Avstånd mellan vertikalantenner.

SA5AKL

Well-Known Member
Jag har en vertikalanten för 145 och 435MHz, modell längre blindkäpp(7m). Den sitter på ett rör ett par meter över nock på huset. Nu vill jag komplettera med en rundstrålande 1296 antenn. Idealt på samma ställe, för att det är högsta stället på huset och enklaste och kortaste kabeldragningen. Men det behöver ju vara lite avstånd mellan antenner för att det skall fungera bra... Bara en kommer att sända i taget. Vi kan räkna med 100W till antenn.

Jag ser två delproblem,
dels att mottagaren på en icke sändande antennen kan ta skada av den sändande antennen,
dels att antennloberna påverkas.

Hur starka insignaler tål en modern plastradio?
Kan man komma undan med 3m mellan dem?
Jag kan nätverka upp kopplingsfaktorn, men jag vill inte montera och ändra, utan göra rätt från början!..

Filter är ju ett sätt som funkar iom att det är olika band. En duplexer bör göra jobbet in i en konstlast.

 
Att köra med vertikal polarisation på 1296 är inte särskilt kul, då förbindelseavståndet inte blir så långt.
Kör man med horisontell polarisation samverkar nästan alla ledskikt i troposfären, och man kan komma minst 10 ggr längre !

Snävt montage kan göras med att sätta snäva (smala) bandpass-filter i koaxledningarna., eventuellt ett eller två lågpass på 144/435 MHz och ett eller två högpass på 1297 MHz.
SM6CWM Ingemar (silent key) körde med sådana filter med sin tjocka koaxledning. Han körde EME på 432 MHz.
För att undertrycka extra mycket kan man sätta ett filter till en 1/4-våglängd i kabeln från det första. Detta undertrycker ca 20 dB mera.

Spärrbanden bör utföras med en hf-kortslutning, för att minska överhörningen.
Problem blir det om F-1230A2-antennen även resonerar på 144 eller 432, då påverkas strålningen på X-700HN.
Annars rekommenderas "udda" 1/4 våglängds avstånd (för lägstabandet 145 MHz, det blir då 3 x 1/4 våglängd på 435MHz) mellan antennerna. Dvs ca 51 cm.

Med horisontell polarisation "kan" du köra DX varje dag på 1296 MHz. Speciellt om du bor nära en sjö.
Fråga SM0RJV, SM0DJW, SM0BSO (SK0CT & SK0EN) om hur långt de kör under NAC-testerna...

Lycka till
de SM6EHY / Björn
 
Rent allmänt är en omni-antenn för 1296 MHz en ganska avslagen historia, i synnerhet när den är vertikalpolariserad.
Den blir en mycket liten antenn uttryckt i absorptionsarea. Man anger ett "gain" om 13,8 dB vilket förmodligen är dBi.

Sannolikt blir korspolarisationsförlusten mellan vertikalt och horisontellt
i häraden 6 - 10 dB, så antennvinsten för horisontalpolarisation ligger i trakten av 3-6 dB.

"Damage level" för ingångsstegen i plastradio är sällan angiven, men kan antas ligga runt 10-13 dBm i arbetsfrekvensområdet.
På frekvensband långt från centerfrekvensen kan man anta att den är högre.

Kopplingsfaktorerna mellan antenner för olika frekvensband är svår att modellera, eftersom man inte vet så mycket om
hur de är internt anpassade, och dessutom bidrar omgivningen högst påtagligt till kopplingen.
Jag brukar ange ett högsta realiserbart värde av kopplingsfaktorn vid vertikal separation till -50 dB för antenner i samma frekvensband på samma plattform. och för antenner i olika band får man nog lägga på 10 dB.

Förmodligen är kopplingen runt 40-50 dB, så 100 W in i en antenn kommer ut som mellan 1 och 10 mW från den andra.
 
Kloka ord. 1296 är ett nytt band för mig, har ingen erfarenhet av det alls. Jag kommer att prova sätta upp vertikalen och se hur det fungerar. Jag kan koppla in VNAn och titta på det.

Jo, jag har tittat i ett par radiomanualer och det RX destruction level är inte specat alls normalt. Det är lite konstigt kan jag tycka, men jag kommer från mätvärlden, inte radiovärlden!

Filter, enklast blir nog att använda LP/HP. Jag skall se vad jag hittar i skrotlådan. Dock är jag tveksam till att jag har många filter som tål effekten...
 
Back
Top