Balun

SM7FJW

Well-Known Member
Att pissa i motvind vet väl alla hur det slutar? Eller?
För att förhindra det oundvikliga kan man göra på två sätt!
Antingen så vänder man sig om och pissar i medvind oavsett om det är svag vind, stark vind eller orkan!
Eller så står man bakom skydd, som kan vara en buske, ett staket eller en solid mur av betong!
Enklaste utväg är väl endå att slippa stänk!?
Det gör man absolut enklast i att sluta försöka hitta det optimala motvindsskyddet och bara vända sig om!!
En Balun är ett sådant missriktat skydd som aldrig blir perfekt!
En antenn kan vara hur enkel så man blir förvånad.
Behövs en anpassning? Då är antennen felkonstruerad!
SWR behövs för att slutsteget skall arbeta rätt, dvs med en låg belastning men med en hög utsrålad effekt!
Med SWR = 0 så ingen eller ringa utstrålning!
För högt SWR så brinner skiten upp!
En 200 ohms stege i en kopplad och sluten/vikt dipol för vald frekvens är optimalt!

Kommentarer??
 

SM6APQ

Well-Known Member
Att pissa i motvind vet väl alla hur det slutar? Eller?
För att förhindra det oundvikliga kan man göra på två sätt!
Antingen så vänder man sig om och pissar i medvind oavsett om det är svag vind, stark vind eller orkan!
Eller så står man bakom skydd, som kan vara en buske, ett staket eller en solid mur av betong!
Enklaste utväg är väl endå att slippa stänk!?
Det gör man absolut enklast i att sluta försöka hitta det optimala motvindsskyddet och bara vända sig om!!
En Balun är ett sådant missriktat skydd som aldrig blir perfekt!
En antenn kan vara hur enkel så man blir förvånad.
Behövs en anpassning? Då är antennen felkonstruerad!
SWR behövs för att slutsteget skall arbeta rätt, dvs med en låg belastning men med en hög utsrålad effekt!
Med SWR = 0 så ingen eller ringa utstrålning!
För högt SWR så brinner skiten upp!
En 200 ohms stege i en kopplad och sluten/vikt dipol för vald frekvens är optimalt!

Kommentarer??

En Balun är ett sådant missriktat skydd som aldrig blir perfekt!
Kan du då berätta hur man anpassar en log.periodisk riktantenn konstruerad för t ex 5 - 30 MHz tillverkad av tråd till 50-ohm? Log.per.antennen ger typiskt en matningsimpedans runt 200-ohm.
En balun är inte ett SKYDD! En 1:4 balun transformerar upp en impedans från t ex 50-ohm till 200-ohm. Kallar du också en glödströmstransformator från 230 volt till 6,3 volt för ett "skydd"?

Behövs en anpassning? Då är antennen felkonstruerad!
Då lär det finnas mängder med felkonstruerade antenner! Ett exempel är en T-antenn avsedd för 500 kHz på ett fartyg. En kvartsvåg för denna våglängd är 150 meter. Inte möjligt på ett fartyg. Istället anpassar man matningen till sändaren med hjälp av en förlängningsspole.
F ö presenterar många antenner inte 50-ohm i sin matningspunkt. Då fordras en anpassning av något slag. Felkonstruerade?

SWR behövs för att slutsteget skall arbeta rätt, dvs med en låg belastning men med en hög utsrålad effekt!

Stående våg (SWR) behövs för att slutsteget skall...osv? SWR är ju något som man försöker eliminera. Har jag missförstått påståendet?

Med SWR = 0 så ingen eller ringa utstrålning!
Vad är SWR 0? SWR är antingen 1 : 1, perfekt anpassning eller mycket högt t ex 20 : 1, mycket hög missanpassning.

För högt SWR så brinner skiten upp!
Vad är SKITEN? Om du syftar på lasten (antennen) så innebär det att stor del av effekten har nått antennen som av någon anledning ej tål de höga strömmarna som sändarens effekt avgivit. Kanske syftar du på anpassningsenheter, balun, tuner etc? Förklara dig!

