Bahnhof vill att "radioentusiaster" ska sända nyheter på Ryska

Status
Not open for further replies.

SM0AOM

Well-Known Member
PTS har endast domvärjo över sändningar där själva sändaren ligger i SM.

I dagens globaliserade värld där "billigt Internet" är det drivande mediet, har sådant blivit ungefär lika intressant som "förra veckans Lotto-rad".

De spektrumanvändningsregler som finns är skrivna för "En Förlorad Värld",där nationalstaterna faktiskt hade någon form av självbestämmande och handlingsutrymme.

"En Förlorad Värld" eller "Brideshead Revisited", den konservative katoliken Evelyn Waughs tillbakablick över 1920-talet skriven från sjuksängen 1944 efter en olycka i samband med fallskärmsutbildning, har många poänger för den bildade läsaren. I synnerhet prästen Father Mowbrays skarprsynta iakttagelse om ungas kunskapsnivå, yttrade i samband med hans religionsundervisning av uppkomlingen Rex Mottram när han skulle konvertera:

"But yesterday I got a regular eye-opener. The trouble with modern education is you never know how ignorant people are. With anyone over fifty you can be fairly confident what's been taught and what's been left out. But these young people have such an intelligent, knowledgeable surface, and then the crust suddenly breaks and you look down into the depths of confusion you didn't know existed."

har fastnat i minnet.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det var som sagt "...för den bildade läsaren".

Hur många "bildade läsare" som det finns på ham.se undandrar sig min bedömning.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Bildning är väl som baken, den har olika former. Just den där boken står kvar på läsalistan, efter att den svenska översättningen jag började med var i mitt tycke en aning "seg", får väl bli originalspråket nästa försök.

Men en diskussion om hur man definierar och värderar bildning kunde ju vara kul, fast sannolikt inte här... :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det här med "bildning" som företeelse är rätt intressant.
Den tidigare nämnde Waugh var influerad av kyrkofadern Augustinus
teser, och speciellt distinktionen mellan sapientia (vishet) and scientia (kunskap).

Detta finns utrett i en drygt 20-årig uppsats; "The Influence of St Augustine on Evelyn Waugh's 'Brideshead Revisited' ".

Brideshead Revisited är svårläst på svenska, eftersom översättningen gjort att mycket av den brittiska överklasskänslan gått förlorad. Den engelska Penguin-upplagan rekommenderas.

Sedan är "bildning" också intressant ur ett amatörradioperspektiv. Dagens radioamatörer har sina privilegier helt enkelt därför att våra företrädare tillhörde "de bildade klasserna".
Som ett exempel tillhörde dryga 70% av den svenska amatörradiokåren 1950 socialgrupperna
1 och 2. Det är kvarlevorna av detta, tillsammans med att radioamatörerna vid denna tid faktiskt utgjorde en elit vars tjänster var efterfrågade, vilket gör att privilegierna faktiskt finns kvar.

Skulle amatörradio inte ha funnits tidigare, och någon skulle få för sig att föreslå att den inrättades, skulle det bli "kalla handen" direkt. Spektrumbyråkraterna skulle hastigt betrakta det klientel som finns i dag och sedan bara skaka på huvudet.
 

SM0BRF

Well-Known Member
Jag hade ju tänkt lyssna på en köksradio ikväll, men jag ligger tydligen i skipzonen vid aktuell tidpunkt. Däremot S9+20 i SM2BYC's SDR, men noll här med dipol för 30m 25m upp eller bäver i skogen. När jag lyssnade runt på mottagare i målområdet varierade läsbarheten från dålig till utmärkt.
 
Status
Not open for further replies.
Top