Artikel om störningsreducerande fasning?

SM5DFF

Well-Known Member
Var finns artikel om fasningskontroll med hjälpantenn för att undertrycka störningar? Det hembygge jag undersöker har tre potentiometrar, två J310, en BC546 och en lindad toroidkärna.

Lennart
 
Top