En 200 ohms stege i en kopplad och sluten/vikt dipol för vald frekvens är optimalt!
Förklara hur man tillverkar en STEGE för 200-ohm t ex med 1mm koppartråd och stegpinnar av plast. Om jag tolkar dig rätt är sådeles en dipole för 14-MHz matad med 75-ohms koax inte optimalt.

Du uppmanar i slutet av ditt inlägg till kommentarer. Nu har du fått sådana! Nu uppmanar jag dig att kommentera mina inlägg.

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SM6FUD

Well-Known Member
Korkarne och den stående vågen

Arne är en tuff kille, han. Sätter ner fötterna där han står och gungar sävligt när det blåser. Ingen kan få honom att häva sin lekamen åt något håll han inte själv vill. Han flyter också. Flyter som en kork. I vågornas värld där flyter man eller så sjunker man. Arne kan inte simma. Men det gör ingenting. Han vet inte om det. Så han flyter alltid stabilt och fint. När vågorna blir väldigt höga så är det svårt att se över topparna. Då ställer Arne sig upp. Det är inga problem för honom att se då. Stående våg är strunt. Alla borde kunna stå upp då. Man ser lika bra som när vågorn är små. Bara man kan stå upp. Och flyta samtidigt. Det kan Arne. Han är alldeles salig över sin förmåga. Han är korkad. Det är tur för honom. Annars hade han inte kunnat flyta. Han hade sjunkit. Blött blir det då. Dumt också. När man kan flyta! Saliga äro de korkade ty de skola flyta ovanpå. Arne har hört det förr. Någon berättade det. Alla korkar kan flyta. Om de inte är fyllda med bly, eller nåt. Fyllda med sånt som inte hjälper upp flytandet. Konstflytning måste man ha då. Arne har konstlad flytning också. En konstlast som han fyllt med luft. Det fungerar extra bra när de stående vågorna är som hemskigast. Då kan han hålla sig på topp och allt flyter fint! Ibland måste han ha stege för att komma upp riktigt bra. Ohm det behövs, alltså. Det vet han inte på förhand. Han har alltid med sig sina grunkor uti fall att. Han har gjort sin egen stege. Genialiskt tycker Arne. Fullständigt genitaliskt! Ingen våg är längre för hög för honom. Ingen! Perfekt balans måste man ha när man kommer upp så högt på vågen. Flyta är fantastiskt! Med stege! Ohm den nu skulle behövas. Det gör den ofta nuförtiden, tycker Arne. Han har blivit tjockare med åren och flyter lite tyngre än förr. Fast han har fyllt konstlasten. Stege är bra då. Om han bara hade kunnat stämma av maten istället. Då hade belastningen blivit mindre för honom. Hade varit lättare utan stege, helt klart. Men det sker inte ohmgående, direkt. Det tar tid att fixa till. Det är tungt tycker Arne. Därför kör han på som han alltid gjort. Varför inte göra som man alltid har jordat? Det är ingen annan som märker det i alla fall.
 

SM6APQ

Well-Known Member
FJW de APQ

Nu tycker jag att det är på tiden att du svarar på mitt inlägg och kommentarer. Du var ju själv mycket angelägen att få svar på DITT inlägg, pissa i motvind o s v.

73
Bengt
SM6APQ
 

SA3BYC

Well-Known Member
Vem vet? han kanske seglat ut på semester ... hamnat i motvind och känner att båten är nära att kantra i den hårda västan ... Kanske sökt nödhamn och kastat balunen i sjön som drivankare ... Ja vem vet, det kan hända mycket och bli tungt att komma tillbaka på rätt kurs, både på sjön och på ett forum när det blåser upp :D
 

SM7FJW

Well-Known Member
Jahapp, så skapade man debatt ! :)
Så till den milda grad att en ovanstående skribent var tvungen att ringa upp personligen och uttrycka sin egen personliga ilska!

