40 meter mast

SM4WWG

Well-Known Member
Hallå alla! Skönt att forumet är igång igen! :)

Jag har kommit över en 40 meter mast om inte behöver stagning. Yes!!! Tänkte jag innan någon slog
mig i huvudet med regelverk, m.m.

Jag bor ute på landet. Enligt bygnadsnämnden bor vi inte i sammanhållen bebyggelse och det var ok att bygga ut huset eller bygga ny byggnad utan bygglov.
När jag kontakta dem var min fråga bara om vår fastighet låg inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. Så
de trodde väl automatiskt det gällde bygga ut huset eller så ;)

Nåväl. Då vi bor utanför så gäller max 20 meter innan flyghinderanmälan skall göras. För en anmälan krävs det att en analys är gjord. Det kostar c:a 10 000 SEK!!!!
Jag kontaktade Luftfartsverket och frågade försynt om det är rimligt för mig att betala 10 000 SEK som privatperson/radioamatör. Personen i fråga var mycket tillmötesgående och gjorde en kontroll medans jag satt i telefonen. Enligt LFV var det helt OK för dem att jag reste en 40 meters mast där (framförallt när det finns en telekom-mast 350 meter från mig som nog är 72-80 meter hög)
Men då Örebro flygplats finns "i närheten" (flera mil dock) så måste jag ha deras tillstånd oxå enligt LFV. Sen var det grönt att köra isf.

Nåväl, jag känner en som jobbar där. Så bad om kontakt med rätt person där. Den bekante frågade tornchefen som verkar positivt iställd, men frågade lite om effekter osv. De uppgifterna fick de.

Frågade igår om hur det gått med flygplatsen och fick då svaret från den bekante att Transportstyrelsen måste säga OK först.

Transportstyrelsen?!?!?! Va f*n, nu då tänkte jag!! Så jag kikade in på TS hemsida och där står det att det är LFV och FM som ansvarar för detta. Så nu är jag förvirrad och smått förbannad över hur f*n jag ska få till detta!!!

Så här ser check-listan ut hittils:
Luftfartsverket - OK
Flygplatsen - OK verkar det som (fast de pratat om Transportstyrelsen, osv)
Bygglov - Vet ej om krävs än

Masten har väl inte kostat mig så mycket än mer än mobilkranen för att få ner masten (c:a 4200 SEK)
Och kanske 500-600 för transport masten hem till mig.

Men börjar kännas som jag slängt 5000 SEK i sjön med allt strul med tillstånd osv.

Tänkte det räckte med LFV och flygplatsen godkännande (och kanske bygglov)
Sen skicka in flyghinderanmälan till LFV och FM klart (och då sparat 10 000 SEK)
Snackar flygplatsen i nattmössan?

Vad ska jag göra?!?!?! Tips???

Uppgiven radioamatör! :(:(:(
SM4WWG // Jörgen
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej Jörgen
Det verkar som vanligt vara lite otydligt gällande master eller i ditt fall ett torn.

Läs enligt länken från SM4HFI i angränsande tråd
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-for-anlaggningar/radio--telemaster-och-torn/
Ja, du kan behöva ett bygglov trots undantagen för mindre master i plan och bygglagen.

Hinderanmälan för ett 40 meter högt torn görs på denna blankett när du har besked om bygglov eller att det inte behövs bygglov.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/
(Notera att du inte bör bygga över 42 meter då gränsen för hinderljus går där.)

Gällande LFV och flygplatsen så ligger ditt hus en bra bit utanför det område som ska vara hinderfritt.
Närmast landningsbanan finns en horisontell yta som sträcker sig 4km ut från landningsbanan i alla riktningar med höjden 45 meter över landningsbanans högsta punkt. Inom detta område krävs flygplatsens tillstånd

I landningsbanans riktning finns ett inflygningsområde/startområde som sträcker sig upp till 15 km från landningsbanans respektive ända. Inom dessa område är höjden på hinder begränsad och flygplatsen har en del att säga till om även i detta område.

Det här är ett exempel på hur de hinderfria områdena kan se ut. Det är taget från Jönköpings flygplats då dess landningsbana ligger i nästan samma riktning som landningsbanan på Örebro flygplats. Höjdangivelserna måste räknas om från bilden efter aktuell flygplats markhöjd men höjdskillnaderna mellan områdena är lika.

