5Mhz - förklar för en som int begrip..

SM3CIQ

Well-Known Member
Tillfälligt tillstånd för experimentsändare på 5 MHz

2013-02-04
För att ge möjlighet till experiment med radiosändare kan PTS tills vidare bevilja tillfälligt tillstånd på fyra frekvenser i 5 MHz-bandet.

Bandet är dock INTE avsett för amatörradio och det är inte bestämmelserna för amatörradio som gäller.

Tillståndet är tillfälligt och kostar 300 kr i handläggningsavgift.

Bandbredden är 3 kHz och de modulationsmetoder som kan rymmas inom denna bandbredd är tillåtna.

Lägg alltså märke till detta och att den frekvens som står angiven i specifikationen på tillståndet bara anger mitten av den 3 kHz-luckan, den är INTE nödvändigtvis mittfrekens för modulationen eller bärvågsfrekvens. Bärvågsfrekvensen får justeras i förhållande till det och den valda modulationsmetoden så att hela utsända signalen hålls inom angivet 3 kHz-intervall enligt tillståndet.

Max uteffekt är 100 W PEP och mobil användning är inte tillåten.

I frekvensbandet finns både maritim- och flyg-radio och det är inte tillåtet att störa annan radiosändning.

Nedanstående blankett kan användas för ansökan. Fyll i den i tillämpliga delar och glöm inte personnummer.

http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Radiotillstand/ansbl-landmobil-radio-personsokning.pdf

Som ni ser är "bandet" inte tillåtet för amatörradiotrafik (!) Va är det då för vits att betala 300:- för att avstämma en TX och konstatera att det går bra? D.v.s. det går ut signal, olika beroende på olika antennförutsättningar.

För att utföra vågutbredingsförsök på olika tidpunkter och med olika antenner är man ju intresserad av att ha en motstation och därmed få minutsnabba rapporter/utlåtanden. Detta är ju ren och skär amatörradiotfc. Vad är tillåtet egentligen? :confused:

73 Uffe -CIQ
 

SA0BUX

Old Member
Det är ett mysterium för mig också, när jag läste andra personers tillstånd så tolkade jag att man bara får kommunicera med andra som har PTS tillstånd, inget är ju prövat i domstol så det finns inga prejudikat.
Och om vi som ickeamatörer har qso med ett land där amatörer har rätt att använda 5Mhz, räknas det som ett riktigt qso?
Begår radioamatören i det främmande landet ett lagbrott när han samtalar med en station som har ett kommersiellt tillstånd som egentligen inte är ett amatörradio tillstånd?
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hela denna formulering är en "fint" för att behaga PTS jurister.

Det kanske är bekant att tillgången för radioamatörer till 5 MHz de senaste åren
har varit föremål för juridiska turer som vid minst ett tillfälle varit uppe i förvaltningsdomstolarna.
PTS har då hävdat att det finns fullt tillräckligt med frekvenser
för amatörradioanvändning och att det inte behövs några flera.

För c:a ett år sedan gjordes ett privat initiativ för att försöka få tillgång till 5 MHz på nytt.
Strategin bakom detta var att inte alls tala om "amatörradio" utan om "experimentverksamhet".
Det går nämligen att dela ut frekvenser i dessa band för olika former av "försök" på Non Interference Basis
med hänvisning till Artikel 4.4 i Radioreglementet.
Upplägget förankrades på handläggarnivå inom PTS som för att få det hela vidare i organisationen blev tvungna att använda ett neutralt språkbruk som inte berörde amatörradio alls.

Att sedan användningen i praktiken blir amatörradio enligt ITU-definitionen saknar betydelse i sammanhanget.

Genom att tillståndsbelägga och avgiftsbelägga verksamheten har man kringgått kravet på amatörradiocertifikat,
varje person som vill betala och har ansökt enligt författningen får ett tillstånd.
Även några privatradioamatörer har ansökt och fått tillstånd.
Anropssignalerna för dessa är sammansatta av SC+länsbokstav+ett löpnummer, medan radioamatörer använder sina vanliga anropssignaler vid trafik på bandet.

Så här beskrevs saken i en SSA-bulletin från 2013:

"SCR25 på 5 MHz
PTS delar ut anropssignaler med ovanstående som exempel till icke radioamatörer som vill ha tillstånd att bedriva experimentell radiotrafik på de fyra band som upplåtits. SC står för Sverige, R står för länsbokstav enligt det gamla systemet och 25 betyder att det är det sjätte tillståndet som delats ut i R-län. Det är helt OK att kontakta dessa stationer. Kanske är de blivande radioamatörer. Bjud in dem till klubbmöten och presentera era utbildningsaktiviteter"


Det är en fullt rimlig invändning att det i en del länder kan vara mot reglerna att kontakta stationer på 5 MHz från Sverige. Enligt min mening är detta något som PTS anser att den utländske amatören gör på egen risk.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SA0BUX

Old Member
Detta innebär dock inte att vad Sverige och PTS har hittat på tillåter utländska radioamatör att ha qso med oss ifall det för dom är ett officiellt amatörband och det i deras regler regleras att dom bara får ha radiokontakt med andra radioamatörer.
 

