AMATÖRRADIOKURS i SUNDSVALL DEN 19 FEBRUARI 2011

SM3MTQ

Active Member
Hej.

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens, som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband.


Kursens målsättning:

Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs, för att avlägga prov för amatörradiocertifikat/licens.


Omfattning:

4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter mellan de olika veckosluten.

Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön, Sundsvall.


Grundkunskaper:

Grundskolans matematik för årskurs 9.
Veckoslut 1 Veckoslut 2

Lördag den 19 februari 2011 Lördag den 19 mars 2011
09.00 - 12.00 Pass 1 09.00 - 12.00 Övningsprovskrivning
12.00 - 13.00 Lunch 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 17.00 Pass 2 13.00 - 17.00 Pass 2
17.00 - 18.00 Middag 17.00 - 18.00 Middag
18.00 - 21.00 Pass 3 18.00 - 21.00 Pass 3

Söndag den 20 februari 2011 Söndag den 20 mars 2011
08.00 - 12.00 Pass 1 08.00 - 12.00 Pass 1
12.00 - 13.00 Lunch 12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 17.00 Pass 2 13.00 - 17.00 Provskrivning


Kursavgift:

600 kronor (vid 10 deltagare)

Kursavgiften ska vara erlagd innan

utbildningen påbörjas.
Plusgiro 79 16 23-2

Deltagarantalet begränsas till 15 personer.

I priset ingår SSA:s utbildningskasse.


Övriga avgifter:

Avgift för prov och utskrift av certifikat

tillkommer efter avslutad utbildning.

Utbildningskassens innehåll:

*
Läroboken
Bli Sändaramatör - Grundutbildning
*
Trafikhandboken
*
Broschyrmaterial om
*amatörradiohobbyn

* Block och penna

Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och anmälan ring/maila:

Christer Byström, SM3ESX, telefon 060 - 56 12 85
eller via mail sm3esx@telia.com

Jörgen Norrmén, SM3FJF, telefon 060 - 313 25
eller via mail sm3fjf@ssa.se

För mera information kolla dessa länkar:
http://www.sk3bg.se/utbildning.html samt //www.sk3bg.se/index.html

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls Radioamatörers klubblokal finns möjlighet till övernattning till en billig penning.
Mer info på //www.sidsjohotell.se

73 de SM3MTQ i Delsbo
 
Last edited:
Top