JKPG_hinderfri.JPG


Ditt hus ligger runt 14 km från landningsbanan och inte i en riktning som berörs av de hinderfria områdena för Örebro flygplats.

Du kan själv rita in områdena på en karta med hjälp av bilden ovan och beskrivningen över områdenas utformning i ändringsföreskriften TSFS 2012:93 gällande hinderfria ytor runt en flygplats. (Den ursprungliga föreskriften heter TSFS2010:134).

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
Kommunen i Ludvika krävde bygglov för min mast på 20m ute på vishan.
Det står i undantaget:

Det krävs inte bygglov för en liten mast eller ett litet torn som endast är avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar är centralantenner på ett bostadshus, antenner som sätts upp av radioamatörer eller en vanlig parabolantenn. Om en anläggning är mindre eller inte, måste bedömas i varje enskilt fall bland annat med hänsyn till anläggningens påverkan på omgivningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 och jfr prop.1989/90:37 sid. 46-47)

Fortsättningsvis beskriver boverket praxis:
Rättspraxis
Det finns några rättsfall där domstolen prövat om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte.

Rättsfall om radio- och telemaster
I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)

I ett rättsfall prövades om en mast med radioantenner avsedda för mobiltelefoni var planenlig. Masten var 18 meter hög och utformad som en flaggstång. Domstolen konstaterade att bygglov inte kunde beviljas. Detta borde innebära att masten krävde bygglov.
(Kammarrätten Sundsvall 2007-06-04 mål nr 754-06)

I ett annat rättsfall prövades om en mast för mobiltelefoniantenner krävde bygglov. Domstolen konstaterade att masten krävde bygglov. Att masten var utformad som en flaggstång hade ingen betydelse för bedömningen. (Kammarrätten Göteborg 2003-12-08 mål nr 6953-03)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som en radio- eller telemast och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)


Detta gör undantaget nästan obrukligt.
Nu fick jag bygglov men masten men genast överklagade en granne till Länsstyrelsen där ärendet nu saftar till sig.
 
Last edited:

SM7NTJ

Well-Known Member
Detta gör undantaget nästan obrukligt.
Hej.
Undantaget fungerar i många fall.
Som jag skrev i den närliggande tråden gällande din mast kan det vara av betydelse hur man ställer frågan till byggnadsnämnden och även för den delen andra myndigheter samt grannar.

https://www.ham.se/threads/master-och-bygglov.5332/page-2

Vi behöver även komma ihåg att sedan uttrycket om mindre antennanläggningar infördes så har det hänt mycket i samhället och många aktörer har på flera sätt försökt kringgå aktuella lagar och regler.

Det finns skäl till att 40cm grova och 18 meter höga flaggstänger (läs mobilmaster) nämns som exempel på vad som har fått avslag.

En anmälan om vad man tänker göra är en bra start.
Är det man tänker göra beskrivet på ett positivt sätt ökar möjligheten att få göra det man vill.

I väntan på svar gör man ingenting!
(Detta beroende på att det är olagligt att påbörja någon form av beredningsarbete innan ett eventuellt tillstånd är klart).

Vi behöver lära oss att det inte bara är lagar som styrs folks uppfattning om vad som är tillåtet, ofarligt, fult eller livsfarligt.:)

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WWG

Well-Known Member
Hej,

Tack för ett mycket informativt svar och att du kikade på detta!
Ja, det är inte lätt detta med mast/torn. Benämniningen TORN.... Är det vad det heter när "masten" är självstående utan staglinor? Som i mitt fall. Bred i botten och avsmalnar uppåt = Torn?
Kanske kan vara bra för mig att använda rätt terminologi :)

Men om jag förstår ditt inlägg rätt, så i mitt fall behöver jag inte fråga flygplatsen om tillstånd?
Jag har ju fått OK av LFV iaf (om än muntligt, med tillstånd att använda den anställde på LFV som referense för OK:andet) Jag vill ju inte betala 10 000 SEK för en riktig analys
Så jag behöver således endast besked från byggnadsnämnden för min kommun nu då?

