1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Antenn för liten tomt/för mycket fantasi?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6CJB, Jun 2, 2014.

 1. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Hej!

  Försöker hitta en passande antenn till min lilla tomt.
  Har hittat denna, som förekommer i några olika tappningar på nätet (även med en halva som vertikal): techdoc.kvindesland.no/radio/antennas/20061010171255346.pdf
  Antennen är avsedd att användas på 80, 40 och 15-metersbanden, och går att få plats med på min tomt.
  Enligt en källa kan den också användas på 160 m genom byte till längre ytterdelar.
  I fig. 1 har båda alternativen ritats in.

  Första frågan: Kan båda ytterdelarna vara anslutna samtidigt?

  Fig. 1

  --------/////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/////-------
  |
  |
  |​

  Med tanke på möjligheterna till upphängning vore det en fördel om koaxialkabeln inte behövde anslutas på mitten.
  Här dök en fundering upp om att utföra 40 m dipolen som en koaxialdipol enligt fig. 2.

  Fig. 2

  Q=====================@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  |
  |
  |

  Detta skulle då ge en antenn enligt fig. 3 nedan.

  Andra frågan: Är detta möjligt?

  Fig. 3, Matarkabeln ansluts till Q som i fig. 2.

  ---------/////Q=====================@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/////-------


