4CX250B

sm0fus

Member
Hej,

Jag har fått problem med kortvågsslutsteget Acom 1011 som är bestyckat med två 4CX250B. Efter mindre än 100 timmars drifttid har rören till att börja med fått intermittenta fel som gjort att skyddskretsarna indikerar överström och blockerar steget för drift.

Felet har har nu blivit så gott som permanent från att ha varit intermittent i början. Efter tips från tillverkaren bad dom mig knacka på chassiet ovanför rören och detta hjälpte, då gick steget igång.

"Knackrör" var inget nytt fenomen när det gäller kinestillverkade 4CX250B. Nu har jag fått möjlighet att köpa två USA eller tysktillverkade rör till ett subventionerat pris.

Lite frågor som någon kanske kan svaren på...

Är det någon mer som känner till fenomenet och har erfarenhet från kvalitetsskillnader från olika tillverkare?
Är det någon som känner till om nytillverkning fortfarande förekommer i väst på detta rör?
När man kallstartar dessa rör, vad är lägsta temperatur för kallstart? Finns det någon sådan? Om rören har en lagringstemperatur på -5C kan dom ta skada om man pangar på spänning då?

Lite funderingar / Bertil - SM0FUS
 

SM4HFI

Well-Known Member
Hej Bertil!

Vad är det för driftsspänningar på rören? Överslag i rören beror oftast på gas i dem, men hjälper det att knacka är det inte gas.

Hittar du lagrade rör så kan de behöva mjukstartas, så att gasfällorna i röret får möjlighet att göra sitt jobb. Leif SM5BSZ har samlat ett par exempel på hur man gör, med kommentarer, på SM 5 BSZ - A procedure to recondition power tubes och där nämns just 4CX250B som exempel.

Gasfälla är oftast metalliskt barium, som lätt reagerar med det mesta. För keramiska rör sitter gasfällan på glöden, det är därför det är bra att ha den igång länge innan man kör röret på riktigt. Den varma fällan samlar på sig gasmolekyler lättare. Oftast behöver kylfläkt gå under tiden.

På mottagarrör är gasfällan det blanka på insidan av glaset. Har du lyckats få in luft i ett sådant blir det blanka vitt. På större glasrör sitter det ofta på eller i närheten av anoden. Så att köra röret rejält varmt är inte alltid av ondo. Mest erfarenhet har jag av röntgenrör, där gasfällan sitter på baksidan av anoden. Där kan man köra röret otäckt varmt och få det att tåla lite högre spänning ett tag, medan man väntar på ett nytt.

I förstärkare kanske det har betydelse att det är HF i röret, och inte endast likspänning? En glimlampa eller ett lysrör tänder ju i starka HF-fält, och kanske det är lika när man har gas i ett förstärkarrör? Tycker jag har märkt det när jag råkat få ett gasigt rör i ett PA. Det räcker med väldigt lite HF för att få det att slå, ingen uteffekt som syns på vanliga uteffektindikatorn.

73! /Jan
 

sm0fus

Member
Hej Jan,

Tack för informationen, det var intressant läsning. Jag tror dock att mina problem är av lite annan art men säker kan jag inte vara. Efter viss e-post korrespondens med tillverkaren kändes det som att problemet med dessa kinestillverkade rör inte var helt okänt för dom.

Röret sitter ju i många kommersiella installationer så det är konstigt om tillverkare i väst börjar lägga ner tillverkningen. Eller så har man helt enkelt lagt ut tillverkningen på Kina av kostnadsskäl.

Bertil - FUS
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hej Jan,

Tack för informationen, det var intressant läsning. Jag tror dock att mina problem är av lite annan art men säker kan jag inte vara. Efter viss e-post korrespondens med tillverkaren kändes det som att problemet med dessa kinestillverkade rör inte var helt okänt för dom.

Röret sitter ju i många kommersiella installationer så det är konstigt om tillverkare i väst börjar lägga ner tillverkningen. Eller så har man helt enkelt lagt ut tillverkningen på Kina av kostnadsskäl.

Bertil - FUS

Mina erfarenheter från just kommersiell utrustning är att kvaliteten sjunkit rejält hos sådana "smårör".