Efter att ha läst ditt andra svar gällande hur man uttrycker sig/skriver till byggnadnämden kanske du har lust att kika på det jag tänkt skicka till dem? :D

73 de SM4WWG // Jörgen

Hej Jörgen
Det verkar som vanligt vara lite otydligt gällande master eller i ditt fall ett torn.

Läs enligt länken från SM4HFI i angränsande tråd
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-for-anlaggningar/radio--telemaster-och-torn/
Ja, du kan behöva ett bygglov trots undantagen för mindre master i plan och bygglagen.

Hinderanmälan för ett 40 meter högt torn görs på denna blankett när du har besked om bygglov eller att det inte behövs bygglov.
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/
(Notera att du inte bör bygga över 42 meter då gränsen för hinderljus går där.)

Gällande LFV och flygplatsen så ligger ditt hus en bra bit utanför det område som ska vara hinderfritt.
Närmast landningsbanan finns en horisontell yta som sträcker sig 4km ut från landningsbanan i alla riktningar med höjden 45 meter över landningsbanans högsta punkt. Inom detta område krävs flygplatsens tillstånd

I landningsbanans riktning finns ett inflygningsområde/startområde som sträcker sig upp till 15 km från landningsbanans respektive ända. Inom dessa område är höjden på hinder begränsad och flygplatsen har en del att säga till om även i detta område.

Det här är ett exempel på hur de hinderfria områdena kan se ut. Det är taget från Jönköpings flygplats då dess landningsbana ligger i nästan samma riktning som landningsbanan på Örebro flygplats. Höjdangivelserna måste räknas om från bilden efter aktuell flygplats markhöjd men höjdskillnaderna mellan områdena är lika.

View attachment 5743


Ditt hus ligger runt 14 km från landningsbanan och inte i en riktning som berörs av de hinderfria områdena för Örebro flygplats.

Du kan själv rita in områdena på en karta med hjälp av bilden ovan och beskrivningen över områdenas utformning i ändringsföreskriften TSFS 2012:93 gällande hinderfria ytor runt en flygplats. (Den ursprungliga föreskriften heter TSFS2010:134).

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WWG

Well-Known Member
Dessa "ondskefulla" grannar!!! :(
Hoppas i mitt fall ingen överklagar! Det står redan en "jättemast" närmare grannarna än vad jag bor dem, så hoppas på det bästa där.

Kommunen i Ludvika krävde bygglov för min mast på 20m ute på vishan.
Det står i undantaget:

Det krävs inte bygglov för en liten mast eller ett litet torn som endast är avsedd för en viss fastighets behov. Exempel på sådana anläggningar är centralantenner på ett bostadshus, antenner som sätts upp av radioamatörer eller en vanlig parabolantenn. Om en anläggning är mindre eller inte, måste bedömas i varje enskilt fall bland annat med hänsyn till anläggningens påverkan på omgivningen. (jfr prop. 1985/86:1 sid. 689 och jfr prop.1989/90:37 sid. 46-47)

Fortsättningsvis beskriver boverket praxis:
Rättspraxis
Det finns några rättsfall där domstolen prövat om en radio- eller telemast eller ett torn kräver bygglov eller inte.

Rättsfall om radio- och telemaster
I en dom prövade kammarrätten om en radiomast krävde bygglov eller inte. Masten var en 17,8 meter hög fackverkskonstruktion. Den var placerad i anslutning till ett bostadshus i ett tättbebyggt villaområde. Masten var till för amatörradioantenner och skulle enbart användas för den fastighet den var placerad på. Domstolen konstaterade att masten utgjorde ett mycket påtagligt visuellt inslag i området. På grund av radiomastens höjd och utformning i övrigt samt dess påverkan på området ansåg domstolen att den inte var en sådan mindre anläggning som är undantagen från lovplikt. Masten krävde därför bygglov. (Kammarrätten Jönköping 2008-05-26 mål nr 3869-06)

I ett rättsfall prövades om en mast med radioantenner avsedda för mobiltelefoni var planenlig. Masten var 18 meter hög och utformad som en flaggstång. Domstolen konstaterade att bygglov inte kunde beviljas. Detta borde innebära att masten krävde bygglov.
(Kammarrätten Sundsvall 2007-06-04 mål nr 754-06)

