1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Audioprogram för registrering av signalstyrka och S/N förhållande

Discussion in 'Program för amatörradio' started by SM7EQL, Feb 4, 2011.

 1. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Jag letar efter ett användarvänligt audioprogram till Windows XP som kan användas för att registrera signalstyrkan och S/N förhållandet i en mottagare där AGC är bortkopplad och där audiosignalen används.

  Nivåerna som skall registreras ligger i häradet kring brusnivå upp till 40...50 dB över bruset.

  Insamlade mätvärden bör vara tillgängliga att plocka ut som rådata att bearbeta vidare i annat program men det är också nödvändigt att presentationen sker i realtid direkt på skärmen som en X Y plot. Signalstyrka och S/N-värde över tid.

  Grundkraven är att Y-axeln skall kunna kalibreras t ex i dBm resp S/N-värde i dB och X-axeln i tid inom spannet minuter till flera dygn.

  Det måste även finnas ett inbyggt mjukvaurbaserat bandpassfilter för att selektera ut den tonfrekvens vars nivå skall registreras.

  Tips någon?

  /Bengt
   
 2. SA5BKE

  SA5BKE Well-Known Member

  Spectran täcker inte alla dina krav, men har du inte tittat på den och inte får några andra tips så är det väl värt ett försök.

  Eric SA5BKE
   
  Last edited: Feb 5, 2011
 3. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Tack för tipset Eric. Det program jag har använt mest är DL4YHF Spectrum Laboratory. Ett mycket kraftfullt analysprogram som kan det mesta men p g a alla miljoner möjligheter och finesser så tycker jag det är onödigt komplicerat.

  DL4YHF's Audio Spectrum Analyser

  Jag kan dock inte lista ut om det går att mäta/beräkna S/N på något sätt och presentera som en kurva över tid. Signalnivån går dock att få ut nästan som jag vill och y-axeln kan kalibreras i dB vilket ju räcker.

  /Bengt
   
 4. SM0RVV

  SM0RVV Well-Known Member

 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Tack för listan.

  Ja, jag har gått igenom de flesta programmen sedan tidigare dock inte installerat och provkört på djupet. Några program klarar S/N-beräkningar men saknar möjlighet att presentera resultatet i realtid som en grafisk kurva.

  Det jag vill reda ut är det faktum att min hembyggda 80 m mottagare hör svaga CW-signaler som ligger nere i brusnivån eller rättare sagt strax under bruset. Signalerna är läsbara med örat.

  När jag skiftar över till min modifierade Drake R4C så konstaterar jag att läsbarheten blir mycket sämre. Det handlar om flera dB. Min FT1000MP hänger inte med alls. Där tror jag att MF-bruset maskerar signalen. Även LF är extremt brusig vilket märks när man kör med smala CW-filter.

  Kristallfilterbandbredderna i alla tre mottagarna ligger i samma härad men i hembygget har jag valt att lägga centerfrekvensen på 175 Hz vilket innebär att de CW-signaler som man lyssnar till i hörtelefonerna hamnar inom spannet 150-300 Hz. Så låga frekvenser klarar vare sig Draken eller FT1000MP utan att sidbandsundertryckningen blir dålig. Inte heller LF-stegen i FT1000MP hänger med. I mitt hembygge hörs knappt något internbrus. Tar man ut antennen så är mottagaren heldöd på max volym. Samma experiment på FT1000MP ger bara en liten skillnad i brusnivån. Anmärkningsvärt tycker jag.

  Det intressanta är att om jag ansluter en signalgenerator direkt till antenningångarna på dessa tre apparater så hör de alla en svag CW-signal ner till ungefär -130 dBm. Det atmosfäriska bruset och mitt lokala "man made noise" brukar ligga i häradet -110...-120 dBm på 80 m när jag ansluter antennen till mottagaren. Vi har alltså en marginal om minst 10 dB när det gäller mottagarnas känslighet. Alla tre mottagarna borde höra lika bra under förutsättning att inga andra extremt stationer ligger i närheten.

  Jag börjar misstänka att både Draken och FT1000MP lider av problemet att intermodulation uppstår i HF- och mixerkretsarna och som ger sig tillkänna som ett bredbandigt brus vilket maskerar nyttosignalen.

  Detta är t ex vad som händer i ICOM 706 MKIIG. Känsligheten är tillräckligt hög med signalgenerator inkopplad direkt på antenningången men ändå hör den inte svaga stationer med antennen inkopplad. Här talar vi om extrema skillnader långt sämre än de flesta fullstora riggarna.

  Nu tänker jag mig att mäta mer noggrant och en sak jag skulle vilja reda ut är hur det atmosfäriska bruset tillsammans med "man made noise" varierar över dygnet. Om jag injicerar en svag signal från signalgeneratorn via en 3 dB kopplare med antennen ansluten så kan jag plotta S/N-förhållandet över en längre tid. Eftersom signalerna på 80 m dagtid är både få och svaga så kanske man kan se någon skillnad mot kvällstid då bandet är fullt av många starka signaler.

  Kanske finns fler som intresserar sig för svagsignalmottagning och optimering av mottagare?

  /Bengt
   
 6. SM0YDO

  SM0YDO Well-Known Member

 7. SM6PXJ

  SM6PXJ Well-Known Member

  Min erfarenhet är att Wolfgang snabbt svarar på frågor. En gång lade han även till en funktion i programmet efter mitt önskemål.
  Kontaktinformation

  /Christer
   
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Hej Christer,

  Har precis skrivit till Wolfgang så får vi om han svarar.

  Jag har använt Spectrum Lab under många år och det är ett fantastiskt fint program för en lång rad mätningar. Dock kräver det ju att man gräver djupt i manualen om man skall utnyttja det fullt ut. Såg föresten att han lagt till en Grimeton mottagare också.

  /Bengt
   
 9. SM6PXJ

  SM6PXJ Well-Known Member

  Satt nu och labbade lite med Spectrum Lab och tror jag fick till det ungefär som du vill. Använde funktionen "Watch list & plot window" enligt bifogade skärmdumpar. Watch list-fönstret kan även exportera till textfil. Du får förstås definiera om SINAD- och noise-funktionerna med andra värden som passar dig. Syntaxen för detta finns i hjälpen.

  /Christer
   

  Attached Files:

 10. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Tack för infon Christer. Då skall jag kika närmare på den metod du föreslår. Jag fick även svar från Wolfgang som gav några tips. Om du är intresserad så kan jag skicka vidare till dig via e-post.

  Jag har i mellantiden labbat lite med en gammal HP 3400 RMS Voltmeter som dök upp i städningen häromdagen. Den har en DC-utgång som ju är lätt att låta min mätdator med DC-mätkort rita en kurva på. Visserligen får man kalibrera brusnivåerna manuellt men det bör ju gå det också.

  /Bengt
   

Share This Page