Avstörning på UHF?

SM5OCI

Well-Known Member
Mycket av diskussionerna om störning har varit om kortvåg, speciellt den låga delen. Men hur avstör man på UHF? Jag har en mottagare för 400-406 MHz för väderballonger, byggd med en RTL-SDR v3 dongel, samt en Orange Pi Zero som dator. Till detta en billig 5V nätdel från (åh, skammen) Biltema. Jag upplever den som döv, och jag gissar att det är närhet mellan antenn och dator/nätdel.

Hur avstör man på dessa frekvenser? Ferriter? Andra än de som används på kortvåg? Kanske de som finns i datorkablage, t.ex. gamla VGA-kablar?

SM5OCI Per
 

SM4FPD

Well-Known Member
Du måste ju kunna verifiera om en avstörning gör någon skillnad.
Därför dyger det inte att tro eller gissa at ngåot stör, och sen försöka avstöra de saken.
Du måste kunna mäta att det verkligen föreligger en störning från den du tror är en störkälla.
Ett stätt ar att koppla in en sladstump, RG-58 och skala upp den en kvartsvåg på frekvensen, dvs c:a 20 cm. Sen sniffar du med denna antenn och försöker höra eller se på datorn om det kommer signaler från något.
Ett bättre sätt är att med en mottagare, med egen antenn sniffa omkring och lyssna gära i AM läge.

Jag skulle tro att du behöver en högre känslighet överhuvudtaget.
Dvs en till frekvensen avstämd antennförstärkare, (preamp) sittande uppe vid antennen.
men även det måste ju verifieras, dvs lyssnas om det blir bättre.

Vad gäller hackade nätaggregt etc så är de oftast mest avstörda över 30 MHz, det är därför de stör kortvåg.
Sådana är kraven för EMC.
Man hör sällan någon som har störningar vid vanlig låfga delen a44 eller 432 MHz amatörradio, i alla fall inte från små väggtrafos.

Ett tredje sätt är förståss att driva din mottagare med batteri. Och då försöka verifiera om det blir bättre..


SM4FPD
 

SM5OCI

Well-Known Member
Har du någon form av ingångsfilter/pre-selector på antennsidan?
Nej, det har jag inte.

Jag har två mottagare igång. Den i Linköping upplever jag hör bättre, trots 26m RG-58 mellan mottagare och antenn.

Den i Blackstad har bara en kort koax till antennen. Den upplever jag är dövare. Jag misstänker lokala störningar. Möjligen kan närheten till rundradiosändaren i Fårhult dämpa känsligheten. (50kW? Avstånd: 16km)

Men utan att mäta kan jag inte veta. Så mätningar (på något sätt) ligger i planen.

SM5OCI Per
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hur avstör man på dessa frekvenser? Ferriter? Andra än de som används på kortvåg? Kanske de som finns i datorkablage, t.ex. gamla VGA-kablar?
Hej
Avstörningsprinciperna är i stort sett lika men på högre frekvenser kan även korta ledningsbitar fungera som antenner och leda in störningar på ett helt annat sätt än för lägre frekvenser.

Material 43 vill inte vara med på samma sätt på högre frekvenser.
En FB-43-5621 dämpar -9dB på 145 MHz, på 435 MHz dämpar den bara -3dB.
Du kan i och för sig seriekoppla två sådana kärnor och få mer än -15dB dämpning på 145MHz respektive -9,7dB på 435 MHz.

Ett byte till typ 64 kan vara bättre men jag har inte utfört några mätningar med den typen av kärna.

Du kan behöva någon typ av filter som begränsar blockeringar från starka sändare som ligger nära i frekvens. På det gamla forumet scanner.nu fanns det beskrivningar av filter som behövdes för att bredbandiga mottagare skulle kunna fungera i en omgivning med starka sändare.

På holländska och engelska webbplatser finns det beskrivningar av stub-filter som många använder för att notcha bort störande sändare.

En antenn placerad längre bort från dator, sticka och annan elektronik ger nog bättre resultat än att montera ferriter på allt.

Se även upp med typen av antenn du kopplar till stickan. De nyare stickorna har inbyggd spänningsmatning ut på antennkontakten (mjukvarustyrd). Råkar du ha en DC-jordad antenn med spänningsmatningen påslagen kan resultatet bli dåligt.

Har inte stickan någon form av spektrum analys där du kan se bakgrundsbruset?

Blockering kan vara svårare att mäta upp på ett enkelt sätt. Men du kan prova med en enkel splitter som du kör baklänges. Den gemensamma porten ansluts till stickan. Du börjar sedan med att koppla in en svag insignal från en signalgenerator på den ena porten av splittern och noterar hur den tas emot av stickan. Sedan ansluter du antennen på den andra porten. Har du blockering så märks det direkt genom att signalen från signalgeneratorn försvinner/dämpas.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Använder du 26 m RG-58 på 400 MHz?????
Prova då med en dämpsats på den platsen där duupplever dig ha sämre känslighet.
En dämpsats kan göra mottagaren fri från IMD och därmed känsligare för det den skall höra.


