Bandpassfilter för 2m och hög effekt - var hitta ?

SM7RIN

Well-Known Member
Detta är mer för att förebygga störning än att åtgärda en uppkommen, men jag tror det hör hemma i den här kategorin ändå....

Var kan man hitta ett BPF (möjligen HPF) för 2m som tål åtminstone 500W (helst 1000W) ? Upp till 200, kanske 300W har jag hittat, men det räcker inte då det skall sitta efter ett slutsteg.

För den nyfikne: Anledningen till filterbehovet är att trycka ner främst nivån på flygbandet (<130MHz) ;)
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Ingemar,

hur vore det att sätta filter före slutsteget? Detta skulle göra samma eller bättre nytta och är enklare att få till.

Filter efter steget kan gå åt om själva steget genererar starka övertoner varav 3 x fq brukar vara den mest störande, men det var ju frekvenser under vårt band du ville åt.

KBW's tips ovan visar en bra variant på lösning. Man kan ha fler än två stubbar där. Ännu bättre blir det om man använder grövre, gärna skumisolerad, koax. En-tum är bra, grövre är ännu bättre.

I DUBUS / VHF-teknik för många år sedan beskrevs ett högeffektfilter med vanliga (visserligen rätt grovtrådiga och försilvrade) spolar men kondingar gjorda av teflonisolerade koax-snuttar som såg mycket förtroendeingivande ut. Det beskrevs i samband med ett slutsteg. Det var dock typ lågpass så det gills inte riktigt här.

Det verkar lite knepigt att det skall gå åt extra filtrering, förutom den som redan finns i transvertern / riggen. Är det någon enstaka oönskad frekvens som ställer till det, eller finns det ett antal olika frekvenser? Det är väl inte syntes-sus du försöker ta bort?

Det bästa i sådana här sammanhang är att angripa problemet så nära källan som möjligt, innan det blivit höga nivåer som kan vara knepiga att undertrycka.

/Janne
 

SM0RCL

Well-Known Member
Måste vara en mycket oren sändare som lyckas generera signaler UNDER det band som man sänder på.
Eller självsvängande slutsteg, vilket inte heller är bra. Se först till att grundförutsättningarna är bra, för
annars så försöker du åtgärda symptom utan att åtgärda orsakerna.

73 de Kai

PS: Koaxialstub och W6PQL förslagen här ovan är bra.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Oftast kan man räkna ut vilka falska signaler som kan tänkas komma ut ur sändaren.
exvis om sändaren bygger på en blandning från 10,7 MHz så får den en spegelfrekvens, ex: vid 144,1 MHz och då hamnar spegeln på 123,1 MHz.
I sådana fall är det bra med ett bandpassfilter för 144 - 146 MHz.
Kan man inte räkna fram någon falsk signal, spegel, grundton från LO etc som hamnar på flygbandet så är det mest sannolika att endast övertoner kommer ut.
Då blir ett lågpassfilter bra.
Moderna transivers för 144 MHz har ofta så hög MF att spegeln blir kraftigt undertryckt.
Kör du transverter, med 28 - 30 MHz in och Lo på 116 MHz, byggd från en kristall som sedan dubblats eller tripplats.
Ja då kan en tänkbar falsk frekvens bli 116/3= 38,666 x 4 = 154,666 MHz, - 28 = 127,666 MHz, då kommer ett LP-filter att dämpa dåligt. Då kan du räkna med ett pärlband av oönskade signaler.
Rita ett blockschema på din TX och räkna ut tänkbara falska frekvenser och bedöm sedan vilken filtrering som är nödvändig.
Att rensa med bandpassfilter före PA räcker väl, efter Pa räcker LP-filter, och det borde väl finnas i steget.
Sen kan man väl tänka sig bredbandigt brus som skulle kunna störa på flygbandet.
Men de kör ganska okänsliga mottagare så ett sådant brus borde du höra före dem i egen RX, när en flygradio sänder, och därifrån bedöma om någon extra filtrering är nödvändigt.
Om du åstadkommer en IMD i en flygradiomottagare, så kan du inte göra något åt det på din sändare.
Flygradio har låg känslighet och mycket god undertryckning av IMD. Samt de sysslar inte med svagsignalslyssning.