Balun.
Först av allt så måste vi skilja på en strömBalun och en omsättningsBalun!
En Strömbalun har en viktig funktion där den krävs!
En omsättningsbalun är enkelt uttryckt en impedansomvandlare och inget annat alls.
Balun är en förkortning och står för det Amerikanska uttrycket Balanced To Unbalanced.
Varje typ av Antenn har sin egen Impedans och beroende på konstruktion och frekvens samt läge över omgivande teräng kan denna variera kraftigt!
Mitt inlägg var som SM3BDZ antydde, en ironi och ett försök att förenkla antennstrategier i stället för att komplicera!
Har någon någonsin sett ett fraktfartyg fara omkring på oceanerna med en Logperiodisk antenn för 6 band??
Isåfall så skicka en bild på den och jag skall omvärdera det som skrivs.
Varje typ av anpassning skäl effekt och även så en Balun!
Redan i sändarslutsteget har vi impedansomvandlare i form av filter och omformare för att underlätta matningen till utstrålaren (Antennen).
Ett sådant är ex. matningen via coax på 50 Ohm!
Detta är ingen naturlig impedans i sändarslutsteget och redan här uppstår förluster.
På den goda tiden då det begavs, fanns åtminstånne två antennanslutningar, en för 200 Ohms matning och en modifierad för 75 eller 50 Ohm s matning.
Varje gång man försöker att anpassa ett missfoster till antenn så sker förluster!
Att behöva använda en sk antennanpassningsenhet eller matchbox är ett lysande exempel på att antennen är felkonstruerad!
Varje watt som kompenceras går upp i värme, var? I anpassningsenheten! den watten kommer aldrig fram till antennen.
Sen klagar amatörer på att det är skit dom köpt, för att machboxen blir så förbannat varm! He! Hepphepp.
Vad jag menar är att kör med raka rör!
Välj ett band, ex 40 meter är väl det mest populära och klipp tåtarna för en öppen dipol och SWR till 1:2 och kör på, utan Balun och utan anpassningar så kommer du längst!
Den mest effektiva antennen är en långwire på en stålbåt som har oändliga radialer och mata på en fibonacci punkt i wiren så uppstår ringa ståendevågor!
Och om dom finns så är det inte i anttennen utan snarare på sjön!

Lite skämt och lite allvar:)
73 / Lars
 

SM7FJW

Well-Known Member
Ja, SWR 1:1 motsvarar ju 0 = ingen återstrålad effekt alls till jord eftersom det inte finns någon stående våg som behöver tas hand om.
Morsvarar då effektmetern det sanna värdet som kan läsas av, eller är det ett spökfenomen som uppstår ?
Jag hävdar i min envishet att ett SWR 1:1 inte är en perfekt anpassning för att antennen skall stråla maximalt!
Detta kanske kan tvistas om men en intressant fråga!?
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Att behöva använda en sk antennanpassningsenhet eller matchbox är ett lysande exempel på att antennen är felkonstruerad!
Varje watt som kompenceras går upp i värme, var? I anpassningsenheten! den watten kommer aldrig fram till antennen.
Sen klagar amatörer på att det är skit dom köpt, för att machboxen blir så förbannat varm! He! Hepphepp.
Vad jag menar är att kör med raka rör!
Välj ett band, ex 40 meter är väl det mest populära och klipp tåtarna för en öppen dipol och SWR till 1:2 och kör på, utan Balun och utan anpassningar så kommer du längst!
Den mest effektiva antennen är en långwire på en stålbåt som har oändliga radialer och mata på en fibonacci punkt i wiren så uppstår ringa ståendevågor!
Och om dom finns så är det inte i anttennen utan snarare på sjön!

SM/FJW skrev också:

Ja, SWR 1:1 motsvarar ju 0 = ingen återstrålad effekt alls till jord eftersom det inte finns någon stående våg som behöver tas hand om.
Morsvarar då effektmetern det sanna värdet som kan läsas av, eller är det ett spökfenomen som uppstår ?
Jag hävdar i min envishet att ett SWR 1:1 inte är en perfekt anpassning för att antennen skall stråla maximalt!
Detta kanske kan tvistas om men en intressant fråga!?


Lite skämt och lite allvar:)
73 / Lars

Förmodar att detta tillhör avdelningen skämt...

