Antenner

sm4cjy

Well-Known Member
Hej
Jag har men totalt galen ide . Kommer att testa en antenn nergrävd . kommer att börja det hela i vår . poblem nr 1 är att det blir 1- 2 matarledning över mark hur man skall skärma den 100% ?? Nu väntar jag bara på kritiska inlägg . Ju flera ju bättre .Antennen blir nog minst 70 m 73 Lennart sm4cjy
 
Jordantenner

sm4cjy said:
Hej
Jag har men totalt galen ide . Kommer att testa en antenn nergrävd . kommer att börja det hela i vår . poblem nr 1 är att det blir 1- 2 matarledning över mark hur man skall skärma den 100% ?? Nu väntar jag bara på kritiska inlägg . Ju flera ju bättre .Antennen blir nog minst 70 m 73 Lennart sm4cjy
Hej, idén är inte så galen. USA använde denna typen av antenner i GULF-kriget. Jorden där var dock ganska torr och RF-jorden inte så bra. Detta medförde att antennerna fungerade förhållandevis bra, trots att de var helt osnyliga från luften.
Generellt kan sägas att denna typ av antennlösning innebär ca 10-15 dB i förlust i förhållande till antenner över mark. Någon större effektivitet för DX, kan det knappast bli, då antennen bäst strålar i höga vinklar.
Antennanalys i dessa sammanhang kan utföras med datorprogram som samarbetar med NEC4, där inverkan av jordledningsförmågan kan göras. Då måste man helst veta mycket om den lokala ledningsförmågan på jorden.
Generellt kan nämnas att en balanserad antenn är att föredra, då anslutning till "vanliga" antennjorden inte fungerar säskilt bra.
Vill Du få mer kött på benen, hittar Du mer info om denna antenntyp på nätet. Sök på NVIS (Near Vertical Incident Signal). 73 ochlycka till.
 
Hej
Tack för svar jag fått .Hoppas på flera nu när våren snart är kommen och all snö försvinner . Man kan börja med antenn arbeten 73 SM4CJY
Ps till sm7czr ja det är nog en hel del nergrävd surplus .
 
Hej på er!
På tal om antenn-experiment så är snön borta nu här i Lund, fast jag har inga planer
på sådant numera. För liten plats och min antenn duger tillräckligt bra för det lilla jag kör,
det är ju tester nästan varje veckoslut. Men jag önskar lycka till för experimentsugna! :)
// Ingvar
 
En antenn som sägs fungera bra i närheten av andra objekt, på låg höjd och till och med på marken är CCD Antennen. Kolla sidan 132 i ARRL Antenna Compendium #2 och http://www.presenceknown.com/ccd/default.aspx

Kanske skulle vara något som de som bara kan sätta upp en antenn på vinden borde ta en titt på...
 
Back
Top