Filter att bygga: varför inte ett kavitetsfilter, golvstående.....
Ett sådant som det finns 6 st av i en relästation.
Kopplat som bandpassfilter, går att göra för 1 kW.
Ett sådant filter går även att göra som bandpass och bandrejekt. Dvs notcha en känd oönskad utfrekvens samtidigt som det passar önskad frekvens.

de
SM4FPD
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Ho ho, RIN!
Vänligen berätta nu vad det är för icke-önskade signaler som du vill bli av med. Nyfiiken ...

Att det i första hand är flygeriets frekvenser du vill undvika att störa är uppfattat, men hur har du gjort för att generera signaler där? Och lika intressant, hur har du upptäckt att du har signaler ut där? Är det kanske "bara" klokt tänkande och förutseende från dig innan du drar på?

Det exempel som Roy/FPD visar på ovan, med blandning av en överton från 38 MHz är intressant, ty det är allt väldigt många som genom åren kört just blandning från 28 MHz, och då borde det ha tagit hus i he...e för länge sedan om vi haft störande oönskade signaler ut. Lika spännande är det med blandningen från 10.7 MHz. Där finns ju bl.a. IC-202 och FT-225RD som många av oss kört/kör med, med skapligt kraftiga slutsteg, uj uj.

/Janne
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej
Jag tar mig friheten att svara er efter som jag tog fram underlaget inför anskaffningen av tomt och hus.

Vi är nog ute efter lite både hängslen och svångrem.

Vår nyligen invigda klubbstuga ligger strax utanför flygplatsen i Jönköping. Lite närmare bestämt 1,5 km norr om landningsbanan i den hinderfria zonen.

Inför inköpet av stugan tog vi kontakt med flygplatsen för att säkerställa att vi kunde sätta upp master och fastställa hur höga masterna kunde vara.

Vi kommer därför att begränsa höjden på våra master enligt vårt avtal med flygplatsen. Vi vill även minimera risken att något av flygplatsens system blir stört av våra sändare.

Just det här filtret är som ni har förstått tänkt att användas på låga delen på 2-meter.

Vi kommer även att sätta extra filter på våra kortvågsriggar.

Jo vi tänker efter ordentligt först, utifall att...

Vi tar tacksamt emot fler tips om filter.

Besök gärna in på vår hemsida www.sk7ax.se och
titta även i vårt fotoalbum http://bilder.sk7ax.se/#!home så får ni se hur vi har det nuförtiden.


73 de SM7NTJ Lorentz
 
Last edited:

SM5AKU

Janne i Vingåker
Hejsan Lorentz.

Oj! Då vart det lätt att förstå varför ni vill filtrera lite extra. Jag undrar hur stor undertryckning av oö-frekvenser ni behöver. Enda sättet att få reda på det är sannolikt att mäta/kolla i samarbete med flyggänget. Å andra sidan måste det finnas många amatörer som har/haft samma situation, t.ex. om man bor nära Bromma, som ni kan kolla med.

Skulle kunna tänka mig att ni kommer att få överväga "förbjudna sektorer" på antennrotorn, i alla fall om ni får upp antennsystem med lite extra knuff i.

/Janne
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Hej Janne
Jo vi får se om våra 4x 12 el har någon påverkan i riktning mot flygplatsen. Vi har fullt samarbete med flygplatsens personal så att vi får koll på om vi mot förmodan behöver begränsa oss i någon riktning.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM5KYH

Well-Known Member
Detta ligger inom mitt yrkesmässiga område och det glädjer mig att läsa om proaktivt agerande!
Sändarbrus, störda eller blockerade mottagare, markplacerade eller flygburna, skulle kunna påverka flygsäkerheten varför det arbete ni gör nu är viktigt.

Ett snabbt överslag på 1kW + 19 dBi ger vid 1000m avstånd i beamriktningen en fältstyrka om ca 120-125 dBuV/m vilket skulle kunna vara besvärande.
Hänsyn till detta behöver troligen tas.
 

