bygger på. "Amatörradio" skulle bokstavligen kunna betyda vad som helst, eftersom tillståndet varken innehåller en hänvisning till Lagen om Elektronisk Kommunikation, eller till Undantagsföreskriften. Sannolikt skulle dock en domstol gå på linjen att "amatörradio" är det som finns definierat i Undantagsföreskriften.

Om PTS nu av någon anledning skulle få för sig att inskränka amatörbanden t.ex. så är det inte lika enkelt som att redigera i Undantagsföreskriften, där man som "tillståndsbefriad" saknar talan, utan nu har de berörda ett personligt tillstånd som är betalt. Sannolikt skulle varje tillståndshavare kunna försöka driva process mot PTS eftersom det nu har uppstått "ett ingrepp i annans rätt". Dock tror jag inte att radioamatörer ändå har en chans i detta, eftersom det finns ett prejudikat.

När den individuella tillståndsplikten för fjärrstyrning och telemetri togs bort för snart 20 år sedan så sades tillstånden följdaktligen upp och användarna hänvisades till de tillståndsfria frekvenserna. Detta medförde ofta stora merkostnader och och försämrade prestanda hos näten, så flera användare försökte via sina branschorganisationer att behålla tillstånden. Trots att saken drevs i domstol fick man inte fortsätta med individuella tillstånd.

"Samhällsnyttan" och "effektivt spektrumutnyttjande" går före även ganska stora gruppers rätt, och när PTS t.o.m. blundar för internationell lag när det gäller flygsäkerhet med hänvisning till detta, är det lätt att föreställa sig hur tungt radioamatörer skulle väga, även när man betalar.

Jag är böjd att tro att tillståndsplikten för mellan 200 och 1000 W har tillkommit i ganska "hastigt mod" och att man inte helt har tänkt igenom alla potentiella juridiska konsekvenser. PTS har nog förutsett högst några hundra potentiella högeffekttillståndhavare.
Tror att dessa frågor istället hör hemma på ett hårt modererat forum som det SSA driver, om de fortfarande gör det.
På SSA-forum får bara "partilinjen" föras fram varför det är tämligen meningslöst att ens fundera på att försöka debattera där.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Hej och välkomna tillbaks Bengt och Karl-Arne. Som vanligt är det tänkvärda åsikter som ni för fram. Men jag är rädd att ham.se inte är utformat på ett sådant sätt att det går att hålla debatten i en civiliserad ton utan det är en stor chans att det spårar ur igen, precis som tidigare.

Tror att dessa frågor istället hör hemma på ett hårt modererat forum som det SSA driver, om de fortfarande gör det.

Vill inte att ni försvinner igen för ni bidrar med så mycket kunskap.
Tack tack men SSAs hårt modererade forum tillåter ingen debatt och åsikter som inte följer partilinjen.
 
Top