I ett annat rättsfall prövades om en mast för mobiltelefoniantenner krävde bygglov. Domstolen konstaterade att masten krävde bygglov. Att masten var utformad som en flaggstång hade ingen betydelse för bedömningen. (Kammarrätten Göteborg 2003-12-08 mål nr 6953-03)

I en dom ansåg länsrätten att en vindmätningsmast inte räknades som en radio- eller telemast och krävde därför inte bygglov. (Länsrätten Jönköping 2007-10-16 mål nr 1444-07)


Detta gör undantaget nästan obrukligt.
Nu fick jag bygglov men masten men genast överklagade en granne till Länsstyrelsen där ärendet nu saftar till sig.
 

sm2sxi

Well-Known Member
MAST = antennbärare med staglinor, TORN = antennbärare utan staglinor, när vi nu är inne på kanslisvenska...
/Janne
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej.
Ja, ditt hus ligger utanför Örebro flygplats kontrollzon och hinderfria område så flygplatsen har inte så mycket med din tänkta mast att göra.

Ditt hus råkar ligga i utkanten av ett område som enligt miljöbalken kap 3 §9 klassats av försvarsmakten som ett "område med särskilt behov av hinderfrihet"
(Det finns ett skjutfält i din närhet)

För att säkerställa att du inte får problem med din mast måste du ta hand om lite pappersarbete innan du går vidare med mastarbetet.

Du kommer att behöva ta upp ditt ärende med kommunens byggnadsnämnd för att minska risken för ett bakslag.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WII

Well-Known Member
Hej.
Undantaget fungerar i många fall.
Som jag skrev i den närliggande tråden gällande din mast kan det vara av betydelse hur man ställer frågan till byggnadsnämnden och även för den delen andra myndigheter samt grannar.

https://www.ham.se/threads/master-och-bygglov.5332/page-2

Vi behöver även komma ihåg att sedan uttrycket om mindre antennanläggningar infördes så har det hänt mycket i samhället och många aktörer har på flera sätt försökt kringgå aktuella lagar och regler.

Det finns skäl till att 40cm grova och 18 meter höga flaggstänger (läs mobilmaster) nämns som exempel på vad som har fått avslag.

En anmälan om vad man tänker göra är en bra start.
Är det man tänker göra beskrivet på ett positivt sätt ökar möjligheten att få göra det man vill.

I väntan på svar gör man ingenting!
(Detta beroende på att det är olagligt att påbörja någon form av beredningsarbete innan ett eventuellt tillstånd är klart).

Vi behöver lära oss att det inte bara är lagar som styrs folks uppfattning om vad som är tillåtet, ofarligt, fult eller livsfarligt.:)

73 de SM7NTJ Lorentz

Var just dom domarna som kommunen hänvisade till i mitt fall så det var därför jag skrev på detta viset, Boverket har inga fall på sin hemsida där man faktiskt fått sätta upp en mast med undantaget:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...-for-anlaggningar/radio--telemaster-och-torn/

Det enda som fått positivt besked är en 3m hög träkoja, antar att det är fler kommuner som tittar på dessa praxis i sina fall...
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Det blir lite krångligt ibland.

Rättsfallen gällande "mobiltelefoni" och de till flaggstång kamouflerade antennbärarna var ganska omtalade när de var på tapeten. De väckte en folkstorm när de plötsligt dök upp i "en villaträdgård" och orsakade på många håll en riktigt otrevlig grannsämja. Så jag förstår att de tas upp som rättsfall.

En bygganmälan gäller främst utanför detaljplanerat område. Om en ägare av en fastighet, till exempel en jordbruksfastighet, vill bygga en ekonomibyggnad så är den bygglovsfri. Trots detta kan det i vissa fall krävas en anmälan till kommunens byggnadsnämnd "att vi tänker göra så här". Det kan även finnas skrivningar gällande detaljplanerat område som säger att vissa åtgärder är bygglovsfria men det krävs en bygganmälan för att de ska vara bygglovsfria.

Om vi nu håller oss till "bygganmälan" och "bygglovsansökan" så kan dessa få några olika besked.

En bygganmälan kan få ett svar av typen "tack då vet vi" det kan även dyka upp ett svar som säger "ni behöver söka bygglov för det där".

