AM... Riktig Amatörradio!

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Hade nyss QSO med PE1BIW Martin på 80 m.
Jag körde ART-13 med SP-600 som mottagare och han BC-610-H och en Bc-342 som mottagare.
Ett avstånd på 72 mil.

Vi hade en relativ kort QSO på 15 minuter, och det var många 10-potenser mer givande än ett "you´re 59" QSO med ett ytterst sällsynt DX!
För mig var och är detta min variant av amatörradio, finna utrustning, få den funktionsduglig och använda den för vettiga meningsutbyten.
Därav rubriken på inlägget.

Jo, givetvis har min ART-13 roterande omformare (DY-12/ART-13) annat är ju otänkbart...
 
Det är glädjande att det fortfarande förekommer sådant.
BC-610 alias Hallicrafters HT-4 är en ganska speciell "dunderklump" med 250T i slutsteget,
och kvicksilverlikriktare i nätdelen.

1707585319618.png1707585160979.png

Tyvärr hade de BC-610 som fanns i "Rydbecks skrotsamling" på Chalmers "kannibaliserats" så jag fick aldrig se någon komplett. Någon gång på 80-talets början så fick man utrymma
den källare där skrotsamlingen var huserad, och då hamnade två stycken på ETA-auktionen, där de visade sig "svårsålda".

Sändarna hade använts för intern trafik med dels ett forskningsfartyg "Albatross" och med Kiruna jonosfärobservatorium. Anropssignalen var "SHF1" och sedan lade man på en extra bokstav för att indikera vilken station som det var frågan om.


1707585795246.png

Telegrafverkets Radiobyrå uppskattade inte alls att Chalmers använde amatörbanden för sin interna tjänstetrafik och en ganska animerad skriftväxling ska ha resulterat. Dock tog professor Rydbeck ganska lätt på påbuden från Brunkebergstorg...
 
Last edited:
Back
Top