Åskskydd

SM0YDO

Well-Known Member
image.jpg Nån som känner igen det här åskskyddet . Av tjockleken på mittstiften så kan man anta att
Det är ett åskskydd för 50 ohms impedans
 
Last edited:

SM7NTJ

Well-Known Member
Det finns några olika typer av överspänningsskydd.
En typ har ett gasurladdningsrör innanför ett lock. Denna typ av skydd brukar klara ett större frekvensområde och har en begränsad livstid.
Gasurladdningsröret behöver bytas efter ett antal år för att fullgott skydd ska erhållas.

En annan typ av skydd är byggd för ett begränsat frekvensområde och har en ledare med 1/4 våglängd kopplad mellan mittledare och hölje. Allt som inte har rätt frekvens kortsluts då till jord.

Din bild verkar föreställa ett skydd av den första typen, med gasurladdningsrör. Du får öppna locket försiktigt och läsa av "bäst före" datumet på gasurladdningsröret.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM0YDO

Well-Known Member
image.jpg Fick tag på min Biltema polygrip och kunde öppna åskskyddet och det sitter en Epcos 90 V intryckt i locket
 

SM0YDO

Well-Known Member
Om man kopplar in åskskyddet på antennledningen med koax och N kontakter ska man dra
En extra jord tamp gul/grön med en crimpt ringkabelsko fäst i kontramuttern och andra
Änden i jordskenan i en el central ?

Sm0ydo
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Om man kopplar in åskskyddet på antennledningen med koax och N kontakter ska man dra
En extra jord tamp gul/grön med en crimpt ringkabelsko fäst i kontramuttern och andra
Änden i jordskenan i en el central ?Sm0ydo
NEJ! Det får man inte göra.

Skyddet du har är avsett att monteras i en "intagsplåt" som i sin tur är ansluten till ett jordtag för åskskydd.

Det finns flera äldre trådar här på forumet som beskriver utförandet av åskskydd och jordning.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Tänk även på att en gulgrön ledare är skyddsjord.
Hör talar vi om åskskydd då gäller annan färg.

SM4FPD
 

SM0YDO

Well-Known Member
Jag har grävt ner en stor kopparplåt i backen så långt ner som jag kunde komma för
Det är en massa stenar i backen också har jag hängt på en grov jordtamp in till radio
Rummet och tänkte
Sätta upp en jordskena också har jag en isolationstrafo mellan radioutrustningen
Och nätet så allt på sekundärsidan på Trafon får en egen jord
 
Top