1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

"Åskskyddad" toroid?

Discussion in 'Antenner och master' started by SA6BNV, Jan 10, 2018.

 1. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag skall använda en toroid för att anpassa impedansen till en antenn och tänkte initialt "sparkoppla" en toroid. Sedan funderade jag på om det kanske finns en vits att galvaniskt åtskilja primär- och sekundärsidan för att få lite bättre skydd mot åska. Era synpunkter på detta? Spelar det någon roll om olyckan väl är framme? Får man mer förluster i en "vanlig" toroidtrafo?
  73 Åke SD6T
  [​IMG]
   
 2. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  För åskskydd spelar det ingen roll. Vid en direktträff förångas det mesta.

  Det kan finnas en liten vinst med skilda lindningar för att förhindra att statisk uppladdning når direkt fram till radion.

  Jag förstår inte riktigt av bilderna och texten om du tänker transformera impedansen upp eller ned eller om bilderna bara är exempel på sparkoppling respektive vanlig?

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 3. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Hej Lorentz. Här kommer några svar.

  Jag inser att det inte hjälper vid direktträff, då finns det nog inte så mycket som står emot. Men om det blir höga magnetiska fält i luften som genererar ström i antennen så tänkte jag att en galvanisk åtskillnad skulle hjälpa något då kärnan antagligen mättas och det inte går över så mycket energi till primärsidan (alltså mot radion).

  Statisk uppladdning borde hindras i bägge typerna då antennen är DC-kortsluten i bägge fallen (eller gäller det bara en balanserad antenn?).

  I bägge bilderna är primärsidan tänkt att vara mot radion, dvs resultatet blir en nertransformering av impedansen eftersom sekundärsidan har färre varv.
  Jag har tänkt att anpassa en 50 ohms matarledning till en vertikal som ofta har något lägre karakteristisk impedans.

  Mina 2 ursprungsfrågor är alltså 1) om min idé med mättad kärna är riktig, samt 2) om man tappar mer i överföringen vid galvanisk åtskillnad än vid sparkoppling.

  73 Åke SD6T
   
 4. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej
  Du kommer i båda fallen att få en mättning i kärnan som dämpar pulsen. Troligen blir dämpningen lite högre med galvaniskt skilda lindningar. Du får även fördelen att en ledare med inducerad ström / spänning inte är direkt kopplad till radion.

  Den statiska uppladdningen laddar upp antennen oavsett antenntyp. I en DC-kortsluten antenn så förhindras spänningen att stiga mellan matade lednings poler, (till exempel mellan koaxialkabelns mittledare och skärm).

  Trots en antenn är DC-kortsluten kan det uppstå en tämligen hög spänning mellan en matningskabeln och föremål med annan potential. Jag har sett urladdnings gnistor mellan en fritt hängande koaxialkontakt och ett elektriskt jordade föremål.

  När det gäller elkraft så är överföringsförlusterna aningen högre för en fulltrafo än för en spartrafo och jag kan tänka mig att samma gäller i det här fallet.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det diskuterades i en tidigare tråd om att det kan vara bra med ett högohmigt motstånd mellan polerna
  i en öppen dipol, man kan väl även tänka sig att ha ett mot jord som "läcker" bort eventuella statiska
  laddningar mellan en DC mässigt kortsluten antenn och jord.

  Min lopp antenn för HF är kopplad till en Guanella balun och på den jordar jag mittpunkten så den är
  både DC mässigt kortsluten och kopplad till. jord - men en direktträff är mardrömmen vi alla dras med :)
   
  Last edited: Jan 13, 2018
  SM5XUN likes this.
 6. SA6BNV

  SA6BNV Well-Known Member

  Jag tänker mig eventuellt att jorda några av radialerna på en vertikal, då borde i alla fall problemet med statisk uppladdning vara borta i och med impedanstrafon?
   
 7. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Jag använder 10k över balunen i min dipol, märker inte av någon känslighetsnedsättning, snarare lägre störningsnivå.
   
 8. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Visst, så blir det naturligtvis.
   
 9. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Ett annat problem är momentana spikar som kan uppstå vid relativt nära blixtar men även det har diskuterats i andra trådar.

  Kort, man kan behöva överslagsskydd antingen i form av gnistgap (tändstift) eller speciella överspänningsskydd.
   
  SA6BNV likes this.

Share This Page