SM4FPD
 

SM5OCI

Well-Known Member
Använder du 26 m RG-58 på 400 MHz?????
Jo, det är lite pinsamt.
Men mottagaren hör sonder över 100km bort när de är högt uppe. Vad jag saknar är bra mottagning när de ramlar ned. Jag vill höra sonderna på ett fåtal hundra meters höjd för att kunna leta upp dem i skogen uten att behöva spendera timmar.

Ändå är det den mottagaren som jag upplever hör bäst.

Jag har flera funderingar:
- En collineär antenn av koaxstumpar.
- Högre antennplacering.
- Med den koaxlängden vore en preamp bra. Kanske en billig bredbandig duger, annars filter först.
- Höga hus i trakten, med tillgång till el och internet.

SM5OCI Per
 

SM4FPD

Well-Known Member
26 m RG58 vid 405 MHz kan dämpa omkring 8 dB.
Imd dvs intemodulation i en mottagare, som då kanske saknar förselektion uppstår inte linjärt.
Exvis går mottagaren rent vid en viss nivå från andra sändare, som FM bandet, komradio, Imd lägger på ett bruslager som i princip dämpar mottagaren känslighet rejält.
Med mindre oönskade insignaler, ex om de är 6 dB lägre tar bort mer Imd än dämpningen.
Därmed kan rent praktiskt en dämpsats med 6 - 10 dB öka mottagarens praktiska känslighet med kanske 10 - 20 dB.
Men det bästa är ändå en avstämd krets före din mottagare. Då har du kvar känligheten och så gott som alla signaler som kan orsaka IMD försvinner från mottagarens ingång.
Själv skulle jag nog bygga ett enkelt kavitetsfilter..
Ex en plåtburk 100 mm diameter och 200 mm hög. går med en fyrkantig plåtlåda.
Jag gjode en gång ett sådant av kreskortlaminat som en fyrkantig låda, med ett avstämt mittrör och två kopplingsloopar.
Blir mycket smalt.
Det finns massor av beskrivningar på nätet.
UHF Preselektor, cavity filter for UHF, eller liknande googling.

En billig bredbandig antennförsärkare, kommer att ge dig en okänsligare mottagre om saken handlr om IMD.
Såvida den inte är avstämd vid ingången.

En antenn som i sig är smalbandig kan hjölpa mot Imd.

Högre antennplats, ja längre räckvidd mot horisonten, men störe insignal även från de sigs som kan orsaka IMD.


Dessa åtgärder dämpar inte eventuell störning från hackde nätaggregat. de är ju bredbandiga.

SM4FPD
 

SM0IKR

Well-Known Member
Hej Per, här kommer en bild på senaste dygnet.

1613720545599.png

Hemsnickrad J-pole, SAW-filter, LNA4all, kabel, RTL-SDR och sist en RPi. Jag brukar höra sonderna ner till 0 grader elevation. SDR-stickan är rätt döv utan LNA.

 

SM5OCI

Well-Known Member
SM7NTJ skrev:
Du kan behöva någon typ av filter som begränsar blockeringar från starka sändare som ligger nära i frekvens. På det gamla forumet scanner.nu fanns det beskrivningar av filter som behövdes för att bredbandiga mottagare skulle kunna fungera i en omgivning med starka sändare.

Jag letade på scanner.nu med hjälp av Wayback machine, men hittade inte någon artikel. Har du möjligen någon länk, någon rubrik eller liknande som jag kan använda för att leta?

SM5OCI Per
 

SA0BUX

Old Member
Det kanske var ett enkelt koax-stub filter ?

Brukade köra sådant till scanners för att dämpa FM-bandet lite grann när man bodde nära och i siktlinjen till TV-masten på Vårdkasen i Härnösand.
Cirka kvartsvågs längd mht hastighetsfaktorn och öppen ytterände, man kan även sätta en liten trimkonding i ytterändan för att justera var dippet blir.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Om jag minns rätt var det användaren kdst som beskrev de filter han hade för att kunna lyssna på diverse olika frekvenser.

Har har du några länkar till hembyggda filter sökta på begreppet "coaxial notch filters”

http://www.hb9amo.net/fmcoaxialfilter.php

https://www.pa0nhc.nl/IMDfilter/EN/CableNotchFilter145MHz/KabelNotchFilterV10EN.htm

https://www.dk9jc.de/blog/equipment/112-rtl-sdr-bandpass-filter-and-diy-coax-notch-filters

http://www.vk5zd.com/PagerFilter/Filter.aspx

Dessa filter är mest för FM och VHF men om du söker på DIY notch eller bandpass filter för DAB, UHF-pager eller liknande så hittar du kanske fler träffar.

Du har även en kalkylator på https://www.changpuak.ch/electronics/Coaxial_Stub_Filter_Designer.php

Det finns även färdiga preamps med filter som till exempel,

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top