  Teckenförklaring:
  === = koaxialkabel, tillika ena dipolhalvan för 40 m
  ~~~ = dipolhalva för 40 m
  @ = mittisolator
  Q = RF-choke, anslutningspunkt för matarkabeln
  ///// = spole (i fig. 3 ansluten till koaxialkabelns skärm)
  ----- = förlängning för 80 m
  ___ = förlängning för 160 m
  | = koaxialkabel för matning
   
  1 person likes this.
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Ja det fungerar bra med koaxialdipolen så som du ritat. Det finns två möjligheter att att HF-mässigt isolera bort matarkabeln. Den vanligaste är att linda ett antal varv på en stor ringkärna. Det fungerar väl ganska bra för husbehov men ger en del onödiga förluster i ringkärnan som blir varm.

  En bättre lösning är att tillverka en vågfälla där spolen består av tunn koaxialkabel lindad på en relativt stor spolstomme. Kondensator i parallell med spolen och ansluts till skärmen i resp ände av spolen. Fördelen är låga förluster och betydligt bättre spärrverkan än drossel på ringkärna. Nackdelen är att man måste avstämma parallellkretsen varje gång antennen flyttas. Vid fast installation kan man prova ut en fast kondensator men eftersom Q-värdet blir högt så blir kretsen lite pillig att optimera.

  För portabelbruk så har jag byggt in en spole av koax med en vridkondensator i parallell i en liten plastlåda. Det finns en omkopplare som kopplar in några paddingkondensatorer och till boxen kan kopplas in tre olika koaxialdipoler för 14, 18 och 21 MHz. Perfekt för tillfälliga operationer där det bara finns en hög fästpunkt.

  Avstämningen är enkel. Man justerar vridkondensatorn till lägsta SVF och mina erfarenheter är mycket goda. Själv skulle jag aldrig välja drossel på ringkärna eller en spole av några varv av matarkabeln men utan parallellkondensator efter dessa experiment.
   
 3. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Tack för snabbt svar!
  På nätet finns varianten att man helt enkelt lindar koaxialkabeln några varv runt lämpligt plaströr. Hur fungerar det?
  Och:
  Menar du att kombinationen enligt fig. 3 är möjlig?
  Inklusive de samtidigt anslutna förlängningarna för 80 och 160 m?
   
 4. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Fig 2 fungerar men inte fig 3.

  Att linda en spole på plaströr fungerar men spärrverkan blir låg vilket medför att du får ganska mycket HF på matarkabeln. Det betyder att SVF ändrar sig när du flyttar runt matarkabeln vilket inte är så lyckat.

  Mest effektiv blir en avstämd parallellkrets.
   
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Vill bara ge beröm för din underbara ASCII grafik!

  Det var en tråd som handlade om en antenn liknande fig 3 för något
  år sedan eller så. Det var om jag minns rätt, en ritning som SM0JZT
  hade publicerat i QTC. Den tråden var rätt uttömmande - men hittar
  den inte hur jag än söker.
   
  Last edited: Jun 2, 2014
 6. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Fig. 4

  -----------/////-|===@~~/////--
  Q
  |
  |​
  Medgives att jag här drivit denna typ av grafik något längre än jag borde, men det är i alla fall ett försök att förtydliga att förlängningsdelen för 80 m och ev. 160, skulle anslutas till koaxialkabeln skärm på den del som utgör 40 m dipol, i yttre ändan.

  Om det nu inte fungerar vore det intressant att veta varför?

  Och hur var det nu med samtidig inkoppling av förlängningsdelarna för 80 och 160 m?
  Vill minnas att längderna för dessa är runt 1,5 m respektive 7 m.
   
 7. SA6BSS

  SA6BSS Well-Known Member

  1 person likes this.
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Fig 4 skall nog fungera så som förlängningsdelen är ansluten till skärmen. Men fig 3 är ritad annorlunda och som jag tolkade fig 3 så var förlängningsdelen kopplad på efter drosseln, dvs på matarkabelsidan?

  Hur sedan SVF blir i paktiken är svårt att sia om. Drosseln och dess egenskaper kommer att få stort inflytande.
   
 9. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Tack för svaren!

  Den antenn länkarna hänvisar till är nog dessvärre för lång för min tomt.

  Drar f. ö. slutsatsen att det är enklast att mata dipolen på vanligt vis.

  Men hur var det nu med samtidig anslutning av förlängningsdelarna?

  Tackar ännu en gång!
   
 10. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  >>Drar f. ö. slutsatsen att det är enklast att mata dipolen på vanligt vis.

  Ja, det är en bra slutsats.

  Häng upp en dipol så lång som tomten medger så högt som möjligt. Mata den med 300 eller 450 ohms bandkabel så får du en effektiv antenn som fungerar på alla band. Impedansen i matningspunkten blir okritisk och additionsförlusterna pga missanpassning i bandkabeln blir minimala. Dock behövs en matchbox men det är ett lågt pris att betala för att få ett effektivt antennsystem.

  Hur samtidig anslutning av förlängningsdelarna beter sig beror på en massa parametrar. Det finns en del mobilantenner som bygger på den principen så nog skulle det går att få till. Mycket jobb och trixande. De enklaste lösningarna brukar vara de bästa.
   
  4 people like this.
 11. SM6PXJ

  SM6PXJ Well-Known Member

  Alternativt, om man föredrar koaxialkabel-matarledning: köp en LDG RT-100 eller liknande fjärrstyrd antenntuner. Placera den vid antennens matningspunkt. En kort koax (0,5-1 m) och en strömbalun mellan tunern och antennen. Tunern strömmatas via matarledningen som går in till radion. Man får en flexibel lösning och behöver inte låsa sig till ett fåtal band. Installationen bör gå att göra ganska osynlig. Koaxialkabel kan grävas ner.
   
  2 people like this.
 12. SM1HOW

  SM1HOW Well-Known Member

  RT-100 är något som jag skulle kunna tänka mig, smutt!

  73 de -HOW
   
 13. SM4HAK

  SM4HAK Well-Known Member

  Dessutom verkar RT-100 ha ett bra-att-ha-tillbehör, "Optional external Balun allows tuning of random length, long wire or ladder line fed antennas."...
  Så lång dipol som möjligt, stegmatning och denna pryl...
   
  1 person likes this.
