1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Antenn för liten tomt/för mycket fantasi?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6CJB, Jun 2, 2014.

 1. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Jan, min antenn ser just nu ut som på bilden(under taket). Fungerar utmärkt, måste dock korta ner den när jag flyttar. 2 x 25m nu och kanske 2 x 6m efter flytten. Har även Tilmans variant på gång, den är billig om man inte köper "pinnen" som ska hålla tråden 9,4m lodrätt. Har dock inte provat den ännu.

  EQL:s förslag är det mest kostnadseffektiva, PXJ:s är ett roligt projekt.

  Min antenn: http://quikk.se/?f799b7
   
 2. sa7axi

  sa7axi Well-Known Member

  Här är lite läsning ifrån "hams" som också har "small gardens" GM0ONX's Web Pages
  Jag kör också med en ändmatad L antenn, det är en 9:1 balun (homemade) i en burk som ursprungligen var en "magnetisk transformer" men jag öppnade den och lindade på den ferritkärnan efter denna sidan

  http://www.m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.php

  Titta på "inverted L" på första länken
  Jag har inga "traps" bara fältapans DL kabel cirka 36 meter ut i trädtopparna och min antenn fungerar riktigt bra ifrån 80m och de flesta band upp i frekvens med hjälp av tunern i min Yaesu FT990. Fungerar utan tuner på 160m med lite sämre mottagning.

  Ännu en länk till intressanta antenner http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_antennas.html

  En till innan jag sover http://www.n4lcd.com/wireantennas/
   
  Last edited: Jun 6, 2014
 3. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Ytterligare två funderingar!

  Angående WiMo: Noterade att dom just nu har 10% rabatt på exempelvis FT-450.
  Leder till denna fråga: Är en radio köpt i Tyskland användbar på exakt samma frekvensområden som en köpt i Sverige? Eller omformulerat: Använder man sig i Tyskland av exakt samma frekvensområden som i Sverige?
  Eller skall man beställa "frequency extension".

  Och angående antenner: Kan man tänka sig att stoppa in eleverade vertikaler någon meter över backen i sin ägandes något frodiga aroniahäck? Eller behöver sådana hänga helt fritt?
   
 4. SM6PXJ

  SM6PXJ Well-Known Member

  Ser två anledningar till att ha heltäckande sändare.

  1) Du kan använda sändaren som signalgenerator. Användbart för att leta resonanspunkter på antenner. Till exempel om man har byggt en antenn som inte uppvisar resonans på den tänkta frekvensen. Med låg uteffekt kan man kontrollera var den egentligen resonerar, även om detta är utanför ett amatörband. Sen klipper man till antennen så den hamnar inom bandet.

  2) Man vill sända på 5 MHz där det finns några frekvenser upplåtna. (Särskilt tillstånd krävs)

  De fungerar sannolikt även inne i häcken.
   
  Last edited: Jun 25, 2014
 5. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Detta hände sedan:


  Inhandlade så småningom en Yaesu FT-450D, och satte igång att tillverka antenner.

  Tänkte att jag kan dela med mig av mina erfarenheter, och få hjälp av forumets expertis med mina frågor, så här kommer en sammanfattning av mina försök.


  Försök nr 1: Den förkortade dipolen, som jag länkade till tidigare i tråden.


  Spolarna lindades på 25 mm VP-rör.

  Ökade antalet varv i spolarna till 210 för att kompensera för den mindre diametern,

  I Rothammel anger man 200 varv vid 26 mm rördiameter.

  De båda inre delarna av antennen fick längden 10,6m, de yttre inklusive spole blev 1,65m.
  Koaxialkabeln köptes givetvis på Biltema eftersom detta var innan tråden angående kablarna därifrån dykt upp.

  Antennen hängdes med matningspunkten drygt 6m över marken, och med benen dels sluttande neråt till 4 respektive 3 meters höjd, dels i vinkel till varandra, c:a 85 grader mellan benen (i horisontalplanet).

  Antennen fungerade som förväntat, med begränsad bandbredd på 80m, ungefär en tredjedel av bandet, medan övriga bande kunde utnyttjas helt.

  För att förbättra anpassningen på 15-metersbandet provades tricket att ta 60 cm tråd och vika ihop den till en 8:a, och fästa den som en kapacitanshatt en kvarts våglängd ut från matningspunkten.

  Formen på 8:an justerades för bästa anpassning.

  Det är bara att konstatera att detta fungerar.