SM0AOM

Well-Known Member
5 MHz är inte ett "officiellt amatörband" i något land, eftersom det inte står listat i frekvenstabellen i Artikel 5 av Radioreglementet.
Däremot kan det vara nationellt upplåtet för amatörradioliknande trafik enligt Artikel 4.4 i flera länder.

Ifall något annat land skulle anmäla störningar tjänstevägen via ITU-BR på ordinarie trafik förväntas de nationella administrationerna omedelbart stoppa användningen för amatörradio.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SA0BUX

Old Member
I praktiken tror jag inte att det är några problem men om någon jurist och paragrafryttare skulle börja röra runt i grytan så är det nog inte så enkelt. Räknas det tex som ett dxcc qso när en radioamatör som bor i ett land som definierar 5Mhz som amateur service har ett qso där landet har förbjudit amateur service i 5Mhz?
 

SM3CIQ

Well-Known Member
Tack Karl-Arne,

Ett bra svar som ger mig bevis på att jag sparat 300:-, kanske kan vi kan använda dem tillett par pilsner vid tillfälle?

Citat:Det kanske är bekant att tillgången för radioamatörer till 5 MHz de senaste åren
har varit föremål för juridiska turer som vid minst ett tillfälle varit uppe i förvaltningsdomstolarna. "

Nej det är inte bekant här uppe, men intressant att veta.

Citat: Genom att tillståndsbelägga och avgiftsbelägga verksamheten har man kringgått kravet på amatörradiocertifikat,
varje person som vill betala och har ansökt enligt författningen får ett tillstånd.
Även några privatradioamatörer har ansökt och fått tillstånd.
Anropssignalerna för dessa är sammansatta av SC+länsbokstav+ett löpnummer, medan radioamatörer använder sina vanliga anropssignaler vid trafik på bandet."

Vilken cirkus..

Men vad är det för matematik som tillämpas när SSA säger att SCR25 är det sjätte tillståndet som delats ut i R län?:eek:

73 -Uffe CIQ
 

SM6APQ

Well-Known Member
Men vad är det för matematik som tillämpas när SSA säger att SCR25 är det sjätte tillståndet som delats ut i R län?

73 -Uffe CIQ

CIQ de APQ

Troligen så här: SCR20 21 22 23 24 25 . Jag får det till 6 nummer.

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Televerkets gamla "tjänstesignaler" var uppbyggda på liknande vis.
Minns att min egen var SHD21, när inte "Radiosek" eller SDRB på telegrafi användes.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
3 CIQ Skrev: "Som ni ser är "bandet" inte tillåtet för amatörradiotrafik (!) Va är det då för vits att betala 300:- för att avstämma en TX och konstatera att det går bra? D.v.s. det går ut signal, olika beroende på olika antennförutsättningar.

För att utföra vågutbredingsförsök på olika tidpunkter och med olika antenner är man ju intresserad av att ha en motstation och därmed få minutsnabba rapporter/utlåtanden. Detta är ju ren och skär amatörradiotfc. Vad är tillåtet egentligen?"

Ja vad är tillåtet egentligen?
Är det tillåtet att föra någon liknande form av ren och skär amatörradiotrafik på detta band som detta ändå är eller är det något som du helst vill förbjuda, därför att det har kommit fram att man INTE behöver amatörcert för att kunna ansöka om tillstånd för detta bandet?
Är det där skon klämmer?
Bara för att det finns oerhört radiointresserade människor UTAN cert som äntligen getts tillträde till etern på ett lagligt sätt och kan få känna på det ordentligt att tillägna sig mer kunskap om radiohobbyn för att sen vara bättre pålästa inför certuppskrivningen, där ju som bekant diskussionen har pågått i 10tals år här om förfallet inom hobbyn när CW-kravet tog bort och kravlösheten blev likställt med det allra mesta i samhället numera.

Låt gubbarna köra "ren och skär amatörradiotrafik" på 5 MHz som en form av "övningskörning" inför certuppskrivningen
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hela upplägget är tveksamt helt enkelt därför att "experimentverksamhet" utanför de gängse amatörradiobanden normalt utförs i tekniskt och vetenskapligt syfte av personer som står under kvalificerad ledning på t.ex. privata eller statliga institut eller högskolor.

