Båtantenn 10 MHz

SM0YOS

Active Member
Planerar att montera en vertikal HF antenn på min båt. Har skaffat en Moonraker 12-060 för 30 meters bandet från Limmared.
Antennen skall vara avstämd för 30 metersbandet och kommer att monteras ca 3 meter ovan vattenytan. Matningen sker via
en 50 ohms koax på ca 5 meter till en ATU. Tänkte jorda antennen vid antennfästets koax skärm till några aluminiumplattor under vattenytan.
Koaxens skärm vid antennen är inte anslutet till någon del i antennen.
Kommer det att funka?

73 de Thomas
 
Antar att du menar en Moonraker AMPRO-30.
Med reservation för att jag absolut inte är en antennexpert, så känner jag mig spontant lite tveksam till om aluminiumplattor under båten kommer ha nog låg impedans för att fungera som jord på 10MHz. Men vad vet jag... Kanske.

Jag skulle gissa att tre till fyra korta (avstämda) "radialspröt", samt en 1:1 balun (förslagsvis 2x bifilar runt en 43-kärna, se länk) kommer vara en bättre lösning.

Förslag på balun:
 
Tänkte jorda antennen vid antennfästets koax skärm till några aluminiumplattor under vattenytan.
Koaxens skärm vid antennen är inte anslutet till någon del i antennen.
Vet inte om jag tolkar det hela rätt.
Koaxen ska givetvis vara ansluten till jordplanets anslutning vid fästet.
Aluminiumplåtarna lär oxidera väldigt fort nersänkta i vattnet. Man brukar använda brons-nät nersänkta i vattnet.
Får du plats med jordplans-spröt så är det nog bättre.
 
Det är nog samma antenn vi pratar om, Moonraker 12-060 var benämningen på medföljande manual.
Det blir nog knepigt att få plats för radialspröt där antennen skall sitta.
Det blir nog inte aluminiumplattor, tänkte använda båtens trimplan som är gjorda av rosfritt stål.
 
Tillverkaren anger en bandbredd av 60 kHz, så antennens Q-värde när den finns monterad mot ett stort jordplan
ligger i häraden 200. Detta innebär i sin tur att omgivningen kommer att påverka resonansfrekvensen påtagligt.

När man rör sig i närheten kommer avstämningen att ändra sig.

Det framgår inte hur resten av båten ser ut, så det är vanskligt att säga något i övrigt.
Räkna dock med att avstämningen, både av antennens resonansfrekvens och av "tunern" kommer att bli
ganska kritisk.

På de här frekvenserna kommer verkan av "jordplattor" primärt att vara som kapacitanser till omgivningen,
så ju större area på plattorna ju bättre. Vilket material de består av blir rätt egalt.
 
Last edited:
Tycks vara lite knepigt att få till en "bra" 30 meters vertikal, ska dock testa när båten kommer i sjön.
Tack för alla tips.

Funderar oxå på en alternativ antenn:
En horisontal Random Wire Antenn på 29 fot (8.8 meter). Den behöver väl oxå god jord.
Vilken typ av UNUN kan behövas? 4:1, 9:1 ... ALUn klarar 25 till 250 ohm
 
En antennen på 8.8 m totallängd är ganska kort för 30m/10 MHz. Du lär få en väldigt låg impedans skulle jag tro. Så kanske 9:1 eller 49:1. Men jag tror den mesta av effekten kommer gå rakt upp i molnen. Sedan är nog en centermatad dipol bättre än en ändmatad då den är mer i balans (du får mindre problem med HF på skärmen).
SM0AOM lär kunna informera oss hur teorin fungerar :)
 
8,8 m tråd på 10 MHz är ganska nära 1/4 våglängd, så matningsimpedansen blir ganska låg, 50 - 100 ohm, och åt
det induktiva hållet. Problemet blir främst att hela den övriga båten kommer att ingå i antennsystemet vilket gör uppträdandet ganska oförutsägbart, i synnerhet när resten av båten inte är av metall.