/Lasse
 

SM7FJW

Well-Known Member
En professionell antennanalysator efter mataren tillsammans med en fälteffektmätare placerad några meter från antennen bör visa sanningen!
Tyvärr har jag ingen av det första slaget, men fälteffektmätare har väl de flesta av oss!
Jag får köra till biltema och köpa lite tråd, börja klippa, och sen se vart det bär :)
 

SM6APQ

Well-Known Member
Ja, SWR 1:1 motsvarar ju 0 = ingen återstrålad effekt alls till jord eftersom det inte finns någon stående våg som behöver tas hand om.
Morsvarar då effektmetern det sanna värdet som kan läsas av, eller är det ett spökfenomen som uppstår ?
Jag hävdar i min envishet att ett SWR 1:1 inte är en perfekt anpassning för att antennen skall stråla maximalt!
Detta kanske kan tvistas om men en intressant fråga!?

Welcome back!

SWR 1:1 d v s 1 dividerat med 1 blir ETT, inte NOLL!

SWR 1:1, alltså 50-ohm dividerat med lasten 50-ohm, är en perfekt anpassning! Om sedan lasten, antennen, trots att den är 50-ohm, är installerad i en "dålig" omgivning så kommer inte antennen att "stråla maximalt.

Exempel:
En halvvågsdipol upphängd mellan två höghus och gömd i en syrenhäck nära marken kanske uppvisar omkring 50-ohm men blir p g a omständigheterna en "dålig strålare".

Antennens anpassning och dess förmåga att avge elektromagnetisk energi är två skilda saker.

73
Bengt
SM6APQ
 

SM0KBW

Well-Known Member
Som komplement till APQs utmärkta inlägg.

Den bästa antennen när det gäller anpassning är en konstlast, dessutom är
den bredbandig :)

Som bekant ska en konstlast inte stråla någonting - all effekt "bränns" bort i lasten.
En antenn ska tvärt emot stråla ut så mycket av effekten ut i rymden och allt som
hindrar det, förluster i kablar med mera ger bara värme för kråkorna.

Kort sagt antenner har en verkningsgrad och den vill man ha så stor som möjligt.

SWR står som bekant för Standing Wave Ratio, det är med andra ord ett
förhållande vilket uttrycks som en division, 1/1 kan aldrig bli annat än 1.

Om du har just 1:1 i SWR så innebär det att ingen energi studsar tillbaks
till din rig, så om du tänker i reflekterad effekt så är den 0.

Att ha 1:1 i anpassning ger en förutsättning för antennen att stråla ut så
mycket som möjligt. Om antennen verkligen gör det är annan och ganska
komplicerad fråga som du kan ägna ett helt liv att utforska.
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Då mitt inlägg enl nedan lämnats obesvarat, kan vi nog inte annat än anse SM7FJW:s inlägg som just skämt, varför vidare förklaringar/korrigeringar ter sig tämligen meningslösa...


SM7FJW skrev:
Att behöva använda en sk antennanpassningsenhet eller matchbox är ett lysande exempel på att antennen är felkonstruerad!
Varje watt som kompenceras går upp i värme, var? I anpassningsenheten! den watten kommer aldrig fram till antennen.
Sen klagar amatörer på att det är skit dom köpt, för att machboxen blir så förbannat varm! He! Hepphepp.
Vad jag menar är att kör med raka rör!
Välj ett band, ex 40 meter är väl det mest populära och klipp tåtarna för en öppen dipol och SWR till 1:2 och kör på, utan Balun och utan anpassningar så kommer du längst!
Den mest effektiva antennen är en långwire på en stålbåt som har oändliga radialer och mata på en fibonacci punkt i wiren så uppstår ringa ståendevågor!
Och om dom finns så är det inte i anttennen utan snarare på sjön!

SM7FJW skrev också:

Ja, SWR 1:1 motsvarar ju 0 = ingen återstrålad effekt alls till jord eftersom det inte finns någon stående våg som behöver tas hand om.
Morsvarar då effektmetern det sanna värdet som kan läsas av, eller är det ett spökfenomen som uppstår ?
Jag hävdar i min envishet att ett SWR 1:1 inte är en perfekt anpassning för att antennen skall stråla maximalt!
Detta kanske kan tvistas om men en intressant fråga!?


Lite skämt och lite allvar
73 / LarsSM3BDZ skrev:

Förmodar att detta tillhör avdelningen skämt...

/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
FJW kanske menar att ett antennsystem med t ex öppen 600 ohm stege som matar en resonant antenn med samma karaktäristiska impedans kan vara högeffektivt trots att SVF är katastrofalt dåligt om man mäter med en 50 ohms brygga. Kan det vara en rimlig förklaring för att skingra dimmorna några dB?
 