Det är inte alls avsett att på detta sätt ge tillgång till radiospektrum för privatradioamatörer genom att kringgå både nationell och internationell praxis. Tyvärr har PTS Spektrumavdelning varit bakbundna av juristerna att kunna kräva amatörradiocertifikat för att ge tillgång till 5 MHz som man gjort i andra länder.

För oss som fäster vikt vid att upprätthålla rågången mellan amatörradio och privatradio ser sådant inte bra ut.

Man skulle kunna vänta sig att "oerhört radiointresserade" borde klarat ett amatörradiocertifikat i synnerhet med de i internationell jämförelse mycket låga svenska kraven.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6APQ

Well-Known Member
5-MHz, litet utanför ämnet.

Jag har svept över bandet ikväll vid 1930-tiden (Z) med min triangelloop cirka 28 m upp och "stött" på följande:

5040,0 USB. Spansktalande stationer. Gör korta sändningspass. Amatörer?

5194,7 A1. DRA5/3/17/n/n. Sänder magnetiska varningar och solindex (engelsk text).

5371,0 USB Engelska radioamatörer, 2008z.

5395,0 USB Engelska radioamatörer, 2015z. Bl a GW1LXI, MI0MTW (Mike India Zero - - -)

5398,5 USB Engelska radioamatörer plus LA0HK. 2040z.

5450,0 USB Väderleksprognoser för flygfarten. (Engelska).

5505,0 USB ----- """" -------

När jag var till sjöss som telegrafist på 50-talet så brukade svenska båtar, framförallt Johnsonlinjen, träffas på 5520 kHz A1 väster om 60 grader W. Tid, omkring 2130z. Vi utbytte QTH, destinationer och hjälpte varandra att transitera QTC till SAG.

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SCR20

New Member
Trevligt initiativ av PTS att upplåta 4 freq på 60m vilket gör det möjligt för även icke licensierade att utforska HF-bandet.
Förhoppningsvis skall detta inte åsamka reguljära amatörer några problem.

Kostnaden kan väl knappast vara problemet,kanske just intrånget på inmutat revir.

Ödmjukhet och kamratskap torde vara bättre än den ironi och smutskastning som nu förekommer i olika former.

Väl mött på 60m!

Conny Falk/SCR20
 
Ja jag kan ju bara hålla med SCR20! Jag tycker det är ett mycket trevligt initiativ att upplåta 4 stycken så kallade "kanaler" på 5,3 MHz även för ICKE licensierade radioamatörer, för att därmed ha någon form av "nybörjarverksamhet" vid sidan om 27 MHz inom amatörradiovärlden under KONTROLLERADE former, där ett tillstånd faktiskt i grund och botten är utfärdat av PTS som på någon dags varsel förmodligen kan dras in vid misskötsel till skillnad från ett amatörradiocertifikat som tydligen är giltigt under resten av vederbörandes livstid,där " tandlösa" SSA "inte kan/Inte vågar göra något", där polisanmälningar och domstolsförhandlingar bevisligen har förekommit runt om i vårt avlånga land, där vi har sett ett antal överträdelser och hot via radio där sedan efter dom i tingsrätt/Hovrätt ändå människan till sist får behålla sitt cert och tillstånd från PTS.
Hur var det med alla "Riktigt licensierade radioamatörer" som ansåg sig ha rätt att "Freebanda", d.v.s använda sin kortvågsrigg på
27 MHz bandet, där till slut PTS skickade följande ut följande skrivelse http://sk0mg.0xf.se/wp-content/uploads/2013/11/2013-10-23-PTS-om-27MHz.pdf
Vad hände där?

Jag tror(vet EJ) nånstans att om man har haft radio som hobby i hela sitt liv, och tog certet nångång mellan 60 och 90 talet, då kanske tanken förefaller enkel att häva ur sig att"frågorna på en uppskrivningen är ju så f-bannat lätt att det borde vilken id-ot som helst klara och
80-och 90 talets nyblivna amatörer borde väl i lika stor grad kunna både elektriska säkerhetsföreskrifter och regler från PTS, men även där tycks det brista av ovan inkopierad länk.
Alla människor har kanske inte lika lätt för sig som amatör SM9XXX som vräker ur sig att " Det borde ju vilken idiot som helst begripa"
som är ett vanligt förekommande stavelse på Ham.se


Var i ligger problemet att, på ett band 56 meter Noga räknat så är
1. Bandet är dock INTE avsett för amatörradio och
2. Det är inte bestämmelserna för amatörradio som gäller.
Vad är problemet när PTS utfärdar tillstånd?

