Bättre RX utan jord?

SA0AUR

New Member
Hej,

Jag har en liten huvudbry som inte låter sig redas ut.

Har ett för mig nytt QTH med en högkvalitativ transceiver ansluten till en mycket bra antenn 100möh.
Mottagningen vid första test - helt usel. Starka sändare går in men inte mer.

Men… när jag skruvar ur koaxen från radion, och enbart koaxens mittstift har anslutning mot radion så ökar mottagningsprestandan väsentligt. När antennens jord ansluts mot transceivern så uppstår en brusmatta som bedövar mottagaren.

Antennen och dess koax är uppmätt med mycket bra resultat.

Hur kan detta komma sig?


Två stycken faktorer att ta hänsyn till som jag i skrivande stund inser kan spela in:
1, I direkt närhet (5m) finns en TETRA-sändarantenn och dessa liger väl i konstant TX.
2, nätaggregatet som strömförsörjer radion är ett switchat med ojordad stickpropp till elnätet.

73 de SA0AUR
 
Låter som att det transporteras störningar via skärmen upp till själva antennen , antagligen från nätaggregatet.
Kan du köra med ett batteri istället för ett nätaggregat ?
 
Vad är det för antenn du försöker använda?
Har den balun och är likströmsmäsigt kortlsuten?

Prova detta: ta bort antennen från TRX, kortslut antennjacken med en tådstump, kommer då bruset?

SM4FPD
 
Jag tycker det låter som din mottagare blir överstyrd, att försöka lyssna när man har en sändare nära intill ställer väldigt stora krav på mottagaren.
 
Vilket band lyssnar du på? Är det KV borde inte TETRA-sändaren spela någon roll, men den är samtidigt enkel att filtrera bort med en öppen stub 1/4 våg lång för TETRA. Mät nivån och justera stubben till minsta signal. 30 dB dämpning är normalt. För kortvågen blir stubben några pF som knappast behöver kompenseras bort.
/Jan
 
Stort tack för engagemanget i den här tråden. Jag har lagt dygnets alla vakna och lediga timmar på att felsköka.
Såhär i efterhand är det självklart:

Problemet ligger i de sändare för både digital-TV och DAB-radio som finns i direkt anslutning på detta QTH.
Basstationen för TETRA som jag nämnde är alltså ingen förövare utan borde snarare vara ett offer.
Har inte lyckats ta fram sändareffekt för specifikt dessa sändare, men om man tittar på Nackamasterna
som sänder DVB-T med 150 kW ERP så kan man tänka sig att det är åtskilliga kW i alla fall. Räknar med minst 3 kW.

Vid enkla mätningar och rundfrågning av andras erfarenheter på det aktuella QTH så framgår det att dessa sändare släcker
mottagningen på i stort sett hela det VHF-, och UHF-band som är relevant för oss, och detta i ett område om 500m från radio&tv-sändarna.

Ett enkelt test visar att man med handapparat på denna plats inte kan öppna en enda repeater i Stockholm på 70cm.
Bas-sändare några kilometer bort hörs inte. Inte ens med öppen brusspärr. Då är jag 100 möh.
Nere på marknivå, men 500m därifrån, öppnar jag i stort sett alla repeatrar och den där bas-sändaren kröker nästan nålen på signalmätaren.

Jag ser tre stycken åtgärder som relevanta:

1, kontakta Teracom som äger sändarna och påtala problemet. Är det fel på utrustningen eller är det såhär det ser ut?
2, kontakta PTS och påtala problemet. Kommer de hävda prioriterad verksamhet och slänga på luren?
3, tacka för sig och lämna antennplatsen. Vit flagg.

Vad är era erfarenheter av radio/tv-sändare? För mig är det helt obegripligt att dessa tillåts slaska ner och släcka hela band.
Hade det varit en radioamatör som låg bakom ovan problematik så hade det väl varit fängelse i straffskalan.

73'AUR
 
Last edited:
Menar du att det påverkar din sändare att inte öppna relästationer?
Eller öppnar du dem men inte hör dem?
Hur kan det ta bort din mottagning när du kopplar in skärmen på antennen?

Roy
 
Hej
Du försöker tydligen köra 70cm med en handapparat i närheten av andra sändare i 380 till 470 MHz området?

Det hela handlar om storsignalegenskaper. Det vill säga hur starka signaler din mottagare tål innan den blir blockerad så att du inte hör något.