SM5XUN

░░░░░░░
I likhet med KYH gläds även jag,
det krävs bara ett uns hänsyn så är det sällan några problem att samexistera, en guldstjärna till er!

Tacksamt nog så kan ni göra som AKU skriver, filtrera före steget alltså, mycket enklare och betydligt billigare :)

Har ni möjlighet att mäta hur det ser ut idag eller är era antenner inte uppe än?
Vad är det för transceiver och slutsteg?
 

SM7RIN

Well-Known Member
Oj, vad många svar !
Har inte varit inne på ett par dagar och trodde ingen hade svarat eftersom jag inte fått någon emailnotifiering. Skumt att det inte fungerade.....

Hursomhelst stämmer det som Lorentz skriver. Det är SVARK och inte jag personligen som behöver filtret.
Vi har som sagt inga problem och kommer nog inte ha det heller. Men i förebyggande syfte har vi i styrelsen tagit ett policybeslut att vidtaga alla åtgärder som går, för att även fortsättningsvis vara mycket goda vänner med alla våra grannar. Varav en är flygplatsen (som vi f.ö. idag har mycket god relation till). Därför har vi redan idag t ex extra LP-filtrering på alla HF-stationer. Inte för att det kanske skulle behövas, men med denna filtrering - som kostar rätt lite - är vi bortom all rimlighet att generera övertoner med en hörbar nivå på olyckliga flygbandsfrekvenser. Så HF är "grönt".

På 2m har vi ganska duktig antennpark och även slutsteg, vilket kan ge hög ERP. Men för att även hålla brusnivån (absolutnivå) utanför bandet extremt låg trots den höga ERP:n på 145MHz och i antennernas riktning, har vi tidigt beslutat att köra även 2m med extra filter. I detta fallet BP.

Räknar man på det så är vi nog hemma ändå utan extra filter, och vi talar alltså inte om några övertoner, speglar, spurioser eller annat. Prylarna fungerar mycket bra !
Men vi vill vara bortom all tänkbar rimlig möjlighet att pytsa ut saker på "fel" frekvens (=brus i detta fallet) som skulle kunna uppfattas som att vi stör. En klubbstation handhas ju dessutom av olika personer, och man måste förutsätta att alla inte alltid vet vad de gör och t ex har stämt av rätt. Eller vad det de gör får för konsekvenser. Därför vill vi gärna ha filtret efter slutsteget, som "sista utpost".
Max ERP används ju oftast f.ö. riktat åt helt andra håll än där någon kan bli störd, men man vet ju aldrig vad någon får för sig när hornen växer ut...

Vi har f.ö. precis kommit igång och körde första testen på Annandagen. I tisdags var det full testaktivitet igen på 2m från nya klubbstugan. Tillsvidare använder vi dock försiktighetsprincipen och kör "barfota". Men det behöver vi förhoppningsvis inte göra länge till :).

Ja, vi kanske är "överförsiktiga". Jag har skruvat rätt mycket flygradio så jag instämmer helt i tidigare inlägg när det gäller vissa egenskaper. Men man får bara en chans, sedan kanske man är stämplad som "störare". Gör vi vår hemläxa så har vi i alla fall gjort vad vi kunnat.

Då har ni bakgrunden till min ursprungsfråga.
 

SM7RIN

Well-Known Member
Som tillägg så är det också tänkt att ha filter efter transceivern. Men det är så mycket enklare då uteffekten är tvåsiffrig, så den frågan löser vi nog ändå.
 

SM6GXV

Korsdominant
På den tiden jag pysslade med att jaga störningar där man hade problem med samexisten
var receptet ofta ett interdigitalt smalt bandpassfilter för att skära brus bredvid TX frekvensen
+ ett lågpassfilter för att ta övertonerna. Detta då interdigitala filter kan vara dåliga
på X2,X3 osv.

(Ja - Interdigitala filter på VHF blir stora, men låg IL + att dom är lätta att räkna på och bygga kompenserar för besväret)
 
Top