Angående SSA Förslag "Tekniska riktlinjer för koordinering av VHF och UHF relästation

SM7SEK

Administrator
Staff member
I senaste QTC (2005:4) presenteras SSAs förslag "Tekniska riktlinjer för koordinering av VHF och UHF relästationer".

Jag tycker att förslaget i nuvarande utformning är väl genomarbetat och anser att riktlinjerna för relästaioner som förslaget innehåller kommer att bidra till god stuktur och väl fungerande relästationer i SM.

Men punkt 10a känns som en inskränkning i den tekniska utvecklingen.
Så här står det:
10a Internetuppkoppling till relästation, rekomenderas ej av SSA.

Kalmar Radioamatörsällskap (KRAS) har under snart ett års tid haft vår relästation SK7CA/R uppkopplad via EchoLink. Uppkopplingen av KRAS relästation har diskuterats flitigt inom klubben och startade som ett tidsbegränsat experiment. Ganska snart märktes att aktiviteten på relästationen höjdes. Men det var inte bara qso via EchoLink utan fler och fler amatörer i relästationens täckningsområde blev nyfikna och en markant uppgång i antal lokala qso kunde märkas. Och inte minst lovordades relästationens goda tekniska standard och möjligheten till qso via EchoLink av många gästande amatörer från såväl SM som utlandet den gågna semesterperioden.

På KRAS senaste årsmöte (9 april) togs frågan om EchoLink upp och det var mötets mening att KRAS relästations koppling till internet skall kvarstå tillsvidare.

Vi ser fram emot nästa förslag till föreskrifter och hoppas att punkt 10a är reviderad till något i stil med att det är upp till respektive repeaterägare att avgöra om den skall kopplas upp mot internet eller ej. Men att man skall tänka sig för på repeatrar som har hög trafik med lokala qso. Det får ju inte bli så att lokalanvändarna försvinner för att internettrafiken tar överhand. I så fall är ju en simplexlänk definitivt att föredra.

Nu tycker jag att det vore intressant att höra vad ni tycker om SSAs förslag. Det vore kul att få synpunkter från såväl relästationsägare som användare.

73 de Uffe
sm7sek
 
Instämmer till 100%. Jag har själv kört Echolink mot våran lokala repeater i Trollhättan (givetvis med klubbens tillstånd och signal). Har fungerat bra utan några större problem mycket beronde på att repeaterns täckningsområde inte är allt för stort.

Ett stort ansvar ligger hos användarna. Används det med förnuft så är det inga problem.

Det ligger också ett stort ansvar hos den som sköter uppkopplingen att ljudnivåer ligger rätt för att försöka få ett så bra ljud som möjligt. Det finns exempel på länkar som låter helt bedrövligt.

Sedan kan jag respektera att det finns sådana som inte gillar echolink och IRLP. Jag ser inte att en repeaters primära användingsområde skall vara internetlänkar. Det finns exempel på repeatrar där folk blir arga om man kör lokal trafik. Hallå eller?

Den gamla prioriteringsordningen var
1. Mobil till mobil
2. Bas till mobil
3. Bas till bas
Nr 4 skulle vara internettrafik...

Ärligt talat så föredrar jag simplex för Echolink. Problemet är att man kanske inte har möjlighet att få samma täckning som på repeatern. Det är dessutom många som bara kan passa en frekvens.

I övrigt så tycker jag att reglerna är lite konstiga i vissa avseenden. Dom är säkert bra i storstadsområderna där det är tätt imellan repeatrar men kanske inte alltid är så bra i andra områden av landet.

Frågan är vad som gäller om man inte är med i SSA? Då kan man ju strunta i dessa regler. Fast då blir man betecknad som en störning...
 
SM6VTT said:
Frågan är vad som gäller om man inte är med i SSA? Då kan man ju strunta i dessa regler. Fast då blir man betecknad som en störning...

Precis. Det gäller alltså att ta fram en rekomendation som alla kan tänka sig att följa. Om inte så står vi ju kvar där vi är idag. Det vore ju hemskt tråkigt om en rekomendation fick till följd att klubar och enskilda amatörer lämnade SSA för att kunna fortsätta experimenten med internetlänkning.