En bygglovsansökan kan i princip få tre olika typer av svar

Avslag för att den önskade åtgärden inte är bygglovspliktig
(det vill säga det är fritt fram att bygga utan bygglov)

Beviljat bygglov (ok att bygga enligt inlämnade ritningar)

Avslag för att den önskade åtgärden inte är tillåten.​

De två första svaren är positiva och det sistnämnda svaret negativt för den som vill bygga något. Detta skapar i vissa fall förvirring då ett avslag beroende på omständigheterna kan vara både positivt och negativt för den sökande.

Jag kan konstatera att en välunderbyggd fråga, anmälan eller ansökan har en större chans att passera byråkratins kvarnar med ett positivt svar på kort tid.
Detta för att man dels visar att man är påläst och tagit hänsyn till de krav som ställs och redan innan pappersexercisen börjar kollat vad som gäller.
Samt även för att man redan från början sopat undan osäkerhetsfaktorer som medför att en handläggare för säkerhets skull inte behöver kolla även med N.N, X.X eller Y.Y.

Det finns nog inte så många rättsfall gällande amatörmaster som fått ett negativt avslag från byggnadsnämnd ändrat till ett beviljat bygglov i domstol. Enligt min åsikt beror detta på att ärenden gällande amatörmaster i de flesta fall inte hamnar i domstol.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0GCU

Well-Known Member
- Mycket bra skrivet av Lorentz! Han skriver:

"Jag kan konstatera att en välunderbyggd fråga, anmälan eller ansökan har en större chans att passera byråkratins kvarnar med ett positivt svar på kort tid.
Detta för att man dels visar att man är påläst och tagit hänsyn till de krav som ställs och redan innan pappersexercisen börjar kollat vad som gäller.
Samt även för att man redan från början sopat undan osäkerhetsfaktorer som medför att en handläggare för säkerhets skull inte behöver kolla även med N.N, X.X eller Y.Y."

- Jag är själv pensionerad byggnadsingenjör, med erfarenhet i ärenden som dessa, såväl i arbetslivets men även nu på fritid . .
Bygglovshandläggare är vanligtvis tillsatta av "ivriga politiker" och skall naturligtvis följa de regelverk som finns.

Järfälla kommun, nordväst om Sthlm, har en bra hemsida som kan leda till den personliga rådgivning som erbjuds. I alla frågor.

https://www.jarfalla.se/byggaochbo/bygga/bygglov.4.41865a7314fc7719216d7cd8.html

- Men man bör vara förberedd och påläst. som Lorentz nämner!
 

SM4WWG

Well-Known Member
Intressant läsning! Tackar!

Jag tror jag gör så här, då jag redan varit lite i kontakt med byggnadsnämnden gällande min fråga om sammanhållen bebyggelse. Så jag vet att det inte krävs bygglov för att bygga ut lite, eller uppföra en ny byggnad.

Jag skriver till dem igen och förklarar vad jag tänkt göra. Dvs resa en mast (eller rättare sagt torn och förklarar för dem vad torn/mast är, så de inte ser framför sig ett enormt TORN!!!). Jag förklarar även
vad jag ska göra med masten/tornet och vad ändamålet är. Skickar med en liten skiss på masten och en karta/satellitfoto över området med min mast, samt den stora telemasten som redan finns i närheten.
Jag nämner även undantaget från bygglov gällande amatörradiomaster, men skriver att jag vill höra med dem oavsett så att allt går rätt till, osv. Jag nämner att jag varit i kontakt med LVF som har gett sitt tillstånd, och att jag kommer kontakta FM och Örebro flygplats innan masten/tornet byggs.

Låter det som en bra och vettig början?

// Jörgen
 

SM0GCU

Well-Known Member
Intressant läsning! Tackar!

Jag tror jag gör så här, då jag redan varit lite i kontakt med byggnadsnämnden gällande min fråga om sammanhållen bebyggelse. Så jag vet att det inte krävs bygglov för att bygga ut lite, eller uppföra en ny byggnad.

