Även stora antenner går sönder

SM4FPD

Well-Known Member
Kolla filmen på SVT hemsida, när det stora 300 m radioteleksoper går sönder.
Tur att ingen fanns i mottagarenheten som rasade.
Kolla närbilden när en av stplinorna smäller av vid mottagarenheten som hänger över parabolen.

SM4FPD
 

SM6GXV

Korsdominant
National Science Foundation har en del info + en 30 minuter lång detaljerad genomgång.


Jag hade möjligheten att besöka observatoriet för ett antal år sedan men avstod.
Kollegor som åkte berättade att det "var litet svajigt" på Cat-walken (den långa
lejdaren som ledde ut mot gondolen)
 

SM7WSJ

Well-Known Member
Hej!

Undrar hur mycket dom kunde rikta loben? på min stora fokal för TV DX kan jag plocka ett antal grader vid sidan om huvudriktning genom att flytta LNB.

mvh Håkan
 

SA6BSS

Well-Known Member

SM6GXV

Korsdominant
Den kinesiska skapelsen diskuterades på arbetsplatsen. Kineserna byggde antennen "för att man kan".

En av anledningarna till att man i alla fall då inte fick tag på högprofilerade forskare till anläggningen är
att det mesta av dagens radioastronomi bedrivs som interferometri med ett antal teleskop som samarbetar.
Den "ekvivalenta" antennytan, upplösningen/lobbredden blir då en funktion av avståndet mellan antennerna...

Det görs en del "single-dish" mätningar på jobbet men dessa experiment är i minoritet.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Är det int så att den Kinesiska är sfärisk, för att man skall kunna flytta omkring fokuset och därmed kunna "rikta" antennen.
Vanligen är paraboler ju inte sfäriska och därme optimerade för en viss riktning.
Man lär förlora en del på att den är sfärisk men vinner i möjligheten att förlja ett objekt.
Så tolkar jag det hela.

SM4FPD
 

SM6GXV

Korsdominant
Info:


Helt utan problem är inte konstruktionen som sådan och man har samma problem som i övriga världen med ökande RF-nedsmutsning, något som gör dom lägre frekvenserna allt svårare att använda. Organisationen CRAF försöker verka för att radioastronomernas exklusiva frekvensband (vi har faktiskt några!) skall få vara tysta men omgivningen går det inte att värja sig mot. Den känslighet man har motsvarar "på sätt och vis" en nivå av ca -200 dBm och ännu lägre. Inga mottagare har den dynamik som krävs. Man får göra det bästa möjliga av situationen. I viss mån kan man rikta antennerna bort från mobiltelefonisystemen och ducka för reflexer men tilltag som tusentals internetsattelliter kommer att göra det allt svårare.

Radioastronomin har exvis ett fredat band runt 1420 MHz (Väte) och en sattelit som cirkulerar runt jorden med antenner riktade nedåt för att spåra vattenånga. Det går hyfsat bra över nästan hela klotet men när den passerar över Kina bottnar "S-metern" Om det beror på att kineserna har mängder med undermåliga RF-produkter eller helt sonika struntar i internationella överenskommelser och har valt att placera någon sorts tjänst där vet vi inte.
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Här är en kanske lite bättre film som visar händelsen, https://apod.nasa.gov/apod/ap201209.html
Hemsidan visar en ny astronimisk bild varje dag, rätt trevlig tt kolla dagligen.

Ang fredade frekvenser för radioastronomi:
Nog var väl 13,5 MHz en sådan frekvens liksom 135 MHz, åtminstone förr.
Har alltid funderat på vad dessa frekvenser avnänds till.
Nån som vet.

SM4FPD
 

SA0BUX

Old Member
13,56 MHz är snarare motsatsen till fredad frekvens då den är en ISM frekvens.

6,78 ; 13,56 & 27,12 MHz är dom som finns på kortvåg.
 
Top