73 de Uffe
sm7sek
 
Echolink liksom annan kommunikationsform är ju ett steg i utvecklingen i hobbyn. Huruvida det är ett steg fram eller tillbaka lär väl endast framtiden utvisa.

En nackdel finns och det är långpratare men den finns väl även med andra trafiksätt.

Jan
 
sm7vvg said:
En nackdel finns och det är långpratare men den finns väl även med andra trafiksätt.

Jan

Jo det kan vara nog så irriterande om man vill ropa på en kompis och det ligger någon långpratare och blockerar repeatern. Men det är som med alla andra långpratare. Bara att brejka, tala om vad man vill och sen ropa på den man ville ha tag på.

EchoLink ligger ju helt klart längst ner på prioritetslistan.

Som VTT mycket riktigt skrev ovan:
1. Mobil till mobil
2. Bas till mobil
3. Bas till bas
4. EchoLink

73 de Uffe
sm7sek
 
Jag tror att anvisningen inte riktigt var väl genomtänkt. Vad jag förstår är anvisningen en mans påhitt, dvs fd. DL5 trots att flera personer utsetts att utreda det hela. På årsmötet visade det sig att de övriga i utredningsgruppen inte visste ett skvatt.

Jag misstänker att repeateranvisningen kommer att göras om så till vida att punkt 10 tas bort helt och hållet. För övrigt är den väldigt bra, här i stockholm där problemen är som störst har anvisningen fått mycket positivt emottagande förutom punkt 10 då alltså ;-)

73 de Teemu SM0WKA
v.DL0
 
Det blir ju vad man gör det till. Echolink / IRLP ger otroliga möjligheter om man inte missbrukar det hela. Tyvärr så finns det dom som tycker det är skoj att förstöra för andra.

En fördel med Echolink är ju att man kan blockera vissa prefix, signaler, datoranvändare osv. Det ger en möjlighet att begräna trafiken om det skulle bli för mycket. Man kan tex begränsa det till bara SM om man vill.

Som Teemu skriver så behövs regler, speciellt i Stockholms området. Vad jag har hört så är det lite kaotiskt på vissa frekvenser. Om nu rekommendationer hjälper.... Mycket handlar om sunt förnuft.

Det är inte fel att ta upp internetlänkar. Det finns sådana som har satt upp repeatrar enbart för IRLP och det är väl inte huvudsyftet med en repeater?

Största problemet med Echolink är ljudet. Datoranvändare med fel ljudinställningar och dåliga mikrofoner kan man inte göra så mycket åt men radio - radio bör man lägga tid på för att få bra. Även att man inte kan få alla länkar att ha optimala ljudnivåer..
 
koord.pappret

Förslaget är ju enligt författaren inte ett färdigt dokument, även om det publicerats i QTC , och verkar inte ha faställts som ett SSA direktiv. Men om det dokumentet ska användas bör en del saker övervägas att justeras, t.ex

-SSA's ståndpunkt ang. ihopkoppling av repeatrar via radio, fast line eller internet - det finns ju redan omfattande repeatersystem mellan SM4-SM3-SM2, i SM0-SM5

-man har inte inkluderat att koordineringen gäller repeatrar på 10m och 23cm.

-"data för koordinering" man nämner att "ombersörja att data" ska tillhandahållas, det är för vagt uttryckt, framgår ine vilka data som ska tillhandahållas (ett exempel/mall behövs)

-"relästationens uteffekt" man pratar om balans ang. relästationens uteffekt, vagt uttryck, vad är det egentligen man vill mäta/jämföra för att kunna ge kommentar på "balans"

-Återupprepningsavstånd" - här står inte hur man ska mäta, är det mellan sändare/mottagare, sändare/sändare eller mottagare/mottagare - finns en del repeatrar med flera mottagare. Vad menas med "cirka" - är det 10% eller mer?

