1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Antenner och hälsofarliga fält

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6RME, Jan 24, 2004.

 1. SM6RME

  SM6RME Active Member

  Hej

  I mitt arbete har vi mer och mer börjat fundera på de fält som omger antenner.
  Finns det någon här som har mätt på kortvågsantenner på bilar och jämfört mot arbetarskyddsstyrelsens gränsvärden för elektromagnetiskt strålning ? Inom Försvarsmakten finns numera reglerat i SäkerhetsInstruktionen hur nära man får vistas sändarantenner. Man talar om förbudszoner samt restriktionszoner. En misstanke jag har är att om man mäter i ett fordon med kortvågsantenn monterad på taket så kommer man att överskrida gränsvärdena rejält inne i bilen när man kör 100 W, men har som sagt inga mätvärden. Skulle vara mycket intresserad av att mäta min egen HF-antenn på bilen

  73 / Tobbe SM6RME
   
 2. SM6VVG

  SM6VVG Well-Known Member

  Skärmar inte taket en hel del då?

  Jan
   
 3. sm6ehy

  sm6ehy Active Member

  Hej, det hela beror på en del faktorer; Eventuell mantelström utefter koaxen; Använd frekvens med hänsyn taget till bilens rutor (som på t ex 1296 MHz kan verka som "slitsantenner", och förbättra signalens gång [ in eller ut] ); var antennens högströmspunkt är belägen; inducerad HF utefter strömkabeln till sändaren eller eventuell BC-antenn.
  På låga frekvenser verkar bilens kaross som Faradays Bur, om inte det finns eventuell mantelström på kablar.
  En faktor att betänka är även hur ofta och länge som individen utsätts för fältet.
  Fältet kan mätas med en portabel mottagare (galvaniskt skild från bilen) med en antenn som är bredbandig och inte har någon utpräglad resonans i frekvensområdet. Sannolikt kan man använda ett litet 50 ohms motstånd med tillhörande anslutningstrådar kopplat till en kort koax som skall ha mantelströmsfilter. Kalibrering av denna "antenn" får göras för QRG-området ifråga.
  73 de Björn SM6EHY
   
 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Detta är ett svårt spörsmål.

  På HF-frekvenser så är bilen i sin helhet inom närfältszonen,
  så det finns stora reaktiva effekter lagrade i fälten.

  Man kan inte på något enkelt sätt räkna ut de elektriska eller magnetiska fältstyrkorna varken utanför eller inuti bilen.

  EMC-immunitetsaspekterna på nya bilars ombordelektronik
  har gjort att tillverkarna numera mäter genererade fältstyrkor från typiska amatörradioinstallationer, och fält på uppemot 100 V/m har rapporterats
  från enstaka installationer.

  Taket har ingen större skärmande inverkan på låga frekvenser, eftersom
  det utgör en kondensatorplatta i den resonanskrets som består av antennsprötet, förlängningsspolen och resten av bilen. Om bilen har mycket små fönsteröppningar kan man i bästa fall hoppas på en skärmburksverkan.

  Verkliga mätningar av närfältstyrkor kan man bara göra med
  kalibrerade E- eller H-fältprober (Narda tillverkar en som är ganska vanlig
  i arbetsmiljösammanhang)

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

 6. M0DFI

  M0DFI Well-Known Member

  Hälsofarliga fält

  De flesta är rörande överens om att HF är svårt att hålla ute jämfört med
  de högre frekvenserna.

  Du måste skilja på strålning och strålning.

  Viss strålning med en intensitet som överstiger vissa gränsvärden har
  omedelbart skadliga effekter. T ex brännskador och nervskador som
  genererats av starka fält. ( Gamma strålning )

  Sedan har du strålning som ger en dos, en dos som mäts över en längre tid.
  Dvs inte bara vad strålningen betydde just under dagens sändningstillfälle.

  Detta gäller speciellt risken att skada en så stor mängd av kroppens celler
  att man skadar cellernas tillväxtmöjligheter. Vissa celler förnyas inte om de
  blir skadade! Detta är vanligt för hjärnceller, andra celler t.ex hår osv,
  genereras hela tiden av kroppen.

  Som en "kul" historia kan nämnas att vuxnas huvud har en resonans
  på ungefär 420 - 450 MHz... 70cm bandet.

  Testa med en s.k larmsändare till ditt billarm, gå precis för långt så att du
  inte kan manövrera ditt billarm, sätt sändaren mot huvudet... Det brukar
  funka igen. Huvudets resonansfrekvens ligger så nära sändaren på 433MHz
  att det funkar bra som en extra antenn.

  Fundera bara inte på varför!..... Resonans brukar innebära maximal absorption
  när det gäller människokroppen. Mao, ha handsfree till NMT 450 och din
  70cm handapparat.

  ARRL har en bra tabell som kan ge dig en ledtråd i vilka frekvenser och
  energier som kan vålla fysiska problem. Frekvenserna är olika för barn
  och vuxna.

  Tänk på att föra en nyanserad debatt beserad på fakta då vi alltid har en del
  hysteriska inlägg om strålningsrisker med telefoner etc.

  Dessvärre är allt detta föremål för tolkningar. Vi kan ju inte bara sätta igång
  och bestrålla folk och djur tills de dör. Dessutom har djur och människor
  olika resonansfrekvenser och känslighet.

  Cheers
   

Share This Page