Jag skriver till dem igen och förklarar vad jag tänkt göra. Dvs resa en mast (eller rättare sagt torn och förklarar för dem vad torn/mast är, så de inte ser framför sig ett enormt TORN!!!). Jag förklarar även
vad jag ska göra med masten/tornet och vad ändamålet är. Skickar med en liten skiss på masten och en karta/satellitfoto över området med min mast, samt den stora telemasten som redan finns i närheten.
Jag nämner även undantaget från bygglov gällande amatörradiomaster, men skriver att jag vill höra med dem oavsett så att allt går rätt till, osv. Jag nämner att jag varit i kontakt med LVF som har gett sitt tillstånd, och att jag kommer kontakta FM och Örebro flygplats innan masten/tornet byggs.

Låter det som en bra och vettig början?

// Jörgen


- Jag föreslår att du bokar tid för personligt möte - bygglovsrådgivning.

Du skall då ha med dig dessa papper:

Fullständigt ifylld bygglovsansökan / bygganmälan.

En situationsplan som är skalenlig och mastens läge är måttsatt i förhållande till fastighetens gränser. Dina byggnader ska framgå. Angränsande bostadsfastigheter ska framgå. Utgå från ett utdrag av kommunens baskarta.

En enkel skalenlig perspektivskiss som visar ditt hus och masten från sida. Ange mastens totalhöjd inklusive antenner. Har du tillgång till sk ”plushöjd” för marken, ange den.

En mycket kort och enkel teknisk beskrivning, är det en Wibemast kanske du kan ordna ett broschyrblad. Gräva-gjuta-bultgrupp-montera. Staglinor?
Lättfattligt exempel på antenner som kan komma att monteras vid skiftande tillfällen.

En förteckning över de personer och organisationer/myndigheter du talat med, inklusive datum för detta. Anteckna vad ni då kom fram till.

En kopia på den bestämmelse som anger att enskild mast inte är bygglovspliktig.

En kontrollplan. Skriv på särskilt papper om bygglov krävs, att du föreslår enkel kontrollplan där du skriftligt verifierar slutresultatet i förhållande till givet bygglov. Läge och höjd exempelvis. Detta är ett krav för att få slutbevis.

- - -

- Att prata med eller värre maila med en handläggare brukar nästan alltid missförstås. Det skrivna ordet har inte alltid samma innebörd som det talade.
Begär därför ett möte. Anför gärna att trots bygglovsbefriandet finns detaljer att råda om.

Det är lätt för dig att ta fram papper enligt ovan, och när du har dem I DIN HAND framför handläggaren har du ett stort övertag.
Denne inser att du redan gjort allt trist arbete, och det kan leda två slut:
1. Tar emot din ansökan. Ärendet löper.
2. Meddelar att inget bygglov behövs. Anteckna då allt som meddelats och spara på bra plats!

- Allt ovan är i huvudsak vad du själv tänkt, strukturerat by-the-book med små kompletteringar.

- Jag kan inte nog understryka Lorentz tidigare formulering "välunderbyggd".

/Curt
 
Last edited:

SM2OWW

Hm...
För några år sedan skulle jag påbörja en hel del om- och tillbyggnationer på fastigheten, jag skrev då ett brev till kommunen som jag inledde enligt följande:
"Efter att ha läst vad som gäller vid ändringar samt om- och tillbyggnad inom ej planlagt område så är vår tolkning att för vår fastighet YYYYY N:NN kräver följande vare sig bygglovsansökan eller bygganmälan. Om detta är en feltolkning så önskar vi så snart som möjligt återkoppling."

Sedan punktade jag upp vad som skulle göras initialt samt i framtiden och så bifogade jag vyer samt måttsatta ritningar över byggnaderna samt lägesritning över fastigheten.

En vecka senare kom svaret;
"Precis som ni skriver.... är det tillåtet..... Det ni kommer att behöva ansöka om bygglov för är den framtida...."
"Detta svar tillsammans med er skrivelse kommer att sparas och läggas i er fastighets akt i kommunens arkiv."

Så ett väl underbyggt brev är inte alls så dumt... :)
 

SM4WWG

Well-Known Member
Tack för alla svar! Jag ska sätta mig och utöva en del pappersexercis! :D Jag återkommer med info!
 

SM4WWG

Well-Known Member
Hallå alla! Det har varit tyst i denna tråd ett tag. Mest på grund av att jag haft fullt upp med annat. Dels kom jag hem från en KFÖ igår.