SM0AOM skriver ju följande: 5 MHz är inte ett "officiellt amatörband" i något land, eftersom det inte står listat i frekvenstabellen i Artikel 5 av Radioreglementet.
Däremot kan det vara nationellt upplåtet för amatörradioliknande trafik enligt Artikel 4.4 i flera länder.


// Och här i Sverige vet vi ju upplägget. Varför då hålla på att ondgöra sig över något som sker under ganska vettigt kontrollerade former
där PTS kan dra in ett tillstånd vid misskötsamhet på ett kick jämfört med SSA:s byråkratbyrå a´la DDR som ALDRIG kommer till skott vad gällande ett antal fall som BORDE ha hamnat på ssa:s styrelses bord vid det här laget efter 10 år av avreglerad amatörradio i Konugariket Svedala.

Ja säger det än en gång:
Låt 5,3 MHz vara en ny experimentverkstad, i stället för gamla olagliga 27 MHz, där allting idag sker under kontrollerade former, där PTS har koll på folket som finns där, till skillnad från SSA som också får utfärda tillstånd.
Låt gubbarna (för det är ju uteslutande det) köra radio, bekanta sig med hobbyn, lära sig mer om antenner, vågutbredning, elsäkerhet
med mera i all oändlighet. Eftersom detta sker globalt på second hand basis, så kan jag ju tycka, låt verksamheten hållas, gör rent reklam för verksamheten rent av , försök att få fler radiointresserade till dessa frekvenser.

Jag ser denna verksamhet som en liten ventil för amatörradios överlevnad i en allt mer digitaliserad värld med internet ,Skype, DAB, Spotify,Netflix, Facebook , Twitter, och övriga sociala medier.
Om sedan inte amatörradions förgrundsfigurer i olika sammanhang, på SSA etc inte vill kännas vid detta, det är deras problem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Samma sak som Berlinmuren och nya partiers intåg i Riksdagen: Vi lever i en ny värld där man inte alltid kan stödja sig på föreskrifter i all oändlighet från SSA och IARU.
Om inte SSA anpassar sig till den nya världen, med rivna murar, med nya partier i Riksdagen så lär det på sikt bli amatörradions utförsbacke och i sista änden död om det inte möjliggörs fler ingångsvägar till amatörradion, en ingångväg är 5,3 MHz.
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

SCR20>>
Du brukar i vart fall inte åsamkat mig några olägenheter...

Övrigt ang 60 metersbandet, de fyra frekvenssnuttar vi tilldelats är bättre än än inget alls, men hade man fått önska så skulle jag gärna sett att vi hade haft något segement som passar för kontakter mot t.ex. USA.

Hur mycket experimentverkstad det kan få plats på de 4 x 3 kHz vi har skall jag låta vara osagt, med telegrafi som trafiksätt så blir det ju tillräckligt med plats?
 

SM0O

Well-Known Member
@ Anders Eriksson

Du skrev en hel del tänkvärda rader ovan, jag tänker bara komma med min input på en del av detta.

Om inte SSA anpassar sig till den nya världen, med rivna murar, med nya partier i Riksdagen så lär det på sikt bli amatörradions utförsbacke och i sista änden död om det inte möjliggörs fler ingångsvägar till amatörradion, en ingångväg är 5,3 MHz.

Murarna revs för över 20 år sen, partierna i riksdagen byts ut senast var 8:e år då svenskens minne inte
sträcker sig längre än så. SSA behöver desperat förnyas men det faller på att medelåldern i hela medlemskåren
är för hög, skulle uppskatta runt 60 år eller mer. Man vill helt enkelt inte ha förändringar eller förnyas, man är
trygg i det gamla. Notera: SSA är inte amatörradion! Hobbyns fortlevnad står verkligen inte och faller med SSA.
Det inflytandet har man helt enkelt inte, även om man under en tid titulerats hobbymyndighet.

Fråga de cirka 55% av landets radioamatörer som inte är medlemmar!

Vad byte av partier i riksdagen har med det hela att göra får du nog förklara själv ?
Ingen riksdagspolitiker har brytt ett jota om amatörradio, någonsin, mig veterligen.

Nu kanske jag låter gammalmodig, men varför är det så desperat att öppna nya vägar in till amatörradion ?

Det finns redan en; avlägga ett prov och få sitt tillstånd. Provet är såpass lätt att om du kan knäppa byxorna
själv efter toalettbesök, bör du kunna klara godkänt här också.

Det finns ju redan flera fria frekvensband för att få prova på radio, men det vet du ju redan.

Slutligen vad avser 60m, så är de möjliga frekvenser du kan få tillstånd för INTE avsedda för amatörradiotrafik.

Det är väl ingen bra ingång till hobbyn, eller ?
 
Last edited:
Top