Tyvärr har de flesta moderna handapparater som används av radioamatörer en uppbyggnad som medför att de lätt blockeras av andra sändare.

Detta gäller speciellt de handapparater som är av "SDR-typ" då de i stort sett saknar filter och tålighet för signaler i närheten av och utanför den frekvens du vill lyssna på.

Åtgärd 1 och 2 medför att du riskerar att bli djupt besviken. Alternativ 3 är tänkbart men det finns fler alternativ.

Skaffa en bättre radio. Om det är bärbar radio du är ut efter så får du ta ett djupt tag i plånboken för varje radio du vill köpa. Ja, du får nog undvika dualbanders då dess oftast har en mottagare som inte är speciellt tålig.

Kommersiella mobilstationer har ofta ett mer tåligt ingångssteg och kan kanske fungera i en sådan miljö.

Vissa kommersiella handapparater har bättre tålighet, låna och prova innan du köper en sådan.

Bygg eller skaffa ett bandpassfilter som bara släpper igenom till exempel 70cm.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Det sista Lorentz skriver om är viktigast. Eftersom rundraidosändarna har så hög uteffekt behöver du se till att filtrera bort dessa oönskade signaler som överstyr och blockerar funktionen i din mottagares första delar närmast antennen. Det du upplever att du inte kan starta repeaters är sannolikt att du inte hör dem alls. Men du når garanterat fram och kommer in på repeatrarna. Ska du idka mottagning i nätheten där så behöver du bandpassfilter i antennledningen. Minst. Kanske behöver du även spärrfilter för någon annan sändares störande funktionspåverkan.
 
Radiomiljön i Stockholm tillhör en av dom svåraste i världen, de problem du har är inte ovanliga. Teracom och andra brukar ha bra koll på sina sändare att de sänder där de ska. Handapparater brukar vara oanvändbara i sådana miljöer, kommersiella bas och mobilstationer är att föredra tillsammans med olika typer av filter. Bandpass, lågpass,högpass,spärrfilter beroende på vad du vill göra.
Summan av alla signaler i luften in i din mottagare gör att den blir överbelastad och "döv"
Det kan ibland hjälpa i svåra fall att sätta in en dämpsats mellan mottagaren och antennen för att förbättra situationen
 
Ni har rätt. Jag öppnar repeatrarna men hör dem inte.
Att mottagningen ökar då skärmen är frånkopplad bör kunna förklaras i att RX-prestandan kraftigt försämras och de starka överstyrda signalerna inte når fram. En dämpats - typ.

Dessvärre gäller det inte enbart handapparat.
Jag har i detta första steg provat med Ericsson Aurora C52 (69MHz - funkar inte heller), Ericsson C55 (UHF), Motorola GP380 UHF (handapparaten), basscanner från Uniden,
AM-mottagare för flyg (flygradio är det enda som går in och det kan väl tänkas bero på moduleringen.)

73'AUR
 
Jag fattade fel, och tog för givet att AUR talade om en kortvågstation med koax till antennen.
Vad jag var ute efter är att i vissa fall kan laddningar eller åska förstöra kopplingskondingr i mottagaringången som då leder stöm och orsakar brus.
Och likströmmen går via mittledaren till jord om antennn är kortsluten , dvs har balun.

Inser nu att tråden handlar om VHF och handpparater.
Och vid FM blir det bara ett brus som brusspärren oft uppfattar som att det inte finns någon bärbåg in och därför stänger av.
En dämpats nämndes, intermodulton eller överstyrning är ofta linjärt, och därför kan 10 dB göra mer skillnad än just de tio dB:ena på intermodulationen.
Dvs man dämpar mottagaren och känsligheten upplevs som avsevärt bättre.
Är det en handapparat så är det mer praktiskt att bygga ett liten bandpassfilter att sätta i serie me antennen, på så vis kan man sända utan effektförlust.
Det finns filter calkultors online på nätet och ett ådant filter är lätt att bygga.

Flygradio, om det är proffsflygradio har stora krav på låga intermodultionegenskaper.
Färlstyrkan kan bli enorm när man flyger på höjder som är vinkelrätt mot sändarmaternas antennen, dvs några hundra meter.
Modulationstypen på verkar knappst IMD. Men den orskar inte brus som lurar bruspärren.
Men i vissa mottagare med AM används FM brusspärren.

Preselektor är lösningen till mottagare som har dålig sleketivtet.
Sådana användes i kortvågslysningens morgon, till familjens träradio.


SM4FPD
 
Back
Top