AutoEZ: Autopilot för EZNEC 5

PB3SM

Well-Known Member
För någon tid sedan var det någon, som sökte en applikation, som översatte antennmodelldata till Excel-tabeller.

Dan McGuire, AC6LA, har just introducerat Excel-applikationen AutoEZ, som fungerar tillsammans med EXNEC 5. Genom att låta AutoEZ styra EZNEC 5 kan man göra samkörningar där man förändrar parametrar under körningen, t ex elementlängd eller höjd över marken för en antenn.

Läs mera hos AC6LA Software.

73,
PB3SM - SM6CPI
 
Top