  Det visade sig också möjligt att stämma av den på 6m och även på 10m.

  För att kunna köra flera band, kopplade jag in en dipol för 20-metersbandet på samma matningskabel, vilket fungerade utmärkt.

  Därefter testade jag att förskjuta matningspunkten på denna med en halv meter.

  Detta medförde att antennen även kunde stämmas av på 17-metersbandet.

  Det är tydligen korta benet på 20-metersdipolen som tillsammans med en halva av den andra antennen ger en antenn som kan stämmas av på 17 m.

  (Tog bort långa benet, och det fungerade fortfarande).

  Bästa SWR på 80m var 1,2:1, och det gick att få till det ganska hyggligt även på övriga band. Dock borde de inre trådarna varit något längre för att ge en riktigt god anpassning på 40m.

  Sammanfattningsvis fungerade antennen bra för närtrafik på 80m, täckte Europa med goda rapporter på 40m, och signalerna kunde ta sig över Atlanten på 15m.

  Dock tyckte jag att det var tråkigt med den begränsade bandbredden på 80m, och tog ner antennen innan jag ens trimmat den färdigt.  Försök nr 2: OCF-dipol tänkt för 20 meter och högre.


  Tillverkade en balun enligt denna länk (jo jag vet att det är fel sort, men ville snabbt kunna göra ett försök):

  http://www.iw5edi.com/ham-radio/?how-to-make-a-high-power-4-1-balun,156


  Använde en skarv för 20mm VP-rör och återvunna ledare från en förlängningskabel (0,75 kvadratmillimeter).

  Antennen hängdes 1,5 m över gräsmattan och matades med en kort tv-koax.

  Det visade sig att denna antenn kunde stämmas av på de tänkta banden, 20 till 6m utom på 15m.

  Det visade sig att också att riggens inbyggda tuner faktiskt klarade av att stämma av antennen på 30m, även om SWR här var högre än för de andra banden.

  Inga QSO genomfördes, endast avstämningsövningar genomfördes (med reducerad effekt).
  SWR (Mätt med riggens SWR-meter, nedre bandgräns – övre bandgräns där två värden anges): 10,1MHz: <4:1, 14MHz: 2,5 – 2,8:1 , 18,1MHz: 2,3:1, 24,9MHz: 1,8:1, 28MHz: 1,9 – 1,5:1, 50MHz: Min 2,5:1


  En tanke som dök upp var att eventuellt hänga denna antenn vertikalt. Vid kontroll på nätet fann jag att någon redan tänkt på detta:

  Försök nr 3: Inverterad L-antenn.


  Antennerna enligt försök nr 1 och 2 skulle tillsammans ge täckning av alla amatörband 80 – 6m, men varför inte försöka hitta en antenn som klarade detta ensam?

  G7FEK:s antenn (två inverterade L, rygg mot rygg) såg ju intressant ut, så den fick bli inspirationskälla.

  Tyvärr hade jag inte möjlighet att sätta elementen i rak linje, utan fick välja att sätta dom i vinkel, med ungefär 85 grader mellan dom (med samma fästpunkter som för dipolen i försök nr 1), eller parallella.

  Provade inledningsvis båda sätten, utan att märka någon större skillnad.
  Valde varianten med parallella element eftersom den var något mindre synlig för omgivningen.
  Antennen placerades med matningspunkten 1m utanför husgaveln, och två trådar drogs upp till en fästpunkt drygt 6m över marken, och 1m över nocken på gaveln. Trådarna drogs sedan över taket, med en lätt lutning nedåt.

  Inbördes avstånd mellan de vertikala trådarna var 20 – 30 cm, för att sedan öka något när trådarna blev horisontella.

  8 radialer, vardera med en längd av 7,5m, lades ut på gräsmattan, i två sektorer längs husgaveln, 4 radialer åt vardera hållet (ungefär som morrhåren på en katt).

  Eftersom jag nu förstått att man inte fick köpa sin koaxialkabel på Biltema, valde jag i stället en från LIDL.

  Det visade sig enkelt att hitta rätt längd för den korta tråden, som skulle användas för 40 och 15m, medan jag hade svårigheter att hitta rätt på 80m.

  Jag bestämde mig då för att först testa om jag kunde få den att fungera på övertonerna 30, 17 och 12m, genom att förlänga tråden lite.

  Det visade sig fungera alldeles utmärkt.

  Därefter testade jag att sätta in en kondensator mellan matningspunkten och den längre tråden. Detta påstås ju påverka lägre frekvenser mera än högre.

