Antenner i "motvind"

SM5DXU

Well-Known Member
Jag citerar SM6XUN i en annan tråd
... jag har en dipol för 80m endast 6,5m lång pga platsbrist och antennrestriktioner, ...
och undrar om inte de flesta forna tiders hyresvärdar skulle skaka på huvudet, totalt oförstående inför dagens allt mer paranoida grannar, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

"Vad ska ni hålla på med antik radio för? Nu för tiden har vi ju satelliter, marksänd TV, smartphones, facebook, Skype och PLT. Skräpa inte ned utsikten med en massa master och trådar som riskerar att ramla ned och sänker marknadsvärdet på grannarnas villor, och bevare oss väl för farlig radiostrålning! - Vaddå intresse, skaffa dig något nytt. Börja samla på frimärken t.ex.

Jaså amatörradion kom till stor nytta bl.a. i Japan efter tsunamikatastrofen. Ta den där om Rödluvan också."

/ Göstha
 

SM0RVV

Well-Known Member
Så länge vi har vissa radioamatörer inom de egna leden som inte vill veta av nödsambandsverksamheten så hjälper vi inte oss själva direkt.

I USA (som exempel) kallas amatörradion en "service". Det är alltså en tjänst till samhället som frivillga tillhandahåller. Då får man givetvis mycket större tyngd i diskussion med lekmän.

Min åsikt är att amatörradion skulle må bra av att tydligare visa upp samhällsnyttan. Jag tycker heller inte det är fel att "leta" nytta och skapa behov. Det kan i sin tur användas som argument i diskussion med hyresvärdar, störningsalstrare, m fl.

Men jag är förstås färgad eftersom jag själv gärna håller på med nödsambandsförsök. :)

73 SM0RVV
 

SM0AOM

Well-Known Member
I USA (som exempel) kallas amatörradion en "service". Det är alltså en tjänst till samhället som frivillga tillhandahåller.

Du har fallit offer för en av myterna.

I alla länder där Radioreglementets definition av amatörradio används i bestämmelserna är den en "service", helt enkelt därför att detta är ITU:s ord för all radioverksamhet vilken utövas utefter någon form av skrivet regelverk.

Just därför att man gärna, för att försöka verka mer betydelsefull, sammanblandar ordet "service" eller "tjänst" i ITU:s mening med den mer allmänna betydelsen som i t.ex. "tjänsteman","tjänsteplikt" eller "samhällstjänst" uppstår detta.

Amatörradio är, per definition, ingen tjänst till samhället, såvida man inte väljer att utöva den i former och med procedurer som liknar t.ex. kommersiell eller militärradio. Då uppstår frågan ifall inte sådana verksamheter ska använda andra frekvenser än amatörbanden.

Om vi vill förlora amatörbanden skulle sådant utgöra en snabb väg till målet.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4FPD

Well-Known Member
Är det inte sammhällets service till de radiointresserade då?
I alla fall används ord och dess betydelser på ett sätt som gör det möjligt att tolka nästan hur man vill, och det är väl meningen oxo. Den som är störst och starkast, har bsät adviokat, tolkar på det viset som passar honom och hans plånbok bäst. Med ett brett utrymme för tolkning kan man lättare vinna.

"Skyddsjakt" på säl eller varg betyder egentligen att man skjuter ihjäl nämnda djur. Medan andra tror att det betyder att man skyddar djutet i fråga, som ofta är utrotningshotat.

Ofta betyder Ja nej och tvärs om.

På trafikverkets hemsida står det att för gående och de som åker skridskor rullskidor etc inte finns några "särkslida regler". Det lär betyda att högertrafik gäller liksom för andra trafikanter, men många tolkar det som att man kan hitta på relegerna själv och åka rullskidor på vänster sida, och hitta på egen västerregel i korsningarna etc.

Tur att vi har våra Q-förkortningar som är "otvetydiga"..... Att vi radioamatörer är tydliga och inte hittar på egna tolkningar av allt. 80Megakolonsekund......

QSL = over, numera i alla fall, förr kvittens, och ibland ett litet kort.

de
Roy
SM4FPD
 

SM0RVV

Well-Known Member
Okej, jag viker mig för dina fakta angående "service". Men vill samtidigt påpeka att många i USA använder ordet i den betydelse jag beskriver. Det har även där framgångsrikt framförts som argument för att få sätta upp antenner.

