1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

"Avslutningsbygeln" på Log.per antenner.

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6APQ, Jul 5, 2011.

 1. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  Hej alla!
  Jag undrar om det är någon av läsarna som har kunskap om vad kortslutningsbygeln vid det längsta elementet har för uppgift och hur det inverkar på SVF och ev. gain?

  Bakgrund:
  För ett tiotal år sedan köpte en SM6:a en Tennadyn (Log.per.ant. 14 - 30 MHz) i Dallas, Texas.
  Vi satte ihop delarna här hemma hos mig och monterade den provisoriskt i min 25 meters mast. Jag blev smått imponerad att den kunde fungera med så kort bom - c:a 4 meter. Även SVF var hyggligt, mindre än 2,5 på de flesta amatörband. I byggsatsen medföljde en Al plattprofil som skulle monteras som en kortslutning mellan de två bommarna vid det längsta elementet. Jag kommer inte ihåg det rekommenderade måttet!
  Jag glömde nämna att denna typ av log.per använder sig av två kvadratiska rör, c:a 40 x 40 mm som tjänstgör som bom och transmissionsledning. När avståndet mellan de två fyrkantsrören är 23 mm bildar rören en transmissionsledning med Z0 100 ohm. De icke aktiva elementen "lastar" transmissionsledningen så att matningsimepdansen blir c:a 50 ohm. Bekvämt och effektivt - inga baluner med omsättningar nödvändiga. Jag tillverkade en log.per med 6 meters bom och frekvensområdet 18 - 30 MHz. Jag labbade mycket med kortslutningsbygeln när antennen var provisoriskt installerad på en 2 meters mast. Jag provade olika längder på "bygeln" som jag tillverkat av flera meter Al plattprofil. Jag kunde skjuta den in och ut ur bommen och på det viset prova ut olika längder. Jag fick inget bra resultat; flera beskrivningar gjorde gällande att man kunde justera SVF till ett acceptabelt medelvärde över det frekvensområde antennen var avsedd för. Jag gav upp och ersatte bygeln med en RF drossel för att "DC-jorda" innerledaren på koaxialkabeln. Till min förvåning erhöll jag då "sämsta" SVF - c:a 2,7 - på 27 MHz. Det passade mig perfekt eftersom jag inte använder det bandet.

  Finns det någon av läsarna som har en rimlig förklaring till denna kortslutningsbygel. ARRLs handböcker ger ingen bra förklaring. Jag har pratat med tekniker som jobbat för Algon antenn, men inte här har jag fått något bra svar.
  De stora tråd-log.per antenner - 1,6 - 25 MHz - vi hade på SAGs mottagarstation, hade en "svans" av en flera meter lång öppen transmissionsledning kortsluten i ena ändan.

  73
  Bengt SM6APQ
   
 2. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Bengt,
  Litteraturen säger att stubben förbättrar F/B vid antennens lägsta frekvens.
  Om kortslutningen monteras direkt intill dom längsta elementen så kommer dom att agera som en passiv reflektor.
  Har ingen uppgift om dess inverkan på SVF

  Stubbens längd anges till "no longer than lambda max/8"

  Cebik förklarar att en LPDA kan råka ut för att få "reverse direction" på vissa frekvenser och då kan man förskjuta detta beteende till en lämplig frekvens som inte används eller ännu bättre utanför antennens verksamma frekvensområde.


  /Micke
   
  Last edited: Jul 5, 2011
 3. Sparky

  Sparky Well-Known Member

 4. JanneG

  JanneG Well-Known Member

  Bengt,

  I sin bok "Antenna Theory and Design" presenterar Constantine Balanis ett program för beräkning av loogperiodiska antenner mha MATLAB. Han nämner kortfattat möjligheterna att terminera antennen i "bortre änden" och jag citerar ur hans beskrivning av programmet:

  " .... the program also allows for an input transmission line (connected to the first/shortest element), a termination transmission line (extending beyond the last/ longest element), and a termination (load) impedance. The length of the input transmission line changes the phase of computed data (such as voltage, current, reflection coefficient, etc.) while its characteristic impedance is used to calculate the VSWR, which in turn affects the input impedance measured at the source. .........The termination transmission line and the termination (load) impedance allow for the insertion of a matching section whose primary purpose is to absorb any energy which manages to continue past the active region. Without the termination (load) impedance, this energy would be reflected along the transmission line back into the active region where it would affect the radiation characteristics of the array design and performance."


  Detta kompletterar väl litet av vad Micke säger ovan. Balanis bok är en av de mer prestigefyllda antennhandböckerna. Det ex jag har är 2. upplagan från 1982 - det finns en senare upplaga ute.

  73 JanneG/SM0AQW
   
 5. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  I ARRL Anenna Handbook går att läsa:

  Det betyder alltså att elementen för 14MHz börjar arbeta när man kör på 28MHz och man både tappar direktivitet och fram-back. Bygeln förhindrar att de bakre elementen börjar arbeta när man kör på 28MHz.

  För Bengts antenn som "bara" täcker 18-30MHz behövs inte denna bygel, m.a.o.
   

Share This Page