På de små örlogsfartyg som jag designat och utvärderat installationer (oftast 150 eller 400 W) på är frekvenser under c:a 6 MHz ofta vanskliga, eftersom det blir besvärligt att hålla HF:en borta ur resten av installationerna, och då är båtarna ändå av metall. Med effekter understigande 50-100 W är nog saken hanterbar även på en trä eller plastbåt, men var beredd på en del inbördes störningar.
 
8,8 m tråd på 10 MHz är ganska nära 1/4 våglängd, så matningsimpedansen blir ganska låg, 50 - 100 ohm, och åt
det induktiva hållet. Problemet blir främst att hela den övriga båten kommer att ingå i antennsystemet vilket gör uppträdandet ganska oförutsägbart, i synnerhet när resten av båten inte är av metall.

På de små örlogsfartyg som jag designat och utvärderat installationer (oftast 150 eller 400 W) på är frekvenser under c:a 6 MHz ofta vanskliga, eftersom det blir besvärligt att hålla HF:en borta ur resten av installationerna, och då är båtarna ändå av metall. Med effekter understigande 50-100 W är nog saken hanterbar även på en trä eller plastbåt, men var beredd på en del inbördes störningar.
Ok då kanske en unun 1:1 passar bäst
 
Ok då kanske en unun 1:1 passar bäst
Har "lekt" lite med min Moonraker AMPRO-30, försöker att få den i resonans genom att justera toppsprötets längd.
Fråga: är låg SWR detsamma som att antennen är i resonans?
Skall radialerna var 1/4 våglängd, och hur många behöver man?
Är radialer bättre än att ha en Mycket bra jordning?
Koaxen fram till antennen kommer väl oxå att funka som en radial?
 
Fråga: är låg SWR detsamma som att antennen är i resonans?
Ja förutsatt att du inte har en massa förluster som maskerar antennens egenresonans.
Skall radialerna var 1/4 våglängd, och hur många behöver man?
Ja, 1/4wl och minst två anser jag.
Är radialer bättre än att ha en Mycket bra jordning?
Ja, radialer är "mycket bra jordning"
Koaxen fram till antennen kommer väl oxå att funka som en radial?
Ja, helt rätt och det vill du inte därför bör du ha en choke på koaxen vid matningspunkten.
 
Vore intressant att veta vad för typ av båt du skll göra instllationen på?
En 11 m (jag manar båten längd, inte frekvens) segelbåt har en hög mast och det skulle gå att göra en 1/2 dipol av akterstaget.
En 3 m racerbåt? Eka
Metallskrov eller plastskrov.
Att jorda i vatten, även om det är saltvatten kräver en rätt stor yta. Det finns plattor av zintrad brons omkruing 200 x 200 mm som beter sig som lfera m2.
Kanske ett tio meters metspö och en släplina på en kvarstvåg som jordplan. Risk för att trassla in sig i porpellern om sådan finns....

SM4FPD
 
Aluminium oxiderar tämligen direkt även i luft, men man ser inte oxidskiktet - det är i princip genomskinligt. Al-plattor i vattnet kommer att samverka med vattnet genom kapacitiv koppling genom det tunna oxidskiktet.
 
Aluminium oxiderar tämligen direkt även i luft, men man ser inte oxidskiktet - det är i princip genomskinligt. Al-plattor i vattnet kommer att samverka med vattnet genom kapacitiv koppling genom det tunna oxidskiktet.
Men vad händer över tid i saltvatten, klarar aluminium det på sikt?
Med rätt alu-kvalitet så funkar det givetvis.
 
Al är ju en rätt "oädel" metall, så långvarig vistelse i saltvatten ger säkert korrosion om nån annan metall finns i närheten, sånt verkar ju närmast hopplöst att undvika. Troligen uppstår det även i "sött" vatten efter ett tag. Jag kan inte tänka mig Al-plattor i vatten som en permanent lösning för att få god jord. Å andra sidan finns ju båtar som är gjorda av Al, så det finns nog mycket info att ta in i just den här frågan.
 
Back
Top