-"aktivering" - en ny punkt borde finnas ang. hur läng hängtiden bör vara på repeatern,
1) efter öppning + ingen trafik (= gummintumme)
2) efter avslutat trafik (tyst repeater ska stänga av automatiskt

-"identifiering" vad säger PTS lagen om identifiering , finns nån praxis som SSA kan rekommendera. Det fattas rekommendationer om hur många repeaterID/timme som är normalt, vad är egentligen repeaterID - kan vad som helst genererat av repeatern och som sänds ut i luften räknas som repeater ID. Det finns ju exempel på hur "repeaterägare" har pumpat ut information annat än repeaterID, t.ex info om skift, subton, temperatur eller hur cool repeaterägaren är.

sista(?) kommentaren - innan man funderar på att sätta upp en repeater, bör man inte undersöka behovet först. Nu sätts antagligen repeatrar upp som har en intressent och det är repeaterbyggare/ägaren själv - sådana repeatrar styrs mao. av en enda intressent som kan vara hur o-intresserad som helst av omvärlden. Hur bra fungerar det i ett större sammanhang - risken är att det fungerar dåligt. Dvs. syftet och "drivet" borde vara kollektivt istf. individuellt. Individer kan väl ha plats för sina experiment på simplexkanal eller under restriktioner som t.ex en starkt reducerad repeater som har mycket begränsad räckvidd OCH under en begränsat tidsperiod - vilket ökar SSA's belastning att koordinera små vs. stora repeatrar.
 
Som du påpekar Christer finns brister i dokumentet, och en översyn kommer att ske. Jag känner många repeaterägare som väntat länge på koordinering från SSA. Jag tror att det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får fram ett bra koordineringsunderlag. Det finns de repeaterägare som idag inte är medlemmar i SSA pga den turbulens/ignorans som varit gäntyemot dem, men i och med att man tar fram ett nytt koordineringsunderlag är det flera som vill bli medlemmar igen, viket är jättebra.

Jag funderade på din sista kommentar. Jag tror inte vi kan begränsa uppsättningen av repeatrar endast till att mätta behovet. De som skruvar repeatrar har detta som sitt gebit inom hobbyn och vi kan inte begränsa vad de vill åstakomma. Det är tex ingen som måste avstå från att montera upp en satellitstation bara för att det redan finns 100% trafik på en satellit. Repeatrar är en sorts indirekt "service" gäntemot amatörkolleger men i främsta rummet handlar det om radiotekniska experiment i högsta grad.

73 de Teemu SM0WKA
 
SMØWKA said:
Jag funderade på din sista kommentar. Jag tror inte vi kan begränsa uppsättningen av repeatrar endast till att mätta behovet. De som skruvar repeatrar har detta som sitt gebit inom hobbyn och vi kan inte begränsa vad de vill åstakomma. Det är tex ingen som måste avstå från att montera upp en satellitstation bara för att det redan finns 100% trafik på en satellit. Repeatrar är en sorts indirekt "service" gäntemot amatörkolleger men i främsta rummet handlar det om radiotekniska experiment i högsta grad.

73 de Teemu SM0WKA

dra inte slutsatsen att jag menade att SSA genom detta papper ska aktivt begränsa uppsättningen av repeatrar, min kommentar lutar mer åt att den "repeatersugne repeaterskruvaren" borde först ta sig en funderare på om det verkligen behövs ytterligare en repeater i ett och samma område OM det redan finns en eller flera repeatrar som används och fungerar. Att "skruva repeater" kan likväl innebära att man gör det på en existerande repeater genom att förbättra det befintliga systemet med t.ex echolink, bättre radioprylar, kuligare logik - som exempel.

Att be någon "ta sig en funderare" är inte att begränsa - ok?

för att citera Jonathan Taylor, K1RFD ang. repeaters/simplexsystem och echolink:
"...you may find that supporting an existing system is the best way to contribute...."

ang. "indirekt service" - kanske är detta inlindade ord nåt att nämna i SSA repeater koord.dokument och där specifiera vad det betyder i repeatersammanhang.
 
När jag ögnade igenom förslaget fastnade jag redan på punkt 1.2.

Begriper inte bakgrunden, i mina ögon är det postitivt att kunna komma i kontakt med en ansvarig kontaktperson.
Och praktiskt, när det inte gäller klubbar ? Kanske som i telefonkatalogen, genom att inte ta med CS i callboken....
 
Back
Top