Nåväl. Eftersom jag fortfarande inte fått någon som helst reaktion från byggnadsnämnden (mer än att jag sett att de läst eposten) så mejlade jag dem igen idag och
fick svar. Jag klistrar in nedan. Jag hänger inte riktigt med när de pratar om att "...detta inte är något för nämnden..." och "..delegation..." osv.

De skriver ju att bygglov krävs, osv. Men samtidigt "...detta inte är något för nämnden..."

*snurr i huvudet*

Nåväl... De vill ju ha in skriftligt från Luftfartsverket. Där har jag ju bara ett godkännande över telefon (har bara telefonnummer, kontaktperson och datum på detta)
Flygplatsen har jag inte gått vidare med än, men där kanske jag kan fixa något skriftligt på.

Men... mina radioamatörvänner.. Det var några jag träffade i Lindesberg för ett tag sedan som hade mycket bra information,m.m.

Vad gör jag nu?

73 de SM4WWG // Jörgen

---klipp---

"Hej. Ja, vi diskuterade detta så sent som idag igen och konstaterade att vi bedömer att bygglov krävs. Du hade redan tillstånd av luftfartsverket? Då vill vi gärna ha en kopia på detta tillstånd (andra tillstånd om du har, tex Örebro flygplats?), tillsammans med en ansökan om bygglov, situationsplan där du markerar vart tornet ska stå, fasadritning (tillika konstruktionsritning?) och ritning över grundfundament.Detta är inte ett ärende för nämnden tror vi, i alla fall inte om inte det uppkommer problematik med grannar eller så. Detta innebär att vi troligen kan ta ärendet på delegation och jag lovar prioritera det så mycket jag kan, du har fått vänta alldeles för länge på detta mejl, det är jag medveten om."


---klipp---
 

SM4WWG

Well-Known Member
Kan tillägga att jag skrev till dem och frågade om vi skulle träffas för ett möte - bygglovsrådgivning. Men det svarade de inte på.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Det låter bra att bygglov krävs.

Då är det bara att börja med pappersarbetet.

Örebro flygplats hinderfria zon ser ut som bilden visar i mitt tidigare inlägg och den ryms helt inom flygplatsens kontrollzon.
På luftfartsverkets webbplats kan en karta med zonen inritad laddas ner. Du har nog mail.

Kolla att du har följande tillgängligt:
Kopia av tomtkarta, situationsplan, som du kan rita in tornets tänkta placering på så noga du kan. (du kommer att behöva kartkordinater till hinderanmälan.)
En monteringsritning för masten, fasadritning/konstruktionsritning.
Typbeteckning, fabrikat på masten så att det tydligt framgår att det är en kommersiell konstruktion och inget punktsvetsat hembygge:)
En ritning för grundfundamentet (det finns standardritningar för torn med din höjd)
Luftfartsverkets karta som visar att ditt hus ligger utanför både kontrollzon och den hinderfria zonen.
En papper med hänvisning till det muntliga samtalet med luftfartsverket.
Eventuellt ett papper som visar vad grannarna tycker (kom ihåg att fråga positivt)
Ett papper som berättar var tornet var placerat tidigare. ( Var det i samma kommun som nu eller en grannkommun så finns chansen att det finns sparade dokument som kan hjälpa dig)

Fyll i din bygglovsansökan så utförligt du kan och skicka in den med kopior på alla dokument.

Beslut på delegation är inget konstigt det innebär att handläggarna själva kan fatta ett beslut om bygglov för din mast utan att ärendet behöver tas upp i byggnadsnämnden.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4WWG

Well-Known Member
Fantastiskt vad bra information man får via detta forum! :D

Ang Typbeteckning, fabrikat på masten... får försöka identifiera den. Kanske förra ägaren vet något om modellen. Det är iaf inget hemmagjort.
Grundfundament och ritningar. Någon som har tips på detta? Något på nätet kanske?

Har inte så mycket kontakt med grannarna då de bor en bit bort på andra sidan vägen. Men kanske får ta och hälsa på dem vid tillfälle.
Eller kanske inte.. tänk om de blir "skrämda" av att höra ordet torn/mast och nästan 40 meter hög? :O
 
Top