  Den enda kondensator som fanns tillgänglig var en 7m lång RG-59.
  Det blev fullträff direkt! Nu kunde alla band 80 – 6m stämmas av på en och samma antenn, konstigt nog även 20 och 10m.

  G7FEK anger att man ofta hittar en resonans runt 27,5MHz hos hans antenn, trots att den inte syns i datamodellerna, och SA3BYC rapporterar i tråden ”L-antenn, ett par frågor”, att hans inverterade L för 80m också kunde stämmas av på 20m.
  Med måtten 10,0 respektive 20,3m uppmättes följande SWR:

  3,5MHz: 2,2:1, 3,66MHz: 1,7:1, 3,8MHz: 2:1,7MHz: 1,2 hela bandet, 10,1MHz: 1,6 -1,5:1, 14MHz: 3,0 – 2,5:1, 18,1MHz: 1,2:1, 24,9MHz: 1,5:1, 28MHz: Min 3,0:1 , 50MHz: Min 2,5:1.

  Som man ser av SWR-värdena för 14MHz verkar det ju finnas en resonanspunkt ovanför övre bandgränsen.

  Kan tillägga att med måtten 10,1 och 19,9m på trådarna och utan kondensator, fanns en tydlig resonanspunkt vid 28,3 MHz, med SWR 1,6:1. Valde dock att prioritera övriga band.


  QSO har genomförts på alla banden utom 6m (pågår det någon trafik där?).

  Rapporterna har övervägande varit goda, men man kan förstås inte tävla med dom stora kanonerna i pileups.


  Efterhand märkte jag dock att störningsnivån var hög, framförallt på 80m-bandet, där nivån ofta var uppe i S9.

  Jämförande prov visade tydligt att dipolen enligt försök nr 1 är en bättre lyssnarantenn, åtminstone för trafik över korta avstånd på 80m-bandet.

  Störningsnivån är 1 – 2 S-enheter lägre, och mottagningen upplevs som tydligt förbättrad.


  Kommande försök:


  Överväger två:

  A: Att flytta den inverterade L-antennen längre från huset, för att se om störningsnivån kan sänkas. Givetvis skall också antalet radialer ökas.


  B: Har lurat ut att det faktiskt skulle gå att sätta upp en OCF-dipol för 80m och högre med hjälp av de fästpunkter jag har. Dock med samma vinkel om 85 grader mellan benen som jag beskrivit tidigare. Känns som om detta också måste provas.


  Frågor:


  Efterhand har jag insett att de 7m RG59, som utgör kondensator i L-antennen också är en öppen kvartsvågsstub på 40m, en d:eek: halvvågsstub för 20m och är ¾ våglängd lång på 15m.

  Detta borde innebära att den inte inverkar på antennens funktion, eftersom den sitter i matningspunkten för det långa elementet, den spärrar ju 40 och 15m, men släpper fram 20m.

  Har jag rätt? Har den ytterligare någon funktion?


  Kan man tillverka en dipol för 80-30-17-12m, med lågt SWR på alla band, med hjälp av två kondensatorer – det tycks ju fungera med den inverterade L-antennen?


  Hur kommer det sig att det alls går att använda L-antennen på 20 och 10m?
  G7FEK behöver ju en särskild tråd föra lyckas med detta.
  Har det något med stubben att göra?

  Kan jag belasta min balun enligt försök nr 2 med 100W?

  Tänkte använda den för ett inledande prov med en OCF-dipol.

  Hur skulle en OCF-dipol för 20m och högre uppföra sig om den placerades vertikalt?


  Tacksam för svar, synpunkter och gärna lite utbildning!/Jan  PS.: Just nu har jag ingen antenn alls, p g a takarbeten.
   
 6. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det är inte bara huset som kan avge störstrålning, både el och tele(ADSL) kan störa på de lägre banden.

  Inte bara avstånd utan även andra riktningar kan ge en lägre störningsnivå.
   
 7. SM6PXJ

  SM6PXJ Well-Known Member

  Antennfolket verkar ha tagit semester. Nåja, ett par synpunkter ang. försöket med G7FEK-antennen;
  A) Den hade förmodligen varit lättare att stämma av på 80 m i originalutförande om du haft åtminstone en radial i närheten av en kvarts våglängd.
  B) Många frågor besvaras av de programvaror för antennsimulering som kan hämtas utan kostnad. T ex 4NEC2. Dessa program kan vara lätt beroendeframkallande.
   
