Är telegrafi och egenbygge framtiden?

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Intresset för telegrafi tycks på senare tid ha ökat markant. En vanlig föreställning är annars att telegrafin är en utdöende kommunikationsform. Inom kommersiell trafik, flyg och sjöfart är detta sanning. Inom amatörradion ses morsetelegrafin däremot allt mer som en sport eller konstart - för att bara nämna några av de vanligaste definitionerna.

Sedan årsskiftet pågår en "reklamkampanj" på SM7-sidan "telegrafi & hembyggen från förr till nu" Syftet är att inspirera och locka fler av nykomlingarna att lära sig telegrafi och att värma upp lödkolven och bygga egna tillbehör eller hela apparater - antenner m m.

För den stora massan radioamatörer låter kanske denna inriktning urtråkig och ointressant? En del säger sig inte kunna begripa vitsen med vare sig telegrafi eller att hålla på med egenbygge.

SSB, LSB, USB, FM och allt annat som behövs för en modern radioamatör kan ju köpas färdigt hos SRS eller Mobinet m fl. Mikrofon, station och en dubbel size G5RV för en dryg tusenlapp.

För min egen del skulle jag gärna se ett ökat fokus på radioteknik i tidningen QTC och även på SSA.SE Inte bara nybörjarartiklar som nu utan även ett betydligt mer avancerat och djupare innehåll. En lagom mix, så att både gröngölingar och de som under många års praktiskt utövande av hobbyn får ut något konkret av tidningen och SSA.

Andra tycker att QTC redan nu är alldeles för svår och teknikinriktad.

Skulle SSA tappa medlemmar om man satsar hårdare på radioteknik och radiokommunikation?

Här finns länken till SM7-sidan: http://www.sm7eql.se/sm7

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Hej !
Jag skulle inte ha något emot mer teknik i QTC och jag tror att det är en ganska utbredd uppfattning. Tyvärr tror jag att det är svårt att få fler kunniga att skriva i QTC, och KANSKE
är anledningen den som du just skrev att många tror att deras artiklar inte är tillräkligt avancerade och djupa .
Men JAG ser hellre fler radiotekniska artiklar av blandad mix lätta och svåra än att det inte blir några artiklar alls.
Vad gäller cw så tror jag att ju mer folk tröttnar på allt "skitprat" och sånt samt detta "gapande " både vid dx-körning och mera lokalprat karraktär så går det automatiskt över mot cw .
Både yngre och äldre "motståndare" som man pratar med säger lika .


//roy
 
Re. QTC och tekniska artiklar

Bengt,

Jag måste ge dig rätt i vad du skriver om CW och teknik.

Nu måste först jag erkänna att jag inte har läst många expemplar av det senaste årets QTC eftersom min normala källa i Sverige har "sinat". Det verkar dock inte varit någon större förlustr efter vad jag hört...

Däremot vill jag göra en direkt jämförelse med vår Radcom från RSGB.

Den enkla jämförelsen är att QTC, efter att ha blivit läst eller genombläddrad, omedelbart startar sin resa mot nya mål i form av pappersåtervinning. Radcom å andra sidan, har ofta så vettiga tekniska artiklar att de faktiskt är värda att sätta in i en tidskriftssamlare ( till hustruns förfäran ).

Det jag har sett av QTC sedan jag flyttade från Sverige får sisådär 8 år sedan har varit synnerligen "upp och ned" - tyvärr företrädesvis ner.

Jag har svårt att förstå att QTC skulle behöva vara sämre i teknikhänseende än andra länders medlems tidingar. Det är ju trots allt så att föreningens tidning i stort speglar medlemmarna i föreningen. Jag har svårt att tro att radioamatörerna i Sverige och medlemmarna av SSA skulle ha "sämre kunskaps nivå" än i England!?

Jag skulle nog snarare vilja tro att RSGB's redaktör(er) av Radcom inte på något sätt försöker att vara "PC" - politiskt korrekta, utan skriver precis om vad de önskar... och vad medlemmarna cill läsa om!

Dessutom verkar Radcoms redaktör(er) fortfarande vara aktiva radioamatörer och inte enbart aktiva föreningsmänniskor. Det är ju otroligt viktigt att komma ihåg att föreningen är till för medlemmarna och inte tvärtom!

Detta har ju även medfört att det har publicerats många spridda böcker om amatörradio, böcker som kanske startat sopm artikelserier i Radcom.
Så till CW.

CW verkar ha fått ett nytt liv efter att kravet försvann i de flesta länderna med radioamatörer. CW var för många här i England en "Red Herring" och skapade säkert lika mycket debatt här hemma i Engalnd som i Sverige. Det har alltid varit så att ett fåtal priviligierade gjort motstånd när inträdeskraven till deras värld har luckrats upp eller ändrats. Amatörradiovärlden är inget undantag. "I'm a better pig than you are amongst us pigs"

CW's tillstånd bör inte längre beskrivas som döende! Jag skulle vilja kalla det "CW under utveckling" eller "CW under förändring" då det som du har noterat Bengt, har börjat skapas intresse för CW igen.

Amatörradion kan inte längre konkurrera med internet, WiFi och mobiltelefoni i vad avser kommunikationsmöjligheter. Borta är de tillfällen då radiokommunikation var det enda alternativ den nye radioamatören att kontakta världen.

Det är därför inte så underligt att vi har kunnat se "a trend of back to basics" igen.

Jag tror dock inte att det nyvaknande CW intresset kan komma att rädda amatörradio föreningarnas krympande medlemsantal, dock kanske flåsa lite nytt liv i en del föreningar.Som en liten varning vill jag dock sluta detta inlägget med att påminna om vad amatörradion faktisk har i viss mån inneburit för den radiokommunikation vi har i dag.

Många av de drivande inom forskning och design av kommunikationsutrustning har av tradition varit radioamatörer. Det har varit ett intresse som omvandlats till "a bread winner" för väldigt många. Tack vare detta har amatörradion i mångt och mycket faktiskt kunnat bidraga till utvecklingen av kommunikationsradio.

Det verkar dock som utvecklingen av kommunikationsradio går andra vägar idag iom att vi i allt större utsträckning designar mjukvarubaserade radio system på höga frekvenser. I takt med detta verkar radioamatörernas ( en minskande grupp ) insatser i stort sett försvinna från kartan! Vi är inte längre vare sig drivande eller ens medverkande!
Moduleringsmetoderna har blivit så exotiska att det måste till ganska avancerade mjukvaru lösningar för att kunna använda radiostationerna.

Det är därför oerhört viktigt att den tekniska sidan av vår hobby får ett nytt uppvaknande.
Radioamatörerna borde faktiskt fortfarande kunna vara en faktor för utvecklingen av radio i världen. Det är fortfarande platser där radioamatörerna är sedda som en tillgång men de platserna verkar enbart vara länder i tredje världen.

Ett av verktygen för detta är förenings tidningarna. Förlora inte ytterligare en chans att hålla amatörradion vid liv genom att prioritera föreningsadministrationen före tekniken!

Eller, vill vi att amatörradion bara skall vara en radio historisk verksamhet?

Cheers All


Dan / M0DFI
 
Back
Top