Mycket väl medveten om att anekdoter inte är evidens vill jag ändå berätta en anekdot. Jag var i den situation Göstha beskriver. Men när jag förklarade att jag använde min utrustning för samband i krisövningar så vaknade intresset hos den jag pratade med.
Det var för mig en framkomlig väg att få ha åtminstone någon form av antenn på huset (som jag inte äger själv).

Det i sin tur har inneburit att jag kan aktivera frekvenser och utvecklas i hobbyn.

I mitt anekdotbaserade fall ser jag ingenting som motverkar hobbyn, snarare tvärtom.

Men K-A berätta gärna hur du anser en bostadsrättsägare eller hyresgäst ska bemöta en fastighetsägare som "trilskas" när det gäller tillstånd för antenner.
Vi är många som inte har egen villa och är intresserade av all hjälp vi kan få.

73 SM0RVV
 

SM5DXU

Well-Known Member
Många har säkert haft samma framgång som SM0RVV, och det beror nog i allmänhet på att man lyckats etablera en positiv relation med den lokala hyresvärden, fastighetsägaren eller grannskapet. En annan avgörande faktor är personliga referenser, men sådana är givetvis svåra att etablera i brådrasket om man är nyinflyttad i området.

Allra besvärligast är det med en motpart som är fullständigt oresonabel, eller i ett bostadsområde där någon oftast självutnämnd boss eggar upp grannar och föreningar genom illvillig (och givetvis falsk) ryktesspridning. Det är i synnerhet här som goda råd är välkomna.

Jag har för mig att några stora hyresvärdar genom domstolsbeslut tvingats upphäva blint generella förbud mot uppsättning av TV-paraboler. Är det någon som vet ifall detta - om det nu förhåller sig så - på något sätt skulle kunna åberopas även för oss sändaramatörer?

/ Göstha
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Mycket är ju miniatyriserat i dagens samhälle, se bara på den bärbara trancievern som de flesta bär på och dessutom syns ju inte antennen.
Likaså ska högtalare tydligen vara små för högtalare är ju fula.
MP3-spelaren är ju också väldigt liten.

Vi radioamatörer borde givetvis hänga med i utvecklingen och anamma högre frekvensband vilka kan köras på små antenner, kortvåg är ju gammal teknik.
Tyvärr kräver höga frekvenser en helt ny instrumentpark som ofta är väldigt kostsam.

Jag vill ha stora högtalare, rör i min stereo och stora antenner med det är inte många i dag som vill det, smått ska det va och helst inte synas tycks vara en allmän inställning.

När jag sökte tillstånd för antenn så insåg jag ganska snabbt att styrelsen hade inför sitt inre sett en liten "pinne" som skulle sitta på taket.
När jag så la fram ritningen så blev dom väldigt förvånade.
Hon som har ansvaret för trädgården och rabatter runt våra fastigheter sa direkt "INTE I MIN TRÄDGÅRD" även en kommentar var "INTE KAN DU VÄL MENA ATT DU SKA SPÄNNA TRÅDAR ÖVER VÅRA BALKONGER"

En antenn på taket är förvisso placerad "över" balkongerna men på väl tilltaget avstånd anser jag. Flygplanen flyger ju också över våra balkonger....

En arbetskamrat sa "SKA DET VARA SÅ DÄR BESVÄRLIGT SÅ ÄR DET VÄL BARA ATT LÄGGA NER, DET HADE JAG GJORT"

Detta är också väldigt vanligt i dag, det ser jag inte minst på mina barn.
Är det för jobbigt så skiter man i det hela och gör något annat i stället.

Bara Radioamatören klättrar i träd och klänger på tak för att få upp sina kära antenner.
Tyvärr finns det inte många kvar som förstår våra behov och färre blir det.

/Micke
 

SM0AOM

Well-Known Member
Men K-A berätta gärna hur du anser en bostadsrättsägare eller hyresgäst ska bemöta en fastighetsägare som "trilskas" när det gäller tillstånd för antenner.
Vi är många som inte har egen villa och är intresserade av all hjälp vi kan få.

Det finns inga enkla recept i denna fråga.

Som bostadsrättsinnehavare och i synnerhet som hyresgäst är radioamatören i ett påtagligt underläge.

Hyreslagens §25 säger:

"Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten."
Amatörradio anses numera vara föga förknippat med "bevarandet av sundhet, ordning och skick", i synnerhet när man tar med allmänhetens utbredda rädsla för elektromagnetiska fält i bilden.

Endast med fingertoppskänsla och goda personliga kontakter är det nog möjligt att få ett antenntillstånd idag hos en privat eller allmännyttig hyresvärd.