 8. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Tack för svaren!

  Mitt försök tycks ju stärka åsikten att en vertikal drar på sig mera störningar än en horisontell antenn.
  L-antenner verkar vara populära i England, och där placerar dom helst den vertikala delen i trädgårdens bortersta hörn, för att undvika störningar från huset.
  I mitt fall kunde jag sänka störningsnivån med en S-enhet bara genom att dra ur sladden till skrivaren, som befann sig ett par meter från antennen.

  Angående radialerna och resonansen på 80 m så hade det naturligtvis varit intressant att prova med en 1/4-vågsradial, men jag är inte övertygad om att det hade blivit bättre, eftersom radialer på backen inte är resonanta.
  I alla händelser var jag starkt sugen på att prova om kondensatortricket skulle funka, så jag gick snabbt vidare för att prova detta.

  4NEC2 har jag faktiskt laddat ner i linuxdatorn, och det tycks gå att köra med hjälp av Wine, men än så länge har jag inte kommit i gång med att använda det.
  Behöver inte flera beroenden just nu.

  För mig blir nog detta med amatörradio en vintersport. Så här års är det allt för mycket annat som drar.
  Och det kanske är orsaken till att antennfolket är på semester?
   
  SM0KBW likes this.
 9. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Hoppas att det funkar att öppna denna fil!
  Fixade inte att få med skisserna på annat vis.
   

  Attached Files:

 10. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Bokstäverna i första skissen föll visst bort, men ni förstår nog ändå!
   
 11. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Inga problem med 100W genom den balunen.
  Den har ju ingen ferritkärna så den kan inte mättas.

  Tvivlar dock på att CM-impedansen räcker till för en OCFD som pga sin assymetriska konstruktion ger en hel del CM-ström.

  Hur strålningsbilden ser ut med antennen placerad vertikalt får du enklast svar på med hjälp av ett simuleringsprogram.
   
 12. SM6CJB

  SM6CJB Well-Known Member

  Kom igen nu - de flesta av mina enkla frågor är ännu obesvarade!
   
 13. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  >>>Kom igen nu - de flesta av mina enkla frågor är ännu obesvarade!

  Hmmm... Det är alltid lätt att ställa krav på andra. Jag tycker att du fått många bra tips och svar redan. Kanske behöver du ställa de allra viktigaste frågorna igen? De är ju väldigt många till antalet och inte helt lätta att besvara på ett entydigt sätt. Ditt inlägg 25 är ett exempel som kräver mycket arbete för att först sätta sig in i bakgrunden/underlaget till dina frågor och sedan besvara dem på något bra sätt. Det är inte gjort i en handvändning om först G7FEK:s konstruktioner som du hänvisar till skall granskas. Men jag har i alla fall läst allt du skrivit.
   
 14. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Tittade på You Tube klippet från M6APJ och hans så kallade vertikala OCF. Bara en liten åsikt ... inte tycker jag det är en OCF. Vill nog närmast definiera det som en vanlig vertikalantenn. Han har ett vertikalt spröt (5/8 pinnen) med en eleverad radial, OCF? Eller har jag helt fel?

  För övrigt tycker jag du ska genomföra dina försök och se vad du får för resultat just hos dig. Bara du kan få dina resultat med dina förutsättningar, antenner är sällan svart/vita och resultaten sällan lika på två olika ställen med olika förutsättningar. Som nybörjare, har ju bara varit igång i drygt 3 år, har jag också haft massor av liknande frågeställningar. De flesta har jag fått svar på genom att forska lite och läsa själv, men framförallt genom att prova mig fram. Visst har jag frågat här också, fått många bra svar och förslag, men till syvende å sist är det nog så att du får försöka klura ut lite själv också.

  Bengt skriver "jag har i alla fall läst allt du skrivit." och det har jag med :D
   
 15. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Om allt som inte matas på mitten ska definieras som OCF så blir det begreppet snabbt lite urhålkat.

  5/8-antennen i videoklippet har en spole i botten inne under plastkåpan som är ansluten till fästet som i sin tur står i kontakt med masten.
  Koaxkontakten är ansluten till spolen några varv ifrån jordsidan/fästet.
  På låga frekvenser blir denna antenn väldigt komplex då den i praktiken består av alla elementen, radialtråd, mast och vertikalspröt.


  ....även jag har läst hela tråden inklusive alla frågor.
  fortsätt gärna med frågorna en och en så blir det hela enklare att reda ut.
   
  SA3BYC likes this.

Share This Page