När jag började med sådant i början av 80-talet så höll ett 4CX250B från Eimac minst 10000 timmar, kanske 15000 innan det
började mattas av i emissionen. Katastroffel var ganska ovanliga.

Nu har efterfrågan på elektronrör minskat så mycket att det inte längre tillverkas sådana i väst, och man lägger ut
tillverkningen på låglöneländer p.g.a att det är ganska mycket handarbete i elektronrörstillverkning.

På köpet har man fått att sekunda material används i rörtillverkningen, i synnerhet i katoderna där det är mycket kritiskt med rätt kvalitet och proportioner för att få bra och förutsägbara egenskaper.
Risken fïnns också att katodmaterialet hamnar på styrgallret med tiden och då uppstår "galleremission" som ofta leder till att arbetspunkterna skenar iväg.

Alla typer av elektronrör med små elektrodavstånd och hög branthet är utsatta för detta, och det är ett kvalitetsmått hur länge man kan undvika saken. Mest utsatta är familjen 4CX1000 och 4CX350 med släktingarna 8122.

Mina erfarenheter av 4CX250B av "kvalitetsfabrikat" är att de håller för lagring mycket länge.
Genom att köra röret med bara glödspänning i något 10-tal timmar och sedan "smyga upp" driftspänningarna
går det att rensa det på ev. gasrester. Man ska helst ha strömbegränsade spänningskällor när man gör sådant.


73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

sm0fus

Member
Tack Karl Arne

Jag har nu kommit över nya Eimac rör från 80 talet och dessa står nu med glödspänning påslagen. Jag har tyvärr inte möjlighet att smygstarta högspänningen då rören väl sitter i PA:t.

Amatörradiosteg slås ju på och av ganska ofta och det påverkar väl röret negativt jämfört med en kommersiell koppling där det är i drift kontinuerligt. Att kallstarta ett steg i en sommarstuga på vintern kan innebära att rörtemperaturen ligger nära 0C när alla spänningar slås på och det blir stora termiska påkänndningar i röret som följd. Något som också kanske påverkar livslängden. Kopplingen i detta steg är två rör parallellt.

Jag kan återkomma med slutresultat

73 de FUS


Jag kan återkomma med information
 

SM0AOM

Well-Known Member
"Kallstart" är sällan något problem, så länge som glödströmstransformatorn är dimensionerad så att stötströmmen
vid tillslag begränsas. Det är alltså kontraproduktivt att ha en alltför stor glödströmstransformator, utan transformatorns lindningsresistanser, läckinduktans samt kärnarea ska helst begränsa startströmmen till kanske dubbla det stationära värdet.

Om man inte vill bekymra sig om sådant gör ett "Musse-Pigg öra" eller NTC-motstånd i primärkretsen susen.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

sm0fus

Member
I detta fall har dom seriekopplat glöden och matar den med 13V via 0,22 Ohm / 5Watt. Olikheter i rören (vilket jag märkt) gör att spänningsdelningen blir ojämn mellan rören. Hade varit bättre om det varit parallellkopplat.

Nåväl, jag har testat med några surplusrör och råkat ut för överslag på högspänningen vilket kanske (troligen) har slagit ut ett rör av två. Efter att de har "glödats" några timmar är det inga inga problem med överslag längre men överström i anodströmmen gör att säkringen på 230V sidan nu blåser. Så dessa rör ligger för tillfället på hyllan. Tyvärr glödade jag inte först vilket hade varit smartare att göra.

Två andra rör (också surplus) startar upp normalt men jag får inte upp bias strömmen tillräckligt. Bara ett rör tycks ge ström vid biasjustering. Antingen fel på ett rör eller så når jag inte fram med den biasjusteringen som styr båda rören parallellt.

Till råga på allt har jag haft problem med rörhållarna som inte är Eimac hållare utan någon form av hemmabygge med små förtennade bleck som inte lägger an mot röranslutningen. Blecken har inget "fjäderstål" i sig utan stannar kvar i det läge dom senast var i. Billig konstruktion!

Så fortsättning följer...73 de Bertil FUS
 
Top