När det gäller bostadsrättsföreningar i storstäderna kommer dessutom möjligheten att hyra ut antennplatser till mobiloperatörerna för fantasihyror in. I sådana avvägningar drar radioamatörer lätt det kortaste strået.

I princip ska det vara möjligt att få antenntillstånd i en Brf under samma former som om man bodde i en egen fastighet, men problemet uppstår att övertyga styrelsen och de övriga medlemmarna om nödvändigheten av att få sätta upp en egen antenn.

För en mansålder sedan stod radioamatörernas hopp till FRO, som kunde utfärda intyg om att dess medlemmar var betydelsefulla kuggar i totalförsvaret, och därmed behövde radiostationer med vidhängande antenner i sina hem. Fram till 80-talet hade man en viss framgång med detta, även om en en och annan fördomsfri amatör t.o.m. ska ha fått Fo-befälhavare att skriva på att behövdes stora beamar och höga torn för DX-banden till FRO-trafiken.

Hade man granskat argumenten så kanske dipoler eller T2FD för 80/40m varit mer befogade för den NVIS-trafik som FRO enligt uppgift ska ägna sig åt.

Dagens "makthavare" har på sin höjd ett förstrött intresse för amatörradio, och imponeras föga av mer eller mindre improviserade kommunikationsnät.
För dessa är även amatörradions tronande på minnen av fornstora dagar ungefär lika intressant som förra veckans Lotto-rad.

Dessutom finns risken att argumenten kan särskådas av utomstående expertis, och då står man med "ändan bar" ifall man skulle kräva beamar istället för mer avpassade antenner för olika former av "hobbymilitär verksamhet".

Det är även rätt länge sedan radioamatören i gemen betraktades som utgörande "En reservkår av tränade operatörer och radiotekniker, vilka utan kostnad för det allmänna vidmakthålla sina kunskaper", och det kan vara klokt att anpassa marknadsföringen till dagens realiteter.

Slutligen gäller EU-direktivet som ledde till att rätten till privata paraboler drevs i domstolarna endast mottagarantenner för satellit-TV/radio, och direktivet har härletts ur informationsfrihetsresonemang.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 

SM3IXY

Well-Known Member
"Olika i olika kommuner"

Jag tillhör den utvalda skaran.
Jag bor i en förening (6vån-hus). Frågade om ja fick sätta upp antenn: nema problema sa chefen.
Det finns fler amatörer här, sitter säkert antenner på 5 hus i området.

/SM0IXY Stefan
 

SM0RVV

Well-Known Member
Stefan, det är bara att gratulera!
Det känns lockande att fråga dig om kontaktperson i din förening. Men jag inser snabbt att det potentiellt skadar dig mer än det kan göra nytta åt andra hållet.

73 SM0RVV
 

SM4RNA

Well-Known Member
"Olika i olika kommuner"

Ja här är det totalstopp för allt. Sätter man t.ex. upp en parabol så tar de dit hantverkare som återställer och sedan får man betala för detta. Det har t.o.m. hotats med Polisanmälan för egenmäktigt förfarande alt förstörelse.

Vi har 100Mbit bredband, IP-TV samt även ett kabel-TV-när så informationsfriheten anses därmed säkrad.
 

SM5XUN

░░░░░░░
Ibland får man bli lite olydig och ta till fantasin om bestämmelserna motverkar ens hobby.


Jag hjälpte en lägenhetsboende radiokollega att komma ut på 2m:
Det finns ingen som skulle gnälla om du har en fågelmatare hängandes på balkongen året runt så jag köpte helt sonika en sådan i nån brun plast och monterade in en koaxialdipol för 2m, det funkade jättebra!

andra exempel:
Har du pelare av trä på balkongen kan dölja din korta 2/70 blindkäpp i ett grått 40mm PP-rör som du gömmer bakom pelaren.

Balkongräcke av metall? -går det att gammamata kanske?

En liten skivkonantenn för 70cm som du döljer under en plasthink vänd upp och ned.

Sätt upp din klöverantenn på balkongen i en julgransfot och häng en gammal socka med en klädnypa så är det ingen som ställer några frågor...eller jo kanske i det fallet, you get my point :p


Se för fanken bara till att du inte stör någon :cool:
 

SM5KRI

Oldtimer
För min del avvaktar jag beslut om att bygga ut balkongerna på mitt hemma QTH, kanske det äntligen blir aluminium istället för galvade järnräcken att stämma av...
 
Top