 14. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member


  Vad har du för radio? Har den autotuner?

  Vilka efftekter vill du använda?

  Vilka band vill du helst köra på?

  Vad får den kosta?
   
 15. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Lovar att överväga synpunkterna från EQL och PXJ. Låter mycket förnuftigt.
  Har väl bara nackdelen att det inte blir lika mycket kul(?) antennbyggande och -trimmande?

  Angående frågan från CER:
  Har i nuläget endast en handapparat, som dubblerar i rollerna som jaktradio och amatörradio för 2m bandet.
  I den senare rollen är den oftast ansluten till en vertikal dipol på vinden.
  Planen var att införskaffa någon av marknadens kortvågstranceivrar i prisläget (nya) runt 10 KSEK.
  De jag tänker på har en effekt runt 100 W.
  Följer med intresse den nu pågående diskussionen i en annan tråd i detta ämne.
  Tänkte prova alla band och trafiksätt som en sådan apparat kan klara.

  Tillbaka till antennerna:
  Anledningen till att jag tittade på just den antenn som jag beskrev i trådens början var att den är den största som jag tycker har en rimlig storlek för min tomt, med en längd på omkring 24 m.
  Tyvärr skulle den hamna väl lågt, kanske 6 - 7 m över marken.

  Detta leder till ännu en fråga: Skulle det under dessa omständigheter vara bättre att satsa på en vertikal eller en inverterad L-antenn (ev matad via tunern ovan)?
   
 16. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Du skulle kunna sätta upp en "Fan Dipole" där 80m & 160m dipolerna har förlängningsspolar.
  Med dina maxmått får du ju plats med allt från 40m och upp.

  MULTI BAND HF FAN DIPOLE ANTENNA DESIGN
  Loft Mounted Fan Dipole for QRP
  M0PZT.com - Amateur Radio | Chelmsford, Essex JO01FS


  Jag tillverkade en sådan för 40/20/15m och den matade jag med koax.
  Kan vara lite svårt att få till alla resonanserna helt rätt men med en tuner "fångar" man lätt in antennen om dess resonans ligger hyfsat nära.

  /Micke
   
  Last edited: Jun 5, 2014
 17. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member  10.000:- säger du! Mitt tips är följande rigg: Yeasu FT-450D, en underbar radio som har blixtsnabb autotuner. Den är heller inte så mycket "Menystyrd", Några få inställningar så körs allt via rattarna sedan. Bara en 100-åring med reumatism kan klaga på dess menyer. Nypris från 6.800-10.995:- beroende på var den köps. Köpte min från Tyska wimo.de för det lägre priset, Det är lika säkert som att köpa från Sverige och de sköter garantiärenden på ett bra sätt också. Tänk på att det kan vara trevligt att kunna gå in med den på en butik, här i Sverige om man tycker det känns tryggare om det skulle bli något och då får man betala mera för det. Jag har ägt 3st sådana, på en fick jag byta den optiska encodern i vfo,n men det skall vara fabriksåtgärdat nu -Varje gång jag sålt dem har jag ångrat mig. Den tredje har blivit min huvudrigg numera och jag är väldigt nöjd! (Enda gången jag skulle byta ut den nu vore för en Yaesu ftdx-5000 eller en ftdx-9000) Ofta kan man förhandla sig till ett vettigt pris här i Sverige också! Risken med att köpa en gammal "pilsnerhäck" till radio är att den oftast saknar antenntuner, åsså åker man på att köpa en såda lös också -som sedan blir stående i garderoben när man ledsnat på den glappande, sprakande gammradion och lagt ut ytterligare pengar för en ny.

  Så till antennen: Börja med att sätta upp en sådan här! http://radio.thulesius.se/PDFs/7_Band_vertical.pdf
  Jag har en själv till min qrp-rigg och jag dx:ar för fullt på den. I stugan slängde jag upp den lite slarvigt i en rönn och körde flera qso:n med USA med 12w och min MFJ-9420 qrp radio. Denna antenn kostar inte många kronor. (Den tål 100w)

  Efter det kan du, om du är sugen sätta upp nån mindre yagi och skaffa ett slutseteg, och då skulle jag rekommendera ett ACOM 1010 med 750w ut på alla band. Ett helt underbart slutsteg av sagolik kvalite´som är snabbt att ställa in dessutom har den inbyggd antennavstämning så den klarar SWR 1:3 Byggd kring det Ryska metallkeramiska militärröret GU74B som går ljummen vid dessa effekter. Tyst är det dessutom, inte minst! Många slutsteg låter som hugindamsugare, och man vill ju kunna höra de svaga stationerna när man sitter och myser och dx:ar på kvällarna, dessutom är risken mindre att frugan ropar in dig från radiorummet :)

  Kör så det ryker!
   
  Last edited: Jun 5, 2014
 18. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Tack för råden!

  Till GLD: Jo det var just planer på en "fan dipole" (solfjädersdipol på svenska?) som gjorde att jag hittade antennen i fig.1.
  Den föreföll vara en möjlighet att minska ner på antalet trådar. Och jag funderar också på om man exempelvis kan komplettera den med en dipol byggd efter samma idé för 30 och 20 m, som "solfjädersdipol" alltså.

  Kan tillägga att jag för snart ett halvt århundrade sedan byggde en sådan dipol i full storlek för 80 - 15 m banden.

  Den andra funderingen jag hade var att i stället gå på något liknande G7FEK:s "nested inverted L", (kanske bättre för trafik på längre håll eftersom ev. dipoler skulle hamna ganska lågt). Tyvärr är utrymmet för radialer ganska begränsat eftersom gräsmattan redan är upptagen av kablarna för robogräsklipparen.

  MEN: Förslagen från EQL och PXJ verkar ju faktiskt enklare att realisera och man slipper en massa extra trådar i luften. Man vill ju hålla en låg profil inför grannarna. Kanske tänker om.

  Till CER: Det var just den apparaten och det inköpsstället (WiMo) som funderade på.
  Slutsteg och beamar ligger nog utanför planerna ännu så länge.
   
 19. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Jag skulle välja EQL´s alternativ om jag bara kunde.
  Har provat en massa olika antenner här hemma på mitt omöjliga qth men inte en dipol, det går helt enkelt inte :(

  /Micke
   
 20. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  Ja, eller köp nånting färdigt som bara är att smälla upp.
   

Share This Page