SM0KBW

Well-Known Member
Med en avstämningsenhet så kommer antennsystemet, antenn och feeder, i resonans. Man kan se
det som att den reflekterade vågen studsar tillbaks mot antennen vid avstämmaren.

Det är därför det är viktigt att ha en matarkabel med låga förluster vid hög SWR, t.ex en stege.
Detta studsande fram och tillbaka är orsaken till att koaxer ger högre dämpning under SWR.

Dessutom så ger avstämmaren riggen 50 Ohm så du får effektanpassning, alltså optimal uteffekt.
 

SM7FJW

Well-Known Member
Ber om ursäkt för att jag inte svarat tidigare, men har ingen möjlighet att sitta konstant vid varken radion eller datorn.
Så jag skriver rent generellt och hoppas att det ger en förståellse för vad jag menar.
Ibland skriver man och tänker inte på att alla kanske inte uppfattar hela tanken bakom ett inlägg och skall försöka bättra mig på den punkten.
Nåväl, de senaste inläggen är helt relevanta och är precis så jag menar, men uttryckte mig slarvigt där när jag skrev.

För att få ett rättvist värde på SWR och effekt så menar jag att detta skall mätas vid antennens matningspunkt och inte vid Riggen.
Detta är ju väldigt opraktiskt i verkligheten men ger det sanna värdet och en försäkran om att antennen är i resonans och förhoppningsvis strålar maximalt.
Enklast är väl att först kontrollera att impedancen verkligen är 50 ohm i mataren, koppla bort coaxen från antennen och anslut den med hela sin längd till en konstlast resistiv på 50 ohm och förvissa sig om att SWR verkligen är 1:1
Om sedan en Balun används, så häng på denna men ersätt antennelementen med en konstlast som motsvarar omsättningstalet, ex en 1:4 balun skall då lastas resistivt med 200 ohm och SWR skall fortfarande vara 1:1
Om detta är verklighet så kan man ansluta antennelementen.
Jag menar att först i detta skede går det att lita på vad utsrålad effekt och SWR kan avläsas på vid riggen.
Men , coaxer som hängt uppe i några år kan drabbas av fuktinträngning och har inte alls den impedance som antogs.
Att i ett sådant läge tro att ett SWR1:1 vid riggen är optimalt för utstrålningen i antennen är inte sant.
Det man försäkrar sig mot är att slutsteget inte tar skada men säger inget alls om den utstrålade effekten eller antennens effektivitet.
Vet inte om det klarnade lite i mitt resonemang?
En dipol går att köra utan balun om den klipps rätt för önskad frekvens och ett helt godtagbart SWR nära 1:1 och med hög utstrålning.

73 / Lars
 

SM7FJW

Well-Known Member
Exempel på bra antenner:
CP-6 från Diamond om det är trångt utrymme. En fin antenn med mycket bra egenskaper.
Om plats finnes så varför inte en W3DZZ !?
Eller det kanske mest intressanta, en Carolina Windom. En antenn som trotsar de mest grundläggande antennlagarna och principer :)

73
 

SA3BYC

Well-Known Member
Exempel på bra antenner:
CP-6 från Diamond om det är trångt utrymme. En fin antenn med mycket bra egenskaper.
Om plats finnes så varför inte en W3DZZ !?
Eller det kanske mest intressanta, en Carolina Windom. En antenn som trotsar de mest grundläggande antennlagarna och principer :)

73
Ursäkta! kan inte hålla tyst längre, men vad i hela fridens håller du på med?

Du kastar ur dig alla möjliga teorier och konstigheter som övriga skribenter här fullständigt sågar ... Du kommer tillbaka och slår ett stort slag för enkla resonanta antenner, vilket jag köper 100% eftersom det är så jag jobbar. Nu kommer du med förslag på antenner som jämfört med det inte är annat än mer eller mindre stora kompromisser?? Jag har provat några av dom och inte finns det en chans att de går att jämför band för band med ett antal dipoler för motsvarande frekvenser.

Har du tråkigt och driver med oss? eller möjligen varit utan hatt i solen? Ja jag bara kan inte låta bli att undra?

/Johan
 
Top