4nec2 och verkligheten inte överens

SM0DTK

Active Member
Hej! Ville bygga en enkel portabelantenn för ett par band (40/20) och 4Nec2 föreslog en lösning enligt bifogad bild. Programmets förslag till SWR-kurva bifogas också. I praktiken fungerar antennen på 20 men på 40 meter är SWR högt och inte körbar utan tuner. Jag använder 1000DL enkeltråd som bärs upp av glasfiberspön. Coaxen är en RG8. Kan någon förklara varför 4nec2 och verkligheten inte är överens? / Martin
 

Attachments

 • 14_7_MHz_N.jpg
  14_7_MHz_N.jpg
  11.8 KB · Views: 141
 • N_antenn.jpg
  N_antenn.jpg
  81.2 KB · Views: 129

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Det kan bero på många saker men först och främst måste du se till att matarkabeln RF-mässigt isoleras bort från antennen. I simulatorn finns ju ingen kabel till källan som kan spöka till det... Isoleringen görs enklast med en strömdrossel av tunn koax på en ferritkärna vilken placeras nära matningspunkten i antennen. Utan strömdrossel ingår matarkabeln som en del av antennen och kommer därför att påverka såväl impedans som resonansfrekvens och även strålningsdiagrammet. Det vill du inte.

Andra saker som påverkar i praktiken är omgivningen med träd, hus och andra master och ledningar. Sedan behöver du ta hänsyn till DL1000 plasthölje som gör att ledningens hastighetsfaktor minskar en aning jämfört med en bar tråd. Det betyder att resonasfrekvensen flyttas neråt i frekvens om du nu inte matat in lämpliga värden för Er och isoleringens tjocklek i simuleringsprogrammet. Min erfarenhet är att samstämmigheten mellan simuleringar och verkligt utfall är ruggigt god. Samstämmigheten är som störst om man t ex jämför med en okomplicerad antenn (rak dipol) som sitter väldigt fritt och där man säkerställt att höjden är exakt och att hänsyn tas till hastighetsfaktorn. Man behöver också fundera på ändisolatorerna så att de verkligen är goda. Aldrig så lite "överledning" eller "toppkapacitans" i ändarna gör att resonansfrekvensen minskar. Simulatorn räknar ju med ideala isolatorer...
 

JanneG

Well-Known Member
Martin,
kan du visa upp NEC-filen du använt?
Rent allmänt sett är antenner med spetsiga vinklar svåra att simulera och sitter det en matningspunkt i en spetsig vinkel blir det etter värra. Detta har inte att göra med något fundamentalt fel i NEC2 utan på att på att programmets beräkningar blir baserade på en "illa konditionerad matris" (se t.ex. http://www.math.uakron.edu/~kreider/num1/illcond.pdf ). Ett sätt att gå runt det problemet är att "avtrubba" spetsiga vinklar.

Sedan måste man se upp med segmenteringen - ett enkelt sätt att kolla om segmenteringen är OK är att göra AGT-tester för olika segmenteringar och kontrollera konvergensen (Average Gain test, om AGT se även help-dokumentet för Eznec som kan laddas ner för sig). Se också till att segmenten på båda sidor om matningspunkten är lika långa - viktigt!.

Det framgår inte av din bild om antennen är jordad någonstans. Om inte, behövs det en rejäl strömbalun vid matningspunkten. Är antennen jordad kan du bara använda Mininecjord och då kan du inte lita på arr impedansvärdena blir riktiga (och därmed SWR). Em work-around är att lägga in ett jordnät i modellen, ett jordnät som ligger säg 10 cm ovanför jordplanet.

I övrigt håller jag med Bent/EQL i hans kommentarer. 73&DX Janne/0AQW
 

SM0DTK

Active Member
Tack Bengt och Janne för era svar! Jag lindade en "fulbalun" av RG58 på en saftflaska och nu spelar även 40 meter. Kul med en annorlunda och enkel antenn. På morgonen körde jag W1AW/KL7 på 20 meter så antennen drar ut effekt! / Martin
 

SM0O

Well-Known Member
Använde mig av 4nec2 vid byggandet av förra sommarens projekt, en moxon med extra direktor för 2m.
Den fungerar utmärkt (tack Bengt KBW för mätningarna med miniVNA) och används från lantstället ute i skärgården.

Jag fick också trixa och fixa lite i efterhand, men det beror på min delvis usla byggteknik och dåliga materialval.
En 1:1 balun på en typ 61 (tror jag det var) kärna löste alla problem :)

Minns från lumpartiden att inom infanteriet sades följande; "om karta och verklighet ej överensstämmer gäller kartan".
Men det var kanske bara elakt förtal ;)
 

SA6BNV

Well-Known Member
Minns från lumpartiden att inom infanteriet sades följande; "om karta och verklighet ej överensstämmer gäller kartan".
Men det var kanske bara elakt förtal ;)

Ja, så var det :)
En annan kul kommentar från den akademiska världen: "Ja, den här idén verkar OK i praktiken, men funkar den i teorin?"

// Åke
 

SM0DTK

Active Member
Den är vertikalt monterat och står just nu ute på altanen med en ny balun som är lindad på en fågelmatare (se bild). / Martin
 

Attachments

 • balun.jpg
  balun